onsdag 4 juli 2012

Analys av Beijer Electronics

Dags att ta en titt på Beijer Electronics utifrån mina ratingkriterier


Beijer Electronics säljer automationslösningar till kunder främst inom de europeiska bil-, livsmedels- och verkstadsindustrierna. Verksamheten är indelad i tre affärsområden;

Automation, som saluför dels egna produkter från de andra två affärsområdena dels andras samt erbjuder support och projektstöd

HMI Products, som utvecklar tillverkar och säljer operatörspaneler, mobila centraler och industriella PCs.

IDC som utvecklar, tillverkar och säljer switchar, routrar och andra produkter för industriell datakommunikation. I princip så är det förvärvet Westermo som förvärvades 2008 som utgör detta affärsområde.

Verksamheten startade 1981 och då som en avdelning inom G&L Beijer men 2000 så noterades bolaget på börsen som ett eget.

HMI Products är den för bolagets viktigaste området och står för ca 2/3 av omsättningen. Beijer Electronics egen uppskattning är att man har ca 3% av världsmarknadsandelen inom bl.a. operatörspaneler. 
Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE

Bolaget är ett small-cap bolag. 


Ägare

Stena Sessan är huvudägare och äger 29,6%. Stena Sessan ingår i Stenasfären som inkluderar en mängd olika bolag. Angående just Stena Sessan-grenen så är några andra av deras innehav Concordia Maritime och Meda. Stenasfären kontrolleras idag av Dan Sten Olsson.Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja, utdelningar ges och har getts en längre tid samt förväntas ges framöver.  

Utdelningstillväxten ligger på ca 14% sett till den senaste 5-årsperioden medan vinsttillväxten varit ca 13%.

Utdelningen har varit 1,65 kr/aktie sett till ett 5-årsmedel att jämföra med en redovisad vinst på 3,71 kr/aktie under samma period.

Utdelningarna har stadigt ökat hela tiden, utan sänkning. Så långt ser det mycket bra ut. Det konstiga kommer när man ska titta om man har haft stöd i kassaflödet. Tar man kassaflödet från rörelsen och drar av det som gått till investeringarna så får man nämligen ett negativt netto. Hur har man finansierat sina förvärv och utdelningarna?Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

En viss konjunkturpåverkan finns naturligtvis men i övrigt klarar man sig bra så vitt jag kan bedöma från annan extern påverkan.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Ja. Ungefär en 1/5 av personalstyrkan arbetar med produktutveckling och egenutvecklade produkter står för 80% av omsättningen. En ständigt förbättrad hård- och mjukvara är ett krav för att klara sig i konkurrensen med andra aktörer. Hård konkurrens och korta produktlivscykler gör att bolaget är beroende av innovativ produktutveckling. Samtidigt ska man naturligtvis inte glömma att detta också ligger bakom återkommande efterfrågan från kunderna, men man kommer inte bort från att man måste lyckas med produktutveckling för att vara med i "gamet".


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja. Man har klarat sig ifrån förluster. Vinsten per aktie för 2011 var 5,03 kr/aktie. Vinsten under en 5-års period i medel var som sagt 3,71 kr/aktie.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Balansräkningen ser inte kul ut. Eget kapital uppgår till 439 milj kr och det finns 608 milj kronor i räntebärande skulder. Debt/Equity är på 2,37 (2011).  Andelen räntebärande skulder har fyrdubblats under en femårsperiod! Här ligger svaret till hur förvärv kunnat ske samtidigt som utdelningar getts och utökats. Man har helt enkelt belastat balansräkningen. Det har visserligen lett till en tillväxt tillika utdelningar och utdelningsökningar för ägaren, men balansräkningen är inte i den form som jag vill se den.

När vi ändå tittar på balansräkningen så är det värt att notera att drygt hälften av tillgångarna är i immateriella anläggningstillgångar. En hel del av det hänförs till goodwill och förvärv.


Avkastnings- och tillväxtskrav

Omsättningen, vinsten liksom utdelningar har ökat någorlunda stadigt med stabil fart. Direktavkastningen ligger just nu på ca 3,5% men då tillväxten varit driven av förvärv som gjorts genom att dra på sig skulder så tror jag inte att tillväxtstakten är hållbar mycket längre. Man kan troligtvis inte belåna sig i samma takt som förut framöver. Lösningen skulle i så fall vara att de förvärv man gjort får extra fart i sina affärer men jag ser inte vad som skulle kunna få det att ske. Marginalerna är det nog svårt att få högre. 

Den naturliga tillväxten för affärsområdena verkar ligga på ca 5-6%. Min bedömning är att man nog kan klara den sortens tillväxt framöver men inte mycket mer.

5-års medel för ROE är 21,7%. 

Min sammantagna bedömning blir i alla fall att ok, bolaget kan, baserat på historiken, ge sina aktieägare rimlig avkastning. Dock ser det mer riskfyllt ut framöver och det bör då vägas in om man eventuellt börjar värdera till vilket pris det vore värt att köpa. 


Ledningen

Anders Ilstam är styrelseordförande och har tidigare erfarenhet från Sandvik och SKF. VD är sedan 2008 Fredrik Jönsson. Bert Åker Eriksson, VD för Beijer Electronics huvudägare Stena Sessan, har även styrelseplats i bolaget.

Jag har inget specifikt att anmärka mot ledningen.


Information tillgängligt

Ja helt ok.


Marknadsmakt och marknadssituation

Bolaget sägs ha ca 3% av världsmarknaden. En marknad som visserligen växer 5-6% årligen men som det också råder tuff konkurrens på. Jag har inte hittat något som tyder på att man har någon marknadsmakt eller konkurrensfördel gentemot andra aktörer. Marginaler et.c. verkar ligga i nivå med andra och att man kunnat växa så pass som man ändå gjort får sin förklaring i bolagets ökade skuldsättning.

Enligt min bedömning så klarar inte bolaget kriteriet.Etiska aspekter

Det är ok. Om operatörspanelerna inte bråkar med mig, bråkar jag inte med dem...
Beijer Electronics får godkänt på 8 kriterier av 12. Detta leder då till rating: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min inställning till Beijer Electronivc negativl. Det är inte troligt att bolaget når sin väg till portföljen.


Noteringar kring nuvarande värdering

Beijer Electronics kurs 20/7 2012: 61 kr (Topp 3 år ca 83 kr, botten ca 47 kr)

PE 12,1
PE3 15,7
Direktavkastning 3,7%

Jämförelseobjekt samma datum

Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%

Vad är din syn på Beijer Electronics?

2 kommentarer:

 1. Jag är intresserad av stabila bolag med bra BR, helst med årlig tillväxt 2-3% och uppåt, utdelning och en utdelningsandel helst understigande 50% samt till sist ett kassaflöde som stödjer ökande utdelningar.

  Varför köpa BE när det finns så många andra fantastiskt fina bolag som uppfyller alla mina önskningar?

  Köp en trisslott om du vill ha spänning (alternativt åk till Las Vegas) - vi andra nöjer oss med att investera klokt istället.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kommentar. Jag är osäker på vad du menar att jag söker spänning i fallet Beijer Electronics? Bolaget är som sagt ingen egentlig köpkandidat, men jag kan tycka att det kan vara värt att bevaka framöver ändå. Inte minst för att se om mina antaganden för bolagets utveckling slår in.

   Jag är inte så road av trisslotter och casino-besök. Vad bra att du och andra vet hur man investerar klokt!

   Radera