onsdag 9 februari 2011

Ökat i Kinnevik

Efter Tele2s bokslutsrapport och meddelande om utdelning på 27 kr så ökade jag i Kinnevik. Tyvärr så kom köp-rek också vilket inte var optimalt, men men man kan inte få allt.

Anledningen till att jag ökade är just utdelningen. Omräknat till Kinnevik-aktie så får Kinnevik 13,20 kr per aktie i utdelning från Tele2. Utdelningarna från Tele2, Millicom och MTG tillsammans förra året motsvarade 9,70 kr d.v.s. ökningen är  +36% och då enbart från Tele2.

Idag, efter mitt köp, släppte Millicom sitt bokslut. Utdelningen från dem motsvarar 1,60 kr. Kinnevik får alltså då 14,80 kr. Kvar är MTG. Rapport kommer imorgon. Förra året gav MTG 5,50 kr. MTGs andel omräknat till Kinnevik-aktier är dock försumbar. Den viktigaste komponenten här är Tele2.

Kinnevik har också en historisk hög substansrabatt. Jag räknar även kallt med höjd utdelning från dem på 5 kr. 6 kr (3 kr delades ut 2010) är dock min egentliga förhoppning (Kinnevik tog själva emot ca 10 kr 2010). Rapport kommer nästa vecka. Det som inte delas ut vidare har jag fullt förtroende för att det förvaltas väl av Kinnevik självt.

I genomsnitt har Kinnevik lyckats ge en total avkastning på ca 20%/år. Detta tror jag de har kapacitet att fortsätta med länge än. M.a.o. innebär det att varje krona satsad i Kinnevik i teorin fördubblas vart fjärde år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar