lördag 5 december 2020

Latour - Douglas fick bra betalt

Senast jag skrev något om Latour så var det i slutet av Maj.


Jag gjorde någonting som jag knappt aldrig trodde jag skulle göra. Jag skalade av en del på mitt innehav och köpte Kinnevik istället.

Jag gillar båda bolagen men anledningen var ju att jag tyckte det var en tydlig skillnad på värdering.

Latour handlades med ca 35 % substanspremie (för de som gillar %). Kinnevik med en stor rabatt.  Kursmässigt (för de som gillar kurspriset) Latour 168 kr och Kinnevik på 217 kr enligt notorna.

Vad hände sedan? Som det alltid gör. Kurserna bara stiger och stiger och stiger när det finns gott med pengar i omlopp.

Vad hände då i veckan som gör att det är aktuellt att skriva om Latour igen?

Familjen Douglas sålde Latour-aktier. Enligt mediarubrikerna så var det till rabatt eftersom affären gjordes till under senaste stängningskurs, men ska  man titta nogrannare på själv a”substansen” så var det ändå med 32 % premie. Ganska bra betalt. I alla fall tyckte jag ju det då det begav sig.

Jag gillar som sagt Latour, men går vi tillbaka till vad jag skrev efter bokslutet.

”Latour har blivit en av börsens ”darlings”. Handlas sedan en tid tillbaka till premium i relation till sin substans. Till skillnad från t.ex. Industrivärden och Investor har man ”gasat” och ökat nettoskuldgraden till idag 11,3 % (9,2). Jämför även med 2015 års nettoskuldgrad på 5 % d.v.s. man har gjort omvänd resa mot t.ex. Industrivärden och har belönats av Mr Market för detta med en premiumvärdering.”

Över årens lopp har man också sett till att öka den multipel som man anväder för att värdera sina onoterade innehav. Eller som jag skrev då.

”Man använder en EV/EBIT multipel på mellan 12 och 19 (median 15,5) och räknar ut ett snitt. Detta är en höjning sedan förra året då multiplarna istället låg mellan 10-17 (median 13,5). Multiplar som det legat på i många år innan. En funktion av den marknad som råder nu.”

Latours Q3 var stark. 9 % ökning av orderingången var ju mumma, men liksom många andra gasar man via förvärv för den organiska ökning var negativ. Jag är helt ok med förvärv. Bara man är medveten om det. Överlag har Latour varit duktiga genom krisen. Rörelsemarginalerna för de helägda industrirörelserna har bibehållits. Latour har högkvalitativa rörelser. Jag har inga problem att äga Latour, eller öka på rimliga nivåer. Men i en aktiv förvaltad protfölj så betalar jag helst inte vad som helst.

Värderingsmässigt, för att jämföra med tidigare inlägg, så värderas de helägda rörelserna nu med en EBIT multipel mellan 12-21 (median 16,5). Som synes ytterligare en liten, liten höjning från årskiftet. En funktion av den marknad vi ser. Beroende på om du använder 2018-års multiplar eller 2020 så gör det en skillnad på ca 10 kr/aktie i ”substanvärde” för den onoterade industridelen.

Vilken multipel är rätt? Säg det, men för nytillkomna på börsen så kan det vara bra att känna till att det är ju väldigt lätt att få till substanstillväxt om man helt enkelt bara höjer värderingsmultipeln. Men det är klart. Det är inte många som kanske räknar på något alls i och för sig.

Nej nu ska vi inte tråka ut med ytterligare uträkningar. Det är naturligtvis roligare med ”stories” Kan väl bara avslutningsvis nämna att Q3-rapporten så uppvisades ett substansvärde om 148 kr/aktie  och belåningen låg på 9,4-11,3 % beroende på hur man räknar(!) D.v.s. man ligger fortfarande på drygt samma ”hävstång” som i början på året.

Och som sagt. Jag tyckte Douglas-familjen fick bra betalt även om affären gjordes en bit under senaste stängningskurs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar