fredag 11 mars 2011

Sendai 2011 och Kobe 1995

Jordbävningen utanför Japan som skapade 10 meter höga tsunamivågor är den värsta som drabbar Japan sedan jordbävningen i Kobe den 17 januari 1995. En jordbävning som krävde över 6000 människoliv. Den uppmättes till 7,3 på Richterskalan. Den nuvarande är större och eftersom epicentrum är ute till havs tillkommer tsunamivågorna. Förhoppningsvis så är Japan bättre rustat nu än då. 1995 framfördes skarp kritik mot regering och beredskapen. Förhoppningsvis har man lärt sig "läxan" så att så få människoliv som möjligt har spillts/kommer gå om intet. Materiella saker så som hus går alltid att återbygga.

Appropå materiella saker så beräknades jordbävningen i Kobe orsakat skador för stora summor. Den enda sektorn som gick uppåt på den japanska börsen efter Kobe-jordbävningen var kanske inte så förvånande just byggbranchen. Även nu spekuleras det i att byggbolag så som Kajima Corp. kommer vara en av de som drar "nytta" av all förstörelse.

1995 så skakades dock den japanska börsen i övrigt. Fallet blev ca -10% som reaktion på själva jordbävningen, men ca -25% över tid om man räknar tills Nikkei bottnade i juni (men oroligheter kring handels/valuta situationen med USA spelade in också i den utvecklingen). Vid årets slut hade Nikkei dock återtagit det det förlorat i värde.

Idag, som respons på jordbävningen/tsunamin så verkar Nikkei ha sjunkit med ca 2%. Många räknar dock med att Nikkei kommer fortsätta sjunka på måndag. En av anledningarna är att telekommunikation brytits och därmed förhindrat att transaktioner genomförts och det faktum att många börsmäklare, liksom många andra i Japan, slutade tidigare idag (fredag) för att komma hem till sina familjer.

Bank of Japan har tillkallat ett krismöte och säger sig stå sig redo utifall marknaden behöver "stabiliseras" på måndag. Hur och om detta kommer påverka den redan gigantiska statsskulden får tiden utvisa.

(Bild från upprensningen efter Kobe-jordbävningen)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar