torsdag 31 mars 2011

H&M Q1 och sakers perspektiv

Ibland undrar jag om jag och andra lever i samma värld. Nyhetsrubrikerna var ju måttligt roliga, liksom eko-nyheter på radion angående H&Ms Q1 rapport.

Under dagen har jag också läst rapporten. Därtill har jag ökat något mer i H&M för jag är långt ifrån så pessimistisk kring H&M som vissa andra tydligen är i olika medier. Detta är i och för sig bra då jag varit lite rädd för att rapporten skulle vara bättre än "analytiker" förutspått och därmed dra iväg uppåt i kurs.

Jag kan konstatera att H&Ms omsättning har ökat. Anledningen till att det ändock blir negativt är valutaeffekterna. Detta är ju inte så konstigt då svenska kronan gått starkt och euron (som över hälften av H&Ms försäljning sker i) har minskat i värde. Själva verksamheten har ökat i omsättning. Ta Tyskland som exempel, som är H&Ms viktigaste marknad. Omsättningen ökade med 7% där, men effekten i SEK räknat blev en minskning med 6% iom den svaga euron. Hade förhållandena varit det omvända hade media säkerligen basunerat ut "Fantastiska vinster" fastän det egentligen enbart handlat om valutaeffekter som alltid är volatila och har lite med själva verksamheten och dess utveckling att göra. Valutaeffekter är av betydelse i det korta perspektivet, inte det långa då de har en benägenhet att ta ut sig självt.

Det här är alltså ett bra tillfälle att påminna sig om att olika slutsatser kring saker och ting inte alltid beror på att man har olika sorters information eller analysförmåga utan handlar om perspektiv. Eko-medier har sällan längre perspektiv än ett fåtal kvartal framåt. En mer långsiktig investerare ser åtminstone ett par år framåt.

Samma sak med resultat och verksamhet. Spekulanter och eko-media är antagligen mer intresserad av redovisningssiffror et.c. medan en mer långsiktig investerare är mer intresserad av själva verksamheten och dess utveckling.

Hur som helst. Jag ökade något i H&M idag (liksom jag gjort ganska regelbundet under året på köpkurser mellan 200 och 215) och kommer antagligen fortsätta att göra så en tid till.

Bruttomarginalen minskade något vilket inte heller är underligt. Vi har ju bl.a. kunnat läsa om ökade kostnader för bomull, transporter et.c. 58% tycker i alla fall jag är fortfarande väldigt bra. 250 nya butiker planeras också att öppnas under 2011.

1 kommentar:

  1. Ja lite intressant att trots att dom endast öppnat 6 butiker hitills i år så håller dom fast vid 250 över året. Hoppas att detta inte blir ett missat mål. Att ta fler marknadsandelar under en tid med högre priser för H&M och konkurrenter ser jag som smart då H&M har kassan för det. FLer marknadandelar kommer slå positivt när kostnadspriserna sjunker alternativt när HM själv höjer priserna.

    SvaraRadera