onsdag 2 februari 2011

AstraZenecas Bokslutsrapport

Minnesnotering angående AZNs Bokslutsrapport.
Försäljningen för hela året var oförändrad i fasta valutakurser (CER) och uppgick till 33.269 MUSD.

Försäljningstillväxt på marknaderna utanför USA (ökning med 7 procent i fasta valutakurser) uppvägde till stor del ett försäljningsbortfall om drygt 1,6 miljarder USD i USA till följd av generisk konkurrens för flera produkter och uteblivna intäkter från vaccinet mot H1N1-influensa.

Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade till mer än 5,1 miljarder USD, en ökning med 16 procent i fasta valutakurser. Försäljningen i Kina ökade till mer än 1,0 miljard USD.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten för hela året var oförändrat i fasta valutakurser och uppgick till 13.603 MUSD.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) för hela året ökade med 5 procent i fasta valutakurser till 6,71 USD.

Redovisad vinst per aktie för hela året ökade med 7 procent i fasta valutakurser till 5,60 USD.

Utdelningen ökade med 11 procent till 2,55 USD för hela året.

Nettoaktieåterköpen uppgick till sammanlagt 2,1 miljarder USD under 2010. Styrelsen tillkännager planer på nettoaktieåterköp på 4 miljarder USD under 2011.

Företagets tidigare prognostiserade antaganden för total försäljning, marginaler och förvaltning av likvida medel för perioden 2010-2014 kvarstår.


David Brennan, koncernchef, kommenterar:

"Vårt resultat 2010 understryker styrkan och uthålligheten i AstraZenecas verksamhet. Trots prispress och förutsedda patentutgångar i USA och Västeuropa ligger våra intäkter i nivå med fjolårets. Pådrivande faktorer har varit en stark försäljning av våra nyckelprodukter och fortsatt tillväxt på tillväxtmarknaderna. Detta resultat, kombinerat med en disciplinerad ledning av verksamheten, har gjort det möjligt för oss att öka vinsten, öka utdelningen och återbetala överskjutande del av likvida medel till aktieägarna genom aktieåterköp."

Slutkurs idag 305,90 kr.

2 kommentarer:

  1. Hur länge planerar du att ligga i Astra?

    SvaraRadera
  2. Tack för frågan. Astra´s del i "maskineriet" är främst att ge mig utdelningar. Så länge de gör det i en tillfredställande grad så kommer jag ha dem kvar. Jag tror vi kommer få se än attraktivare värderingar under mars-april. Det är mycket möjligt att jag ökar då, om pengarna räcker... Ibland dyker ju bättre köplägen upp i andra bolag också. Jag ökade ju succesivt i AZN efter de föll, tills H&M föll nu. Då blev det där fokus hamnade. Hur tänker du kring AZN?

    SvaraRadera