måndag 21 februari 2011

Havsfruns Bokslutsrapport

Havsfrun Investment presenterade sitt bokslut idag.

Den 31 december 2010 var substansvärdet 29,71 kr per aktie

Resultatet för år 2010 blev 4,8 MSEK, motsvarande 0,39 kr per aktie

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie.

Kassan motsvarar ca 7 kr per aktie. Investeringsgraden har mao ökat något (ca 75%). Andelen s.k. illikvida fonder/fordringar motsvarar ca 5 kr per aktie.

Om utdelningspolicy och prognos kan man läsa. "Styrelsens policy är att framöver försöka hålla en rimligt jämn och stabil utdelning som långsiktigt och genomsnittligt följer substansutvecklingen. Havsfrun lämnar inte någon resultatprognos för 2011, men har som mål att lämna utdelning i enlighet med utdelningspolicyn."

Jag hade kallt räknat med minst 1,50 kr i utdelning. Senaste kurs nu är 19,30 vilket ger en direktavkastning på 7,8%. Dock hade jag hoppats på en något högre utdelning eftersom kassan var så pass välfylld. Detta är därmed en smärre besvikelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar