lördag 14 november 2020

BMW Q3 2020

Vill minnas jag skrev senast om BMW i April i samband med bokslutsrapporten och mitt i alla corona-lock downs.

Vinsttrenden hade då varit tydligt nedåt och man meddelade även en utdelningssänking till 2,50 euro/aktie (3,50). Rörelsemarginalen landade 2019 på 4,9 %. Q1 och Q 2 2020 har sedan fortsatt visa försäljningstapp p.g.a. covid-19

Förväntningarna på Q3 rapporten var dock som jag skrivit tidigare: 

"Jag vet att även Daimler påpekade i sin rapport att personbilsförsäljningen tagit fart igen under Q3 i alla fall i Kina och hyfsat i Europa. Förväntar mig samma trend för BMW när deras rapport kommer.”

Nu visade personbilssegmentet en ökning av levererade bilar med ca 9 % vilket innebär ett trendbrott mot tidigare kvartal. BMW stod i princip för hela ökningen medan MINI var mer stillastående och Rolls Royce sjunkande.

Rent omsättningsmässigt stod dock det hela rätt stilla medan det för kvartalet såg ut att vara ökad vinst. På 9-års perioden var det förstås dystrare siffror, men tycker mig ändå skönja ett trendbrott här. Lönsamheten har pressats under 2018, 2019 och hittills under 2020, men som sagt har vi nu nått vändningen?

I likhet med t.ex. Daimler pekades på att det tagit rejäl fart igen i Kina under Q3. Under Q3 ökade personbilsleveranser med 31 % i Kina.  Även Europa ser något starkare ut medan Amerika fortfarande är svagt.

Siffermässigt landade Q3 på 6,7 % rörelsemarginal för personbilssegmentet. Än högre för motorcyklarna.

Vinsten för 9-månaders perioden landade på ca 2,6 miljarder eur (5,1)  vilket är ett rejält tapp från föregående år och i rapporten tillskrivs nedständningar. För Q3 så syns det i rapporten att joint venture bolaget i Kina BMW Brilliance Automotive bidrog med nästan 1 miljard eur till vinsten det aktuella kvartalet. Det visar på betydelsen av den kinesiska marknaden. Liksom Kina är viktigt för Volvo personvagnar är det det för BMW. Båda anses ju även vara premiumbilar. Skillnaden är väl att ägarkontrollen (än så länge) inte är utsåld till kinesiska intressen.

BMWs joint venture där är rätt unikt mig veterligen. På så sätt att BMW har majoritet av bolaget. Vilket utländska ägare i Kina i regel inte tillåts ha. 


I Shenyang finns två fordonsanläggningar, en drivlineanläggning, forsknings- och utvecklingsanläggning samt en batterifabrik. 2025 räknar BMW att ca 15-25 % av deras producerade BMW och MINI fordon ska vara batteridrivna. Nästa år står flera biltillverkare inför lansering av diverse EV-modeller.

Som jag skrev hösten 2019:

”Grundtesen i alla fall är att BMW är ett lågt värderat bolag som kommer lyckas med omställningen samt få upp marginalerna något över tid. Detta då man, trots motvind, fortfarande tjänar hyfsat gott med pengar. Under tiden så lyckas man förhoppningsvis även bibehålla en vettig utdelning.”

Därefter kom det ju en corona-urblåsning och priset blev än attraktivare. 

Grundtesen står fast. I skrivande stund så är dock aktiepriset inte på ”grönt” längre. En kort tids uppgång har drivit upp värderingen. Jag är nöjd med nuvarande positionsstorlek och har inte avsikt att öka. Ej heller sälja så länge vi är på nuvarande nivå. Blir euforin för stor i framtiden så kan det omvärderas beroende på omständigheterna.

Hur tänker du kring fordonsindustrin och dess framtid framöver?

2 kommentarer:

  1. Min uppfattning om fordonsindustrin, och särskilt den tyska, är att de jobbar alldeles för långsamt med omställningen och de kommer bli omkörda av andra. De har väl inte ens signalerat en deadline för när de skall sluta med fossila motorer?

    I ett sådant skifte som vi är nu kan man ju fundera på varför de överhuvudtaget delar ut pengar? Borde inte ägarna vara intresserade av att maximera investeringar i omställningen så att BMW även kan vara en spelare i framtiden?

    SvaraRadera
  2. Ibland hjälper det inte att kasta mer pengar på något. Gör det inte mer effektivt bara dyrare. Tack för kommentar!

    SvaraRadera