lördag 5 februari 2011

Globalfonder

Passar här på att presentera några globalfonder. Utgångspunkten är att förvaltningsavgiften inte ska vara mer än 0,5% samt att inga köp eller säljavgifter ska förekomma. Ratingen är Morningstars.

De nedan var de jag hittade som uppfyllde kravet på låg förvaltningsavgift. Har du tips på fler så nämn dem gärna.

Danske Invest SRI Global - Denna fond består av de 200, utifrån marknadsvärdet, största företagen som klarat Humanix etiska kriterier noterade i följande geografiska områden: Europeiska Unionen, EFTA, Australien, Kanada, USA, Hong Kong, Singapore och Japan. Dessa kriterier är fastställda ställningstaganden till följande områden: alkohol, tobak, vapen, miljö och mänskliga rättigheter.

Avgift 0,5%
Rating 4

 
Danske Invest Global Index - Indexfond som ger en avkastning som i stort motsvarar utvecklingen för MSCI World Index Free. Fonden placerar i de aktier som ingår i MSCI World Index Free eller i, till dessa aktier, relaterade fondpapper. MSCI World Index Free motsvarar de 100 mest representativa bolagen i världen.
 
Avgift 0,44%
Rating 4SEB Etisk Global Indexfond - Lux utd - Målet för fonden är att genom en bra förvaltning överträffa jämförelseindex och att göra placeringar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som satsar på långsiktigt hållbar utveckling. En placeringskommitté bestående av representanter från fondbolaget och Världsnaturfonden (WWF) svarar för fondens miljöprofil. SEB lämnar varje år ett bidrag motsvarande 12% av fondens förvaltningsarvode till WWF.
 
Avgift 0,4%
Rating 2

 
SPP Aktieindexfond Global Sustainability - SPP Aktieindexfond Global Sustainability en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet Dow Jones Sustainability Group Index exkl. Tobacco, Alcohol, Gambling, Armament and Firearms (DJSGI) med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. DJSGI är ett globalt aktieindex. I detta ingår de 250 - 300 bolag som bäst uppfyller de kriterier för corporate sustainability.
 
Avgift 0,3%
Rating 3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar