lördag 12 mars 2011

I USA gillar man förstörelse

Ursäkta den något provokativa titeln, men jag blev ganska fascinerad av katastrofers påverkan på börser så jag har fortsatt att läsa på i ämnet. Det finns faktiskt en hel del studier gjorda på området. Nu har jag dessutom tyckt skönja någonting ganska udda som jag vill dela med er andra.
Jag har tidigare skrivit om effekterna av Kobe-jordbävningen och att börsen på några dagar föll ca 8% som reaktion på det. För att titta på en speciellt berörd branch så gällde detta även för de japanska försäkringsbolagen.

Tittar vi på jordbävningen i Turkiet 1999 så var trenden densamma, om än dock längre i tid innan vändningen kom (29 dagar). Börsen sjönk och detsamma gällde för de turkiska försäkringsbolagen.

Låt oss nu ta en titt på världens ekonomiska motor USA. Den första katastrof jag tittade på var Katrina-orkanen. Några dagar efter katastrofen var DJIA upp 1,3% från vad utgångsläget var innan katastrofen. Samma sak verkar ha hänt under orkanerna Andrew (1992), Hugo (1989) och Camille (1969). En skakig dag då det händer sedan rekylerar börsen snabbt och klättrar uppåt. Skador för 100 miljarder dollar och börsen reagerar positivt.

Är detta en speciell orkan-påverkan? Nej. Detta mönster återkommer även vid en jordbävning.

Tittar man på jordbävningen i Kalifornien 1989 så reagerar den amerikanska marknaden ganska omvänt från t.ex. den japanska och turkiska. Försäkringsbolag stiger!

Fler intressanta observationer är att vid större flygkrascher så reagerar börserna negativt under en handelsdag, sedan är det "business as usual". Olyckan i Tjernobyl fick börser att reagera negativt under tre handelsdagar innan det vände på de amerikanska börserna igen.

Det finns ett synsätt som menar på att förstörelse gör att mer måste skapas och därmed skapar tillväxt. Detta synsätt verkar prägla synsättet i USA (om man nu ska dra slutsatser och generalisera).

I fallet försäkringsbolag så antar jag att man på flera håll ser det som så att katastrofer gör att försäkringsbolag måste betala ut stora summor. I USA, enligt min tolkning, så är synsättet mer att en katastrof gör att försäkringsbolag nu troligen kommer kunna teckna flertalet nya försäkringar och på så sätt få sin verksamhet att växa ännu mer.

Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar