fredag 18 februari 2011

Ratos MUPP

Skriver ned en notering om Ratos bokslutsrapport också.

* Resultat före skatt 2 868 Mkr (1 375)

* Resultat per aktie före utspädning 14,18 kr (5,32)

* Förslag till utdelning 10,50 kr per aktie (9,50)

* Förslag till aktiesplit 2:1

* Blandad men tillfredsställande underliggande utveckling i innehaven

* Förvärv av Biolin Scientific, HL Display, KVD Kvarndammen och Stofa

* Större tilläggsförvärv i EuroMaint (RSM Group) och AH Industries (RM Group)

* Exit av Haglöfs och 11% i Lindab - exitvinst totalt 1 320 Mkr

* Avtal om försäljning av Superfos

* Efter periodens slut har Camfil avyttrats - exitvinst 586 Mkr

* Ratos-aktiens totalavkastning +40%


Kommentarer från Arne:

Ratos anser att det finns förutsättningar för en hög aktivitet på transaktionsmarknaden generellt 2011. Ratos självt är sedan en tid tillbaka till en nivå då bolaget tittar på ungefär 250 olika projekt i årstakt.


"Titta vi i marknaden generellt, som tvärdök efter sommaren förra året, så finns det en hel del som tyder på att det kommer att hända mycket 2011. Vi får mycket förfrågningar nu och när jag pratar med internationella investmentbanker så verkar det vara väldigt mycket i pipeline. Så det låter som att det kan bli trångt i dörren och att det finns förutsättningar för ett väldigt transaktionsrikt år", säger han.

I höstas sålde Ratos halva sitt innehav i Lindab och i samband med den affären förband sig bolaget att inte sälja ytterligare aktier innan den 9 februari. Enligt Arne Karlsson sitter Ratos inte med fingret på säljknappen för resterande del av innehavet.

"Lindab har träffats väldigt hårt av vintern och drabbats av den allmänna verkstadsnedgången men vi tror på en fortsatt positiv utveckling", kommenterar han.

Ett annat Ratosinnehav, Bisnode, har varit föremål för en hel del mediaspekulationer om en exit.

"Bisnode går alldeles utmärkt, 2011 ser bra ut men jag har inga kommentarer till alla de spekulationer som förekommit".

Eget kapital vid periodens utgång var 95 kr.

Om jag minns rätt så har Ratos i genomsnitt givit en totalavkastning på 30%/år. Ratos kostar och är igentligen aldrig "billig". Någon substansrabatt är det inte tal om. Tvärtom, här får man betala premium.

VD lanserade också en akronym MOB gällande utsikterna för 2011, Make Or Break.Att ha en del Ratos i portföljen är aldrig fel. Frågan är när man ska öka. Man vill ju gärna komma in "billigt".

Det vore välkommet med några problemfyllda rubriker om Ratos i media av typen som H&M fått (Höjda bommullspriser!) eller AstraZeneca (Patent går ut!). Arne... snälla gör en MUPP, Make Up Problems Please!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar