fredag 6 juli 2012

Analys av Kone

Turen har kommit att ta en titt på Kone utifrån mina ratingkriterier.

Kone är en av de globalt ledande aktörerna inom hiss- och rulltrappeindustrin med ca 35.000 anställda. Affärsrörelsen är indelad i två segment, "New equipment" som står för tillverkning och "Maintenance"" som står för service och underhåll. Båda segmenten är ungefär lika stora.


EMEA marknaden är den största men har, liksom Amerika, stagnerat under senare år. Tillväxt sker främst från Asien. Kina är den enskilt största marknaden. 


I Japan saluförs bolagets produkter av Toshiba(Toshiba Elevator and Building System Corporation) då man sedan flera år tillbaka har ett samarbete. Man har även ett samarbete med dem på t.ex. den kinesiska marknaden.

Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Kone är noterat på Helsingfors large-cap.


Ägare

Antti Herlin kontrollerar direkt eller via bolag nästan två tredjedelar av rösterna i Kone. Antti Herlin räknas som Finlands rikaste och ärvde kontrollen över bolaget efter sin far. Pekka Herlin. Tydligen har det varit lite familjestrul vid faderns bortgång men det löste sig i alla fall på så sätt att Antti fick kontrollen över Kone medan övriga syskon fick kontrollen över Cargotech. 


Toshiba Elevator and Building System Corporation är näst störste ägaren. Det är en del av Toshiba som i sin tur är en del av japanska Mitsui-koncernen.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja de ges och jag ser inget som tyder på att man inte kan/vill/ska fortsätta med detta. 

Utdelningen 2011 var 1,40 eur/aktie. 5-års medel ligger på 0,98 eur/aktie samtidigt som vinsten och bedömt kassaflöde efter capex och förvärvsinvesteringar gjorts ligger på 1,77 eur/aktie respektive 1,52 eur/aktie. Det har m.a.o. funnits kapacitet för utdelningarna.

Utdelningstillväxten har under den senaste 7-års perioden varit mycket god, ca 25% årligen i genomsnitt. Bolaget har haft en liknande utveckling i vinsttillväxten. Dessutom har man byggt upp det egna kapitalet och mer än fördubblat det under samma period. Kassaflödet är mycket gott och man genomför förvärv med delar av det. Capex-kostnaderna är anmärkningsvärt låga enbart ca 15% av det inkommande kassaflödet från rörelsen.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Ingenting som jag funnit tecken på. Av den historiska utvecklingen att tyda så verkar man även vara anmärkningsvärt motståndskraftig mot konjunktursvängningar. Detta hade jag inte inledningsvis gissat men segmentet "Maintenance" är inte beroende av nybyggnation på samma sätt som "New equipment".


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej inte i den omfattning som menar med kriteriet. R&D kostnader motvarade 1,6% av omsättningen 2011.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja, se noteringar ovan.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital uppgår till 2034 milj eur. Räntebärande skulder, netto, är negativa men det finns en del långfristiga skulder på 208 milj eur. Debt/Equity är på 1,32 (2011). 

Tillgångssidan består till ca 1/5 av goodwill. Detta har varit den vanliga nivån under de år jag kikat på och kommer sig av förvärven.Avkastnings- och tillväxtskrav

Kone visar upp en fantastisk tillväxt sett till den senaste sjuårsperioden. Det är ett av ett fåtal bolag som jag lyckats hitta som mer än fördubblat både vinst/aktie, eget kapital/aktie samt utdelning/aktie under en 7-års period. Dessutom utan att egentligen ha belastat balansräkningen allt för mycket.

ROE ligger i genomsnitt runt 33%. 

Problemet med bolaget är att priset på aktien vanligtvis är ganska högt. Just nu är direktavkastningen på ca 3%. Man betalar över 6 gånger eget kapital och P/E ligger på ca 19. Till ett rimligt pris bör dock bolaget klara av avkastningskravet bra över tid.


Ledningen

Antti Herlin är styrelseordförande. Även hans son Jussi Herlin sitter med i styrelsen. VD är Matti Alahuhta som tidigare har erfarenhet från Nokia i olika positioner under åren 1993 till 2004. 

Jag har ingen anledning att misstro ledningen.


Information tillgängligt

Ja helt ok.


Marknadsmakt och marknadssituation

Jag förmodar att behovet av hissar och rulltrappor kommer finnas länge än. Inte minst med tanke på pågående urbanisering globalt sett samt en åldrande befolkning. Inte minst hissar gör ju att tillgängligheten ökar dramatiskt i bostadshus för just äldre. 

Bolaget verkar ha nått en tämligen ledande ställning där man är verksam i stort sett över hela världen. Kinas byggboom kan ha gjort sitt till för att driva tillväxten i bolaget, men affärerna drivs inte enbart av nybyggnation utan lika mycket av underhåll och service av det man en gång byggt.

Man har en strategi av att använda en del av sitt positiva kassaflöde till att göra förvärv. Hittills verkar detta varit en framgångsrik strategi. Tittar man på Sverige så bedriver man verksamhet, förutom under sitt eget namn, också via de uppköpta bolagen Hissjouren, Motala Hissar och Uppsala Hiss. De verkar alla välskötta.

