lördag 28 november 2020

Thunderful Group IPO - Ett nytt Embracer i vardande?

2016 noterades Embracer (då THQ) och inför noteringen gjordes en emission som värderade bolaget till ca 1,4 miljarder.  Vill man sätta det i relation till försäljningen så landade man då på en P/S-multipel om ca 4,1. Hälften av emission utgjordes av nyemitterade B-aktier, hälften av befintliga som erbjöds av säljande aktieägare. Ca 15 % tecknades av cornerinvesterare.

Nu vill ett Göteborgs-baserat liknande bolag göra om samma resa misstänker jag.

Thunderful Group. 

 

Thunderful Group är ett relativt nybildat holdingbolag för att göra det hela börsfäigt. Det man ser mest utåt är deras spelstudios. Det är väl också där (liksom i Embracers fall) som tillväxtspotentialen finns. Dock är det inte det benet som är det stora. Utan det är distribution av spel och spelrelaterade artiklar och då menas specifikt Nintendos.

Vi tar det från början.

Thunder Group delar upp sin verksamhet i två ben.

Thunderful Games samt Thunderful Distribution.

Games I sin tur delas upp i Development som inkluderar några mindre spelstudios och Publishing som innebör utgivningssidan.

Omsättningsmässigt så utgör i Development studiorna  Zoink och Image & Form International de viktigaste delarna här och den huvudsakliga verksamheten. Även om en mindre, Skövdebaserad, Guiding Rules Game liksom nyförvärvat Coatsink Software också finns. Tittar man igenom årsredovisningarna via allabolag.se så ser de välskötta ut men omsättingen motsvarar bara drygt 100 milj kr.

Publishing är bara en mindre del som ej bidrar till vinster, men saker och ting måste ju ges ut...

Thunderful Distribution är det stora, stora benet av Thunderful Group. Så även om bolaget har ambitionen att göra en Embracer-resa och förvärva så måste man vara medveten om att man är inte där än. I princip hela omsättningen kommer från att distribuera och sälja Nintendos hårdvara, mjukvara och tillbehör i Norden och Balikum. Verksamheten omsatte strax över 1,4 miljarder kr 2019. En väldigt god omsättningstillväxt såg man fr.o.m. 2017. 2017 var då Nintendo switch lanserades och gav Nintendo ett uppsving. 

 


 

Bolaget pratar om nya marknader men dessa tillkom redan innan switchen. Min tolkning är att succen med switchen starkt bidragit till uppsvinget här.

En annan stor verksamhet är försäljning och distribution av leksaker till återförsäljare. Egna och andras varumärken. Strax under 400 milj kr omsatte verksamheten 2019. Som jag tolkar det så ca 75 % via Sverige. I alla fall är det de siffrorna som redovisas i det svenska dotterbolaget.

 


 

Tittar man sedan i prospeketet så visar en omsättning på ca 2 miljarder upp för 2019. Genom att kika på underliggane verksamheter så är min uppskattning då att ca 75 % av detta utgörs av att vara återförsäljare och distributör av Nintendos hårdvara, mukvara och tillbehör. 20 % av att distribuera och sälja leksaker och ca  5 % handlar om just det som lyfts fram mest i prospektet - spel.

I prospeketet lyfts också fram att det är spelstudioverksamheten (liksom Embracer) man ämnar växa i. Man kan dock inte ignorera att en väldigt stor del av verksamheten hänger på Nintendso popularitet i Norden och Baltikum. Faller den så kan omsättningen snabbt falla. Jämför t.ex. dagens omsättning (2019) med den innan switchen (2016).

För att växa så ska dock 750 fräscha nya miljoner tas in. Det blir en fin påsepengar till förvärv. Även om nästan 40 milj kr går bort i emissionskostnader och 30 % av summan går bort för att betala av aktieägarlån från förvärvet av spelstudion Coatsink som redan gjorts. 

Hur det går för bolaget framöver beror naturligtvis hur duktig förvärvare man kommer vara. Ett minus i beskrivningen är att det inte framgår vad man förvärvat sina nyförvärvade spelstudios med för prislapp eller i sak vad de presterar affärsmässigt.

Lockupavtalen för befintliga aktieägare ser bra ut å andra sidan cashar de hem en del genom att sälja en del av sin aktiestock nu så pengar kommer ju inte behövas för dem i närtid.

