söndag 27 februari 2011

Archelon Minerals Bokslutsrapport och mitt dilemma

Jag fortsätter "jobba ikapp" i rapportfloden.

Gällande Archelon Mineral så angav rapporten:

Resultatet för perioden januari till december 2010 uppgick före skatt till 6 440 Tkr (-2 698 Tkr). Det positiva resultatet härrör från försäljning av aktier i värdepappersportföljen, som visade ett överskott på 11 777 Tkr (1 057 Tkr). Kostnader i samband med prospektering aktiveras ej.

Resultatet för fjärde kvartalet, oktober-december 2010, uppgick före skatt till -4 483 Tkr (318 Tkr). Förlusten beror till stor del på en oplanerad försäljning av intressebolaget Trollhättan Mineral AB. Belopp inom parentes anger resultatet för motsvarande period föregående år.


Per sista december 2010 hade investeringsportföljen ett bokfört värde om cirka 5,3 Mkr. Största innehavet ägarmässigt är Nordic Iron Ore AB, där Archelon äger 25 procent av aktiekapitalet. Bolagets viktigaste tillgångar är strategiskt belägna undersökningstillstånd över gamla gruvområden i Bergslagen. Investeringen i Mineral Invest International MII AB har under året till stora delar avvecklats med positivt ekonomiskt utfall. Övriga portföljbolag per bokslutsdagen är Geotermica AB, Amur Gold LLC, Merrit Resources Inc. och Älvfrakt Trollhättan AB.Vad det gäller NIO, som är anledningen Archelon enligt mig är av stort intresse, så sägs:

Archelon Minerals intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) har genom två emissioner tillförts totalt 26 Mkr, varav 22,5 Mkr efter periodens utgång. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra genomförandet av en prefeasibility-studie, organisationsuppbyggnad samt kompletterande prospektering. NIO har efter emissionen i storleksordningen 33 aktieägare, varav de tre största kontrollerar sammanlagt 73 %, fördelat på Kopparberg Mineral AB 28 %, Archelon Mineral AB 25 % och Bengtssons Tidnings AB 20 %. Archelon har efter periodens utgång ställt ut en köpoption till Bengtsons Tidnings AB om 2 800 aktier, motsvarande cirka 3,5 % i NIO.

Målsättningen är att under fjärde kvartalet 2011 marknadsnotera NIO-aktien och i anslutning till detta genomföra en nyemission riktad till institutionella parter och allmänheten omfattande även Archelons aktieägare. NIO kommer att behöva tillföras ytterligare eget kapital och lånekapital innan planerad produktionsstart.

Bolaget förfogar över ett historiskt beräknat tonnage (ej enligt NI 43-101) av kända, indikerade och antagna mineraltillgångar på mer än 100 Mton. Mineraltillgångarna är fördelade på tre olika malmfält inom Ludvika kommun. Under oktober 2010 ansökte NIO om bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan, belägen cirka 8 km sydväst om centralorten Ludvika. Produktionsstart planeras till 2014/2015. Kapaciteten vid full drift beräknas till 5,0 Mton malm per år, motsvarande cirka 2,5 Mton förädlade malmprodukter.

Bedömningen är att Archelons innehav i Nordic Iron Ore representerar ett marknadsvärde långt överstigande det nu bokförda värdet.


Vidare så nämndes att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Jag gjorde ju en rövare för ett litet tag sedan och avvyttrade mina Archelon Mineral aktier för att istället placera pengarna i G5 Entertainment. Så här i retrospektiv så kan det kursmässigt ha kunnat kvitta då båda aktierna stigit ca 10-15%.

Skillnaden som jag ser den dock är att Archelons potential ligger i NIO och dess framtid, medan G5 tjänar pengar på sin verksamhet här och nu. Samtidigt riskerar jag nu att missa "malmtåget" om jag inte kliver på igen, men från ett psykologiskt perspektiv så är det naturligtvis svårare att kliva på igen på samma eller högre nivå än vad jag nyss sålde då jag lösgjorde kapital för att gå in tyngre i G5 Entertainment.


Exponering mot järnmalm har jag också redan i det redan i Northland Resources, men ändå, potentialen är onekligen stor i NIO. Jag sitter i ett dilemma. Det hade antagligen varit enklare om man satt med NIO-aktier direkt. Nu finns ju frågetecken kring Archelons "förvaltning" av dem också att ta hänsyn till. Jag är rådvill...

3 kommentarer:

  1. Idag svider det. Senaste kurs är 0,65 kr. Ouch. Vilken uppgång jag missat. Spekulation kan svida på två sätt, då det går ned och då det går upp kraftigt efter man gått ur. Senaste liknande scenario jag varit med om är Nordic mines. Där gick jag också ur efter att ha fördubblat mitt kapital. Sedan fortsatte det bara uppåt...

    SvaraRadera
  2. Hej. Jag köpte in mig i Archelon efter att först ha läst om bolaget på den här bloggen. Inköpskursen var 21 öre. Tack för tipset! Funderar så smått på om det börjar bli läge att sälja av en del och säkra vinsten. Men å andra sidan så skulle jag inte bli förvånad aktiekursen rör sig uppåt mot 1 kr under de närmaste månaderna. Tack än en gång för tipset och för en i övrigt väldigt läsvärd blogg.

    SvaraRadera
  3. Tack Mattias! Kul att du också fann den köpvärd. Jag själv väger för och nackdelar, går igenom hur jag tänkt et.c. väldigt mycket nu. Jag undviker helst ge någon annan direkta tips, men kan kanske göra ett inlägg kring hur jag tänker utifrån mitt perspektiv och situation senare idag.

    SvaraRadera