onsdag 4 juli 2012

Analys av G&L Beijer

En titt på G&L Beijer, eller oftast enbart kallat Beijers, utifrån mina ratingkriterier.

Beijers grundades redan 1866 av bröderna Gottfried och Lorens Beijer som en handelsrörelse. Först och främst med pannmål men handelsrörelsen utvidgades snart till att även innefatta stenkol, stål m.m. Idag är bolaget en kyl- och luftkonditioneringsgrossist men för att inte förvilla så är det i sak enbart inom kylsegmentet man verkar då luftkonditioneringsverksamheten också är riktad mot just kylbranschen.

Grossistverksamheten är oavgjort störst. Man tillhandahåller produkter och tjänster för kyl, frys, teknisk isolering, värmepumpar och klimatkomfort. En viss egen tillverkning har man även och då inriktad på kylare och värmeväxlare. Man är verksam i ett 20-tal länder i Europa samt även Thailand och södra Afrika. Största marknaderna är Frankrike, Nederländerna och Sydafrika. 
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Bolaget är ett mid-cap bolag. 


Ägare

Efter en apportemission som betalning för övertagandet av en del av deras verksamhet 2009 så är Carrier Corporation största ägaren av G&L Beijer. Carrier kontrollerar 33,3% av rösterna så utspädningen var rejäl då det begav sig. Carrier är ett amerikanskt bolag samt en globalt ledande aktör inom kyl- och luftkonditionering med ca 43.000 anställda. Carrier är i sin tur ägt av United Technology Corporation (UTC). En juggernaut som äger ett flertal rörelser så som Pratt & Whitney, Sikorsky Aircraft, Hamilton Sundstrand, Otis m.fl. Därefter följer Peter Jurgenssen, Johan Magnusson, Per Bertland i fallande ordning med ca en tiondel var.Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja, utdelningar ges och har getts en längre tid samt förväntas ges framöver.  

Utdelningstillväxten ligger på ca 13% sett till den senaste 7-årsperioden medan vinsttillväxten varit ca 6%. Vinstutvecklingen har m.a.o. sackat efter något i relation till de stigande utdelningarna.

Utdelningen har varit 3,55 kr/aktie sett till ett 5-årsmedel att jämföra med en redovisad vinst på 6,60 kr/aktie under samma period. Målet är att dela ut 30-70% av vinsten.

Utdelningarna har stadigt ökat hela tiden, utan sänkning, även sett till per aktie.

Jag har gjort ett försök att bedöma det fria kassaflödet per aktie men kassaflödet flukturerar väldigt.Förvärv genom apportemissioner, försäljning av Beijer Tech, försäljning av Beijer Alma aktier... ja det händer en del extraordinära saker nästan hela tiden ser det ut som så redovisningen är inte helt lätt att följa. Dessutom ska man ju omvandla det till per aktie också...


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Nej inte utifrån vad jag sett.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej det är inte av största vikt att man ständigt ska kunna utveckla och framgångsrikt lansera nya kyldiskar.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja. Man uppvisat skapliga vinster även under stunder så som den senaste Finanskrisen. Vinsten per aktie för 2011 var  7,60 kr/aktie. Vinsten under en 5-års period i medel är 6,61 kr/aktie  och rörelseresultatet ca 7,65 kr/aktie i medel under samma period.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital uppgår till 2433 milj kr. 1455 milj kronor i räntebärande skulder. Debt/Equity är på 1,09 (2011). Skuldsättningen ökade nyligen p.g.a. ett förvärv som genomfördes. Skuldsättningen var efter Beijer Tech försäljningen betydligt lägre (D/E 0,68) men en Debt/Equity runt 1 är historiskt sett ganska normalt för bolaget.
Avkastnings- och tillväxtskrav

Trots den fina grafen nedan så har vinstutvecklingen inte varit så exceptionell sett till per aktie.


Bolagets omsättning liksom vinst har visserligen kraftigt ökat, men det har förekommit en del utspädning också i form av utgivning av aktier. Detta har resulterat i att vinsten per aktie inte alls rört sig så mycket som kurvan ovan skulle kunna indikera. 

ROE har en fallande trend. 5-års medel för ROE är 15,2% men de senaste tre åren är medel 11,1%. Detta trots den fina omsättnings- och vinsttillväxten. Det egna kapitalet har visserligen byggts upp i bolaget men detta verkar också medfört att man fått en lägre utväxling på det. Som jag tidigare varit inne på så är kassaflödet svårt att bedöma. Bolaget växer utan tvekan, men jag har svårt att säga om tillväxten kommer aktieägarna till godo i den mån som det sig bör. Jag låter dock bolaget klara kriteriet.


Ledningen


Jag har egentligen ingenting mot ledningspersonerna, men vill i all fall göra en notering kring den kraftiga utspädningen av aktiestocken som skett i syfte att göra förvärv och komma in under en global jättes "paraply". Det kan mycket väl vara en mycket bra strategi men för mig klingar varningsklockor när man väljer att växa på detta sätt. Ledningen själva äger dock också aktier i stor mängd i bolaget så jag förmodar beslutet är det som synes vara det långsiktigt bästa så baserat på det låter jag ledningen klara kriteriet, men jag kan inte hjälpa att det gnager mig lite... 