Man har försäkrat sig om cornerinvesterare för hela 40 % av aktierna. Det är en hel del det. Osäker på vilka villkor som gäller. Strand kapitalförvaltning är en av dem och en kapitalförvaltare som jag också anser har en sund investeringsstrategi. En annan är Concensus som brukar lyfta fram att de gärna investerar i mindre bolag innan marknaden hittat dem samt Rolf Lundström (via Provobis) och familjen Knutsson. Båda välkända namn inom nöjessegmentet och relaterade investeringar vare sig det gäller spel, kasino, betting m.m. Lundström är f.ö. största ägare i Svolder. När THQ noterades gick Lundström in med 34 milj. Denna gång har man tredubblat och går in med 100 milj kr. Alla ovannämnda har naturligtvis flera olika mindre satsningar/investeringar. En del går hem, en del inte. De har i alla fall valt att vara med på detta tärningskast.

Prislappen på det hela?

Man får hela bygget för ca 3,4 miljarder kr, efter erbjudandet genomförts. Det motsvarar således en P/S-multipel om 1,6 utifrån min beräkning och om man nu ska dra en jämförelse med Embracers notering.

Vinstmässigt har man i prospektet redovisat ca 200 milj i rörelsevinst. Om man väljer IFRS-standard. Så prislappsmässigt ser det inte farligt ut, men som sagt. Det hela handlar således om två saker.

Nintendos popularitet framöver och hur man lyckas med framtida förvärv med sina 750 milj. 

I gaming-segmentet tänker man sig 25 % organisk årlig tillväxt plus förvärv.  Branschen har medvind så målet är inte omöjligt. Förvärven handlar ju mycket om prislappen man betalar.

Distributionsdelen (exklusive Nintendo-delen) har man som mål 5-7 % årligen. Jag tror det är lite väl högt ställda mål, men är man duktig på att teckna ditributionsavtal så visst.

Nintendo skrivs ut i klartext att det kommer följa Nintendos popularitet. Jag håller med. Mellan 2018 och 2019 var omsättningstillväxten i Bergsala 2 %. Betänk bara att det här är tyngdpunkten på affärerna ligger idag så en sjunkande popularitet av Nintendos produkter kan snabbt urholka eventuella framgångar inom andra segment. Å andra sidan är Nintendo ett starkt varumärke som säkerligen ger visst stöd till hela bygget. Å tredje tanken, om man faller i onåd hos Nintendo faller den stora majoriteten av hela omsättningen och hela bygget skakar rejält. Dock har man distribuerat Nintendos produkter sedan 1981 så det bör väl borga för en del.

Hur Owe Bergsten (storägare, styrelseledamot och Bergsalas grundare) lyckades ta Nintento till, och bli distributör, i Norden kan man läsa i här.Läsvärt om en entreprenörsresa.

Varje mynt har dock två sidor. 2002 bötfälldes bolaget (Bergsala) tillsammans med sex andra distributörer och Nintendo. Försöker man kontrollera marknaden och ta ut ett för högt pris så kan storebror i Bryssel bli sur. 

Brjann Sigurgeirsson, som är VD, har sin bakgrund som grundare av spelstudion Image & Form International. 

Mats Lönnqvist, som är styrelsens ordförande, jobbar som styrelseproffs. Bland annat även ordförande i Spendrups.

Affärsvärldens sammanställning av nyckelpunkter hittas här.Affärsvärldens sammanställning ger vid handen att prislappen blir P/S 1,24. Jag räknar som synes med lägre försäljning än vad de gör därav differensen.

Tankar om Thunderful Group?

Edit: Hittade en genomgång av användaren IPO Analyser på Youtube - Thunderful Group IPO Analys. Bra överskådlig genomgång även om jag tycker att den var väl tilltagen optimistisk slutsats angående potentiell multipel-uppvärdering.

 

2 kommentarer:

 1. Jag minns tiderna då förvärv ansågs riskfyllt i jämförelse med organisk tillväxt. Nu ser många det som självklart att förvärv av någon konstig anledning är mindre riskfyllt och nästan alltid lyckas som strategi. Börjar man dessutom från nästan noll så är väl risken än högre misstänker jag. Speciellt i en stentuff sektor. Det ges ju ut så oerhörda mängder spel globalt idag och utvecklingskostnader har stigit till skyarna.
  Mvh investera-pengar.blogspot.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja jag minns det också. Sedan kom lågränte-miljön och plötsligt blev förvärv det som alla helst ska nyttja medan organiskt blev det "jobbiga". Vänder trenden med billigt kapital så vänder nog detta med. Nedskrivningar lär ske pga dåliga förvärv m.m. Gyllenhammar brukar påpeka detta. Han har ju bränt sig tidigare och är tämligen konservativ och försiktig numera. Svårt bara att veta när saker vänder. Billigt kapital har flödat ända sedan finanskrisen och verkar inte ha någon ände än.

   Radera