fredag 20 juli 2012

Rapporttung vecka - Del 2

Fortsätter med lite kommentarer och noteringar baserat på veckans rapportflod.

Atlas Copco, Investors flaggskepp. Även om jag tycker både si och så om Investor och Wallenbergsfären så kan jag inte förneka att just Atlas Copco är ett väldigt välskött bolag. Mr Market anser oftast detta också, tyvärr. Än så länge har jag inte haft möjligheten att köpa aktier i detta verkstadsbolag. Det har naturligtvis funnits attraktiva lägen tidigare men då är ju i regel fler intressanta aktier också attraktivt prissatta. Ja, man kan inte köpa allt.

För H1 redovisade Atlas Copco en vinst om 5,79 kr/aktie (4,94). Debt/Equity ligger f.n. på 1,65. Kassan ser helt ok ut. God efterfrågan och rekordhöga intäkter. Fortsätter det så här så ser det ut som om Atlas Copco mycket väl kan höja utdelningen i år igen. 2011 gavs 5 kr i utdelning. På nuvarande kurs motsvarar det 3,8%.

G & L Beijer är ett bolag jag nyligen fick upp ögonen för och som jag tycker är värt att följa lite nogrannare. För H1 perioden gjorde bolaget en vinst på 3,42 kr/aktie (3,20). Debt/Equity är nu 1,33 (0,82) och har därmed ökat.

Omsättningen har ökat och ökningen hänförs till förvärv. Andelen räntebärande skulder motsvarar nu 37,46 kr/aktie att jämföra med för ett år sedan då de var 12,24 kr/aktie omräknat till antalet dagens antal aktier (En split genomfördes i juni). Min tolkning är att man nu belånar sig för att göra förvärv och det är på detta sätt man nu växer. Även om det ultimata är om man kan göra förvärv genom att använda sitt eget kassaflöde för köp så är detta naturligtvis ingenting ovanligt.Att belasta sin balansräkning är i sin ordning så länge det inte går till överdrifter och så länge förvärven slår väl ut.

Värt att notera med anledning av detta är att Beijer Tech såldes av G & L Beijer till Beijer Alma tidigare. Debt/Equity var innan affären 1,24 för att efter försäljningen sjunka till 0,68 och nu åter vara i ungefär nivå med tidigare. Jag förmodar att man nu gjort de förvärv som man tänkt sig. Det kan dock vara värt att kolla om man fortsatt belåna sig för att göra förvärv när Q3 rapporten kommer.

SCA tjänade under H1 3,58 kr/aktie (3,85). Jag har inte så mycket att säga om SCA i nuläget. Ett stabilt bolag med hyfsad utdelning. Jag tänker inte köpa på nuvarande nivåer.

Höganäs gjorde en vinst om 5,81 kr/aktie (6,24) under Q2. Sett till H1 så ligger vinsten på 11,64 kr/aktie (12,21). Omsättningen ligger på nästan exakt samma nivåer som för ett år sedan. En titt på balansräkningen och inget ser ut att sticka ut. Man verkar säga varken bu eller bä om framtiden.

"En betydande nedgång i den globala industriaktiviteten under 2012 p g a skuldkrisen i världen förefaller fortfarande inte sannolik, trots att fundamentala obalanser består. Efterfrågeläget förväntas vara svagare än föregående år i Europa, men förhållandevis gynnsamt i de flesta andra delar av världen." 

 Jag ska försöka ta mig tiden att titta närmare på Höganäs och lära mig mer. Utdelningen 2011 låg på 10 kr och man gjorde en vinst om 21,90 kr per aktie. Antagligen hamnar man inte allt för långt ifrån de siffrorna när det gäller 2012.

Sist men inte minst, en titt på Kinnevik och bolagets rapport. Substansvärdet är ca 208 kr/aktie. Eftersom Kinnevik har en hel del noterade innehav så varierar ju substansvärdet upp och ned beroende på börsens humör.

Aktuellast angående Kinnevik är samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Jag har ännu inte format mig någon uppfattning kring det. Risker finns det ju oförnekligen när man ska slå ihop två bolag.

Man har under H1 2012 nu totalt investerat 3,9 miljarder kr i onlineverksamhet. Vi får hoppas det bär frukt. Jag har ju tidigare fördjupat mig lite i Kinneviks satsningar inom online-verksamheten. För den som vill klicka tillbaka lite och läsa om det så finns den möjligheten. Nedan följer i alla fall en kort sammanställning över hur mycket investeringarna i online segmentet har ackumulerat sig vid tidounkten för respektive Q-rapport.

Q 1 2008 57 milj kr
Q 1 2009 0,2 miljarder kr
Q 1 2010 0,6 miljarder kr
Q 1 2011 2,6 miljarder kr
Q 1 2012 10,3 miljarder kr
Q2 2012  11,5 miljarder kr

Kinnevik betalade ut 5,50 kr/aktie i utdelning för verksamhetsåret 2011. I stort sett lika mycket som man mottog i ordinaire utdelningar från sina innehav. Utdelningspolicyn är att slussa vidare i stort sett hela de ordinarie utdelningarna från sina innehav till sina aktieägare. Räknar man med extra utdelningar så har jag för mig att Kinnevik tog emot ca 9,20 kr/aktie i utdelningar. M.a.o. man ser även till att själva få en del att förfoga över till nyinvesteringar.

Vad är din syn på rapporterna från Atlas Copco, GL Beijer, SCA, Höganäs och Kinnevik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar