torsdag 5 juli 2012

Analys av Höganäs

Dags för en titt på Höganäs utifrån mina ratingkriterier.

Höganäs är verksamt inom metallpulvertillverkning. Bolaget har sitt ursprung i det gamla bruket Höganäs och fortfarande är huvudkontoret beläget i just Höganäs.


Höganäs är ett av Sveriges äldsta företag.1797 bildas Höganäs Stenkolsverk av Greve Eric Ruth. Som namnet indikerar så var det stenkol man utvann först och främst. 1825 genomgicks dock en omorganisation och den primära produkten blev eldfast lera. I första hand mur- och ugnstegel. 1833 påbörjas produktionen av lerglaserade kärl. De bruna saltglaserade Höganäskrusen är kanske bekanta för någon?Produktionen vidgades sedan till att även omfatta ledningsrör m.m. och i början av 1900-talet kom bolagets saltglaserade gods att exporteras till hela Europa.

Höganäs Keramik som bildades 1909 och vars produktion liknar Höganäs (fast mer känt för lite färggladare produktion ,t.ex. gula "Höganäskrukor") är idag en del av finska Fiskars.

Bolaget Höganäs noterades på börsen första gången 1903 men avnoterades sedan 1987 i samband med att Lindengruppen förvärvade bolaget. Sedan 1994 är bolaget noterat igen.

Idag är bolaget en global aktör med produktionsanläggningar i många länder. Produktionen är inriktad mot järnpulver som används för att pressa metalldetaljer till exempelvis växellådor. Järnpulver behövs också till järnberikning av mat, svetspinnar m.m.

75% av verksamheten går under benämningen Components. Det är den delen där järn- och metallpulver förvandlas till diverse komponenter. Pulvet pressas direkt till färdig form och har därmed den fördelen att man inte behöver fräsa, svarva, smida eller dylikt. Materialkostnad liksom arbetsmoment sparas in.25% av verksamheten går under benämningen Consumables. Det är här där man använder järn- och metallpulver som insatser t.ex. i livsmedel eller som ytbeläggning. Ett viktigt användningsområde är svetspinnar.

Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Höganäs är ett mid-cap bolag. 


Ägare

Lindengruppen AB kontrollerar 37,8% av rösterna följt av Industrivärden med 10,1%. Lindengruppen AB är kanske inte så välkänt men är en av Sveriges största familjeföretag och förtjänar ett eget inlägg lite längre fram. Jag anser hur som helst Lindengruppen vara en stark, långsiktig ägare. Industrivärden behöver nog ingen närmare presentation.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja, utdelningar ges och jag ser inget som tyder på att man inte kan/vill/ska fortsätta med detta. 

Åren 2010 och 2011 var riktigt goda för bolagen varmed vinsterna liksom utdelningarna (10 kr/aktie) var rekordstora. Sett på, och utjämnat över, en sjuårsperiod så har utdelningarna växt med ca 10% årligen i genomsnitt. Vinstökningen har varit lika stor så utdelningstillväxten har inte varit orimlig. Det egna kapitalet har också byggts upp med ca 4% årligen. 

Tittar vi på den senaste femårsperioden så är den genomsnittliga utdelningen 5,70 kr/aktie och bedömt fritt kassaflöde ca 11-12 kr/aktie. Hälften av det fria kassaflödet delas därmed ut. Den andra hälften verkar bekosta expansion i form av förvärv enligt min bedömning.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man kan tycka att Höganäs borde vara beroende av råvarupriser. Även elpris-påverkan samt valutaeffekter finns naturligtvis där då särskilt i förhållandet SEK mot EUR och USD. Inköp av metaller sker t.ex. i USD. Bolaget använder dock som brukligt är en hel del prissäkringsstrategier. Dock så verkar inte påverkan ske i så stor utsträckning att bolaget inte skulle klara kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Man har naturligtvis en viss utveckling samt söker nya användningsområden för metallpulver, men beroendet är inte så stort som krävs för att inte klara kriteriet. Ungefär en tiondel av bruttoresultatet går till FoU kostnader eller med en annan jämförelse, ca 2% av omsättningen. Enligt egen utsago leder man visserligen utvecklingen, men utvecklingen verkar ske i stor utsträckning i samarbete med kunder. Man behöver m.a.o. inte utveckla och lansera en produkt för att sedan hoppas att kunderna ska gilla och köpa den.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Konjunkturer påverkar resultatet men man har undvikit rena förlustår. 2009 var vinsten t.ex. 5,92 kr/aktie och utdelningarna under finanskrisåren sänktes till 3 kr/aktie så man går inte opåverkad genom lågkonjunkturer. Det skjuter emellertid ordentlig fart redan 2010 och 2011 med rekordvinster på ca 23 kr/aktie. Vinsten sett över en femårsperiod är annars 12,85 kr/aktie i genomsnitt. Bolaget får anses klara kriteriet.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital uppgår till 3,5 miljarder kr. Räntebärande skulder är på ca 1,4 miljarder kr. Debt/Equity är på 0,69 (2011). Balansräkningen är helt ok.Avkastnings- och tillväxtskrav

Man har som mål att över en konjunkturcykel växa med ca 6-8% årligen i genomsnitt.  Detta har man också lyckats med än så länge. Man siktar också på en rörelsemarginal på 15% men det är enbart under mycket goda år som 2010 och 2011 som man lyckats med detta. Runt 10% är annars ett mer rimligt genomsnitt.

ROE ligger i genomsnitt på ca 16%. För 2011 var den 21,7%. Direktavkastningen just nu på ca 4,5%. Som ovan beskrivit så har tillväxten både vinst- som utdelningsmässigt varit helt ok. Märk dock känsligheten för konjunkturer. 

Bolaget har förutsättningarna att avkasta helt ok över tid, men man ska nog inte räkna med förbättrade marginaler utifrån de man redan har.


Ledningen

Alrik Danielsson är VD sedan 2005. Han har tidigare varit verksam i bl.a. SKF.  Styrelseordförande sedan 2009 är Anders G. Carlberg. Carlberg är en person som återkommer ofta när man tittar på bolag och dess ledningar. Han är nämligen också bl.a. engagerad inom Johnsonsfären, Mekonomen, SSAB, Latour, Beijer Alma m.fl. Han är också en av de som ingår i den s.k. "Björnligan", men det får kanske bli ett eget inlägg någon gång.
Jenny Linden sitter också i styrelsen. Hon ärvde kontrollen över Linden gruppen (Höganäs huvudägare) efter sin fars, Ulf Linden, bortgång.


Jag har ingen anledning att misstro ledningen.


Information tillgängligt

Ja helt ok.


Marknadsmakt och marknadssituation

Affärerna som sådana bör ha förutsättningar att kunna fortsätta i många, många år till. Metallpulver teknologin har en rad fördelar liksom användningsområden. Inte minst för att minska materialanvändning och göra tillverkningsprocesser effektivare. Bolaget är verkar dock ganska beroende av bilindustrin och konjunkturutvecklingen i stort.

Jag har fått uppfattningen att Höganäs är bland de ledande inom metallpulvertillverkning samt något av en prissättare. En aktör som andra mindre konkurrenter får rätt sina priser efter. Det tyder i alla fall på att bolaget i så fall har någon form av marknadsmakt.

Man verkar klara sig undan från att göra riktigt dåliga år som många andra konjunkturkänsliga bolag får då och då.

 Så värst mycket "medialt brus" kan jag inte påstå cirkulerar runt bolaget heller som distraherar.

Etiska aspekter

Jag har inga problem med de etiska aspekterna här.Etiska aspekter

Jag har inga problem med de etiska aspekterna här.Brasklapp

Känslighet för konjunkturutvecklingen i och med beroendet av bl.a. fordonsindustrin gör att jag finner anledning till att infoga en brasklapp.Höganäs får i sak godkänt på 12 kriterier av 12 men med en brasklapp leder det till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är Höganäs en värdig kandidat till portföljen. Konjunkturberoendet gör dock att man får ta detta i beaktandet när man försöker värdera bolaget. Höganäs är definitivt ett bolag som jag kommer fortsätta följa och försöka fördjupa mig i.


Noteringar kring nuvarande värdering

Höganäs kurs 20/7 2012: 219 kr (Topp 3 år ca 270 kr, botten ca 170 kr)

PE 10,0
PE3 12,9
Direktavkastning 4,6%

Jämförelseobjekt samma datum

Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%

Vad är din syn på Höganäs?

14 kommentarer:

 1. Hur beräknar du debt/equity? (1,4 miljarder/3,5 miljarder blir 0,4 men du anger 0,69). Tar du även med icke räntebärande skulder?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja när jag tittar på Debt/Equity så är det den totala mängden skulder som används.

   Det är möjligt att ha ett ganska högt Debt/Equity utan att för den skull ha massor av långfristiga och/eller räntebärande lån. I affärsmodellen kan det t.ex. ingå att man har en hel del leverantörsskulder, t.ex. som Axfood med hög omsättningshastighet där man i princip säljer mjölken innan man själv betalar den. D/E signalerar lite hur stor "hävstång" man använder sig av. Därför tycker jag det är intressant att ha det med. Det är ett nyckeltal som är lätt att följa i ett bolag över tid. Man kan använda soliditet också. En del tittar på räntetäcknignsgrad o.s.v.

   Radera
 2. Bra tempo på analyserna, bara fortsätt :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Lundaluppen. Hade dem redan skrivna men tänkte jag skulle göra en "publicerings-rush" nu. :)

   Radera
 3. Detta är ett bolag jag följt en tid och jag hade nog hoppats att det skulle få fortsätta i det tysta. Priset är enligt mig för högt för närvarande för att ge tillräcklig MOS. Jag anser att detta är ett "See's Candy" företag, med allt vad det innebär.
  mvh kalle56

  SvaraRadera
  Svar
  1. See´s Candy.. spännande! :) Om du vill, får du gärna utveckla vad du ser som bolagets främsta kvaliteer. :)

   Radera
 4. Kul att läsa om företaget där jag är anställd. Bra analys av ett stabilt och bra företag. Håller med föregående talare att det är dyrt för närvarande.

  SvaraRadera
 5. Höganäs är ett av de företag som får mycket hög poäng i min översiktliga analysmodell. Så det kul att du tittar närmare på det.

  Företaget har både gått med vinst och delat ut i minst 12 år. Vinsttillväxten har snittat ca 20 % per år de sista fem åren. Om vinsten ökar lika mycket i år, blir VPA 2012 ca 24 kr. Det ger framtida P/E på ~9, vilket förstås är lågt.

  Det historiska PEG-talet (baserat på 5 år) blir bara ca 0,7, vilket är klart köpvärt enligt Peter Lynch.

  Å andra sidan: P/E 5 ligger på ~15 och priset per eget kapital är 2,1. Enligt Ben Graham är det för dyrt. Eftersom jag själv föredrar klart lågvärderade företag så håller jag med.

  Och hur svårt kan det egentligen vara att tillverka metallpulver? Man köper metall och maler den till pulver. Thats it. Vilken billig kinesisk firma som helst borde kunna göra samma sak bara de köper rätt maskiner.

  Det känns verkligen inte som affärsinriktningen har någon form av vallgrav. Men jag vet inget om branschen så det kanske är helt fel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hoppas få möjlighet att titta än närmre på branschen som Höganäs verkar inom. Tydligen är Höganäs bland de ledande inom sitt område så någonting rätt måste de göra kan man tycka.

   Att kinesiska firmor eventuellt gör det också är helt ok... så länge de är dotterbolag till Höganäs. ;) Skämt åsido. Tydligen har Höganäs gjort en satsning nu på en anläggning i Sydkorea för att komma närmare dels den sydkoreanska biltillverkningen (som är världens femte största) och dels andra asiatiska marknader.

   Om du vill, får du gärna berätta mer om din översiktliga analysmodell. Alltid kul att se hur andra närmar sig bolag. :)

   Radera
  2. I grunden är det ett stort excel-ark med nästan alla bolag på Stockholmsbörsens Large, Mid och Small-cap. Modellen inkluderar data för bla kurs, beta, börsvärde, P/E, EK/Aktie, direktavkastning, ROE, EPS för flera år, soliditet, antal vinstår med mera. Utifrån dessa beräknar jag diverse nyckeltal samt en mer komplex totalpoäng för varje bolag.

   Ju lägre värdering desto högre poäng. Ju högre avkastning, tillväxt och säkerhet i vinst, utdelningar mm desto högre poäng.

   Förutsatt att jag beräknat allt rätt borde modellen vara en bra vägledning, ivf i teorin :).

   Förbättrade just modellen idag genom att införa ROE 2007-2011 istället för ROE 2011. Det ändrade rankningen en del så Höganäs ser inte riktigt lika bra ut längre.

   Radera
 6. @Anonym 11:35. När jag träffar någon som jobbar på ett intressant företag så har jag alltid en fråga.

  Har du kul på jobbet?

  Ett siffermässigt bra företag kan antingen vara bra och välskött eller överrationaliserat. Ser siffrorna bra ut och de anställda trivs så minskar risken för att överrationalisering ligger bakom siffrorna.

  Så, är jobbet utvecklande för dig?

  SvaraRadera
 7. @Järnvargen.
  Absolut utvecklande jobb för den som vill och vågar. Bolaget satsar mycket på kompetensutveckling och internutbildningar. Då produktionen är komplex och ledarskapet fordrar kunnande inom verksamheten stannar väldigt många kvar inom företaget i många år.
  Många har jobbat där hela sin karriär och gått från golv till ledningsgrupper, så nog är det välskött.

  SvaraRadera
 8. Det är precis såna företag jag vill äga.

  Även glad att höra att du trivs ;-).

  SvaraRadera