Man verkar också få större, mer prestigefyllda, uppdrag vilket tyder på att man är en aktör som klarar konkurrensen bra. 

Min bedömning är att bolaget klarar kriteriet.Etiska aspekter

Jag det är ok med hissar och rulltrappor.


Brasklappr

Drar man ut horisonten på 10 år eller mer så är utvecklingen inte riktigt lika fantastiskt. Det kan indikera att Kone är något cykliskt. De senaste 7 årens fantastiska vinstutveckling är delvis p.g.a marginalförbättringar. Möjligtvis har en stark byggboom i Kina bidragit starkt till Kones fantastiska historik i närtid. Därav kan kanske de senaste årens framgångssaga kanske vara allt för beroende av en faktor som är svår att säga huruvida det kommer fortsätta eller ej.Kone får godkänt på 12 kriterier av 12, men med en brasklapp. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så ter sig Kone som en fullt värdig kandidat till portföljen. Jag blev lite överraskad själv att bolaget visade så många kvalitativt goda sidor. Kone är definitivt värt att fortsätta följa. 

Noteringar kring nuvarande värdering

Kones kurs 20/7 2012: 51 eur (Topp 3 år ca 52 eur, botten ca 30 eur)

PE 20,2
PE3 23,7
Direktavkastning 2,7%

Jämförelseobjekt samma datum

Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%

Vad är din syn på Kone?

8 kommentarer:

 1. Såna här analyser gör att jag blir lite sygen på en rejäl eurokris...

  SvaraRadera
 2. Har jag uppfattat det rätt: det börjar bli intressant vid 32 EUR, klart trevligt vid 24 EUR och vid 16 EUR så rinner det ur munnen på dig?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hehehe det låter som ett rimligt antagande. :)

   Radera
 3. Vore intressant att veta vad du tycker om "systerbolaget" Cargotech.

  SvaraRadera
 4. http://hbl.fi/nyheter/2012-08-17/arbetsgrupp-vill-bygga-hissar-seniorer

  Jag blir riktigt sugen på Kone när jag läser det här. Vad tror du? De har ju varit upp i ~55€ två gånger tidigare i historien och sen fallit med hiskelig fart rakt ner till 20-30€..

  Samtidigt känns det som logiskt att staten subventionerar hissar så att de äldre (som blir fler och fler) kan bo hemma längre. Känns som något övriga världen kommer ta efter.

  Vad tror du? Köpläge?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länken. Kvalitativt sett så gillar jag Kone, men priset lämnar en hel del att önska. Själv tänker jag inte köpa till nuvarande värdering.

   Radera
 5. Kone sysslar med hissar och rulltrappor, goda utsikter. Familjekonc håller nere aktien, jmf med svenska företag som ofta är ägda av stiftelser och bolag pga skatteskäl. Avkastningskraven, utdelningarna hålls lite nere pga detta, men också ofta välskötta!

  Euron gör att Finländksa bolag ändå blir svårvärderade, eg är det vi som står utanför Eurozonen bla för att kunna ha vårt höga egna skattetryck! reavinstskatten är ett ex på detta, vilket gör att få sparar i aktier idag som privatpersoner, mest fonder, hus, fastigheter blir svåra att överlåta vid arvskifte, man måste lösa ut dels sina egna syskon, sedan staten som skall ha minst 30% vilket blir oftast några miljoner på fastigheter inkl skog som varit länge i familjens egendom. Dvs kanske värda mellan 2-10milj för ett medelstort område.

  Det gör att stiftelser, storbolag och andra aktörer kan ta över, få klarar av reavinstskatten på ca 600.000 till 3miljoner till staten, sedan skall man ta itu med renoveringar, misskött underhåll som är krävande och kostar en del. Samma gåller skogsegendom och aktier, visst man kan överlåta utan att betala en skatt, men det blir bara mer och mer i slutändan om man skall ta ut något till sig själv.

  Skattesystemet bör reformeras, sänkas snarast, se Zlatan och Anja Pärson båda fantastiska idrottare på världsnivå, ingen har valt att betala skatt i Sverige, varför kan man undra??? Bla för att slippa alla transaktionskatter och reavinstskatten på investerade pengar.

  Vi ger 40miljarer till EU årligen men INTE en enda jämförande skatteöversikt på Europas alla länder och USA. Det vore ett minimikrav att kunna se hur andra länder har löst det hela!!

  Man blir ledsen när man är på landsbygden och ser alla gamla fina hus förfalla mest pga av reavinstskatten som vanligt folk tycker blir hiskelig och den kan man inte tala med grannarna om!!! Barnfamiljer längtar efter hus att ta hand om, bygger nästan alltid nytt. En sak har gamla hus bäst, LÄGET, de byggde förr otroligt vackert och bra beläget, det kunde de fattiga jordbrukarna välja och styra själva. Så köp ett gammalt hus om du kan! Det kostar 30-50års renovering, man behöver inte göra allt på en gång det är kärlek i att bygga och återställa, en sak har man lärt sig, ta en paus ibland och bara njut! Köp Kone och låt avkastningen komma! Låt henne göra en jordgubbstårta och gå och bada ofta också, då löser det sig!!

  SvaraRadera