lördag 19 februari 2011

Diös Bokslutsrapport

Diös Fastigheter AB, det "lilla", smallcap registrerade, norrländska fastighetsbolaget har lämnat bokslutsrapport.

· Årets resultat efter skatt ökade till 233,9 Mkr (105,5), motsvarande 6,74 kr/aktie (3,06)

· Årets hyresintäkter uppgick till 486,0 Mkr (462,9)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 128,3 Mkr (130,7)

· Värdeförändringar i fastigheter ökade till 173,9 Mkr (-52,4)

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr per aktie (1,75)1,75

VDs kommentarer:

"Diös rapport präglas i stort av den tillväxt bolaget har haft i form av genomförda fastighetsförvärv, slutförda förädlingsprojekt och positiv värdeförändring för fastigheterna.Förvaltningsresultatet uppgick till 128,3 Mkr vilket är positivt med hänsyn taget till ökade kostnader som följd av den kalla och snörika inledningen och avslutningen av året. Driftöverskottet ökade med 4,6 procent vilket till viss del är en effekt av de förvärv som genomfördes under fjärde kvartalet och flertalet av nyckeltalen har stärkts.


Vi har en spännande tid framför oss med en stark balansräkning som grund, vilket ger oss möjlighet till en fortsatt förädlings- och förvärvsstrategi. Under 2011 kommer bolaget att få full resultateffekt av de förvärv som genomfördes under hösten 2010"

Bolaget har funnits i min portfölj en längre tid. Diös har gett en stabil och stegrande avkastning (2006 1,10 kr, 2007 1,40 kr, 2008 1,40 kr, 2009 1,75 kr)och jag anser att rimligheten är stor att det kommer fortsätta så. Senaste "köpkurs" var deltagandet i emissionen i höstas där det inkomna kapitalet gick till förvärv av nya fastigheter.

Kurs i skrivande stund är 41,80. Det ger en direktavkastning på 4,2%. Mitt GAV (33 kr) ger 5,3%. Om GAV:et ligger kvar tror jag på en direktavkastning motsvarande 6% nästa år. Det är helt ok för ett fastighetsbolag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar