fredag 11 februari 2011

Sverigefonder

Här är en sammanställning över Sverigefonder med max 0,5% avgift och utan köp- och säljavgifter.


SEB Sverige Indexfond - Fonden placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att så nära som möjligt följa utvecklingen av OMX Stockholm Benchmark GI.

Avgift 0,4%
Rating -Länsförsäkringar Sverige Index - Fonden är en indexfond vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av indexet OMXSBGI. Indexet består av de 80 till 100 största bolagen som är upptagna för handel på OMX Nordiska börs i Stockholm.

Avgift 0,5%
Rating -Swedbank Robur Indexfond Sverige - Fonden är en indexfond som följer utvecklingen hos det svenska börsindexet OMX Stockholm Benchmark (OMXSB).

Avgift 0,4%
Rating 3
Nordea Indexfond Sverige - Indexfond Sverige är en indexfond som följer utvecklingen hos det svenska börsindexet OMX Stockholm Benchmark Cap_GI (OMXSBCAP). Det är de 80 till 100 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Avgift 0,4%
Rating -
Aktiespararna Topp Sverige - Placerar i de mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen. Följer OMX-index.

Avgift 0,3%
Rating 3Ålandsbanken Sweden OMXS30 - Fonden placerar i de aktier som ingår i OMX-index. Fonden speglar utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på OM Stockholmsbörsen.

Avgift 0,4%
Rating 3
SPP Aktieindexfond Sverige - SPP Aktieindexfond Sverige en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet OMXS30

Avgift 0,2%
Rating 3


AVANZA ZERO - Fonden är en passivt förvaltad indexfond som har målsättningen att ge fondandelsägarna en förmögenhetsutveckling som i så stor utsträckning som möjligt följer utvecklingen för SIX30RX. SIX30RX är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Avgift -
Rating 4Nordnet Aktieindex Sverige - Nordnet Aktieindex Sverige är en indexfond som ska återspegla aktieindexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI (OMXSBCAPGI), ett referensindex som består av de 80 till 100 största och mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.


Avgift 0,29%
Rating -
Evli Aktieindexfond Sverige - Fonden investerar så att den alltid speglar OMX-index.

Avgift 0,5%
Rating 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar