onsdag 16 februari 2011

Kinneviks Bokslutsrapport

Ur kommuniken:

"Finansiell utveckling under helåret 2010


Marknadsvärdet på koncernens aktier och andelar i Noterade kärninnehav ökade under året med 12.202(1)) Mkr motsvarande 30%.


Korsnäs rörelseresultatet ökade med 9% till 926 (851) Mkr och rörelsemarginalen var 11,3% (10,6%) inklusive erhållen konfliktersättning. 

Koncernens totala intäkter ökade till 8.593 (8.397) Mkr.

Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till 13.622 (16.373) Mkr motsvarande 49,08 (61,66) kronor per aktie.


Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,50 (3,00) kronor per aktie."

Utdelningen hamnar mao något lägre än vad jag personligen hade räknat med (5 kr). Väntat från analytikerkåren var en total utdelning på 6:45 kronor per aktie, enligt SME Direkts estimatsammanställning. I analytikernas estimat fanns förväntningar om en extra utdelning från bolaget.

Kinnevik presenterar också nya finansiella mål avseende belåning och utdelningspolicy. Kinnevik avser framöver att dela ut mer än 85 procent av erhållna ordinarie utdelningar från de noterade innehaven samma år. Vidare ska Kinnevik ha ingen eller låg belåning mot de noterade innehaven, detta för att "ha finansiell flexibilitet" i moderbolaget.

Substansvärde i Kinnevik redovisas till 207:51 kronor per aktie den 31 december.

Nya investeringar som skett under Q4 var i online företaget Rocket Internet och det lettiska pelletsföretaget Latgran.

5 kommentarer:

 1. Vet du hur stor del av "erhållna utdelningar" som delas ut i år? (Att jämföra med de 85% som de ska dela ut i framtiden).

  jag har försökt hitta en siffra i rapporten på hur mycket utdelningar de mottagit men blir inte klok på det.

  SvaraRadera
 2. Ja. Enligt mina noteringar fick Kinnevik ta emot ca 15 kr omräknat i Kinnevikaktier. Så ca 1/3.

  SvaraRadera
 3. Ok, tack. Borde öppna för en schysst ökning nästa år också även om Kinnevik får mindre från sina innehav.

  Får man fråga vilken siffra i rapporten du tog?

  SvaraRadera
 4. Det är inte från rapporten. Det är från rapporter från de underliggande innehaven, Tele2, Millicom etc gällande utdelningen. Sen så har jag själv räknat om vad det blir per Kinnevik-aktie. I år fick Kinnevik ta emot en rekordstor utdelning främst från Tele2. Året innan var det ca 10 kr/Kinnevik aktie. Det var också förhållandevis bra och kanske ett bättre riktmärke för framtiden än årets ca 15 kr.

  SvaraRadera
 5. Tack. Jag letar vidare i rapporten, för det borde ju rimligtvis gå att utläsa där på något sätt.

  SvaraRadera