Information tillgängligt

Ja helt ok.


Marknadsmakt och marknadssituation


Marknad för kylprodukter lär säkert finnas länge till. Det är heller ingen "spännande" rörelse som åstadkommer en massa medialt "brus". G&L Beijer lär säkert kunna fortsätta länge till med sin grossistverksamhet. Bolagets hemmamarknaden finns främst i Europa och i Sydafrika och bolaget kommer troligen kunna fortsätta vara bland de större aktörerna där. Nu senast förvärvade man Carriers Toshiba verksamhet i Europa och förvärven fortsätter även på annat håll.

Jag har svårt att se vilken form av "edge" eller "moat" man eventuellt har. G&L Beijer ter sig ganska välskött överlag men jag kan inte påstå att jag funnit något som gör att bolaget egentligen sticker ut från andra. Den sammantagna bedömningen här får bli att bolaget inte klarar kriteriet, främst då p.g.a. avsaknad av några egentliga konkurrensfördelar (i alla fall som jag kunnat hitta).


Etiska aspekter

Det är ok.
G&L Beijer får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är G&L Beijer värt att fortsätta följa eftersom det kan med tiden bli en bra köpkandidat.


Noteringar kring nuvarande värdering

GL Beijers kurs 20/7 2012: 112 kr (Topp 3 år ca 145 kr, botten ca 90 kr)

PE 14,8
PE3 18,2
Direktavkastning 4,0%

Jämförelseobjekt samma datum

Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%

Vad är din syn på G&L Beijer?

6 kommentarer:

 1. Jag satt med aktier på "andra sidan" då G & L Beijer sålde av Beijer Tech till Beijer Alma. Det var nog en ömsesidig affär där man såg bättre synergieffekter hos Beijer Alma och att det skulle vara attraktivt med en industriell storägare i Beijer Alma.

  Men jag var även med på bolagsstämman året efter då G & L Biejer mycket överraskande hade sålt av sitt innehav över börsen bara några dagar innan bolagsstämman vilket satte Anders Wall på pottkanten. En del aktieägare var mycket irriterade eftersom G & L året innan sagts vara långsiktiga ägare och det märkte att Anders Wall verkligen hade tagits med överraskning när försäljning skedde.

  Baserat på det här, din analys och en mycket kort översikt i deras pressarkiv känner jag att G&L Beijer verkar väldigt snabba och oberäkneliga när det gäller inköp och försäljningar av företag. Värderingen verkar helt okej men jag känner ingen som helst lust att äga bolaget av precis samma anledningar som dig. Ledningens intressen är inte helt klara och det är alldeles för trassligt att försöka värdera bolagets historik.

  Gällande möjligheterna till gästinlägg med en bevakningslista så är jag definitivt intresserad men det beror på om jag har tid att starta min egen blogg eller inte. Om det inte finns en blogg i mitt namn i slutet på augusti så lovar jag att skicka ett gästinlägg på temat till dig om det går bra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för responsen Järnvargen. Ja jag har också svårt att se varför man valde att sälja sina Beijer Alma aktier. Kanske det var huvudägarna amerikanska Carrier som ville klippa banden mellan G&L Beijer och Beijer Alma helt och hållet?

   Du är naturligtvis välkommen med ett gästinlägg då, men lika intressant vore det naturligtvis att läsa det på din egen blogg!

   Radera
 2. Tack för intressant inlägg o kommentarer!

  Jag gillar G & L Beijer och får rycka ut till deras försvar, eller i alla fall komma med mer eller mindre genomtänkta kommentarer.

  Angående konkurrensfördelar undrar jag om inte storlek, marknadsledande positioner och stort produktutbud kan vara konkurrensfördelar, åtminstone på de marknader där de verkar. Globalt är de en mindre spelare.

  Försäljningen av Alma-aktierna: Kan en enkel förklaring vara att de ville ha pengar för att köpa bolag inom deras kärnverksamhet? Men de borde ändå givetvis inte sagt att de ska vara en långsiktig ägare i Alma, det skadar deras trovärdighet.

  Ledningens tendenser till nyckfullhet och eventuella dolda motiv gillar jag inte. Hittills har jag dock inte kikat på detta närmare utan stannat vid att de har stora egna innehav. Möjligen en naiv och förenklad bild, men varför skulle de vilja agera mot företagets bästa om de äger en stor del själva?

  Sammantaget tycker jag ändå att vi har att göra med en historiskt riktigt stabil utdelningshöjare (särskilt med hänsyn till avknoppningarna) där varken bolaget eller branschen är särskilt het. Jag gillar den kombinationen. Det skrivs ju knappt något om dem på börssnack och branschen är ju "kall" förstås:-)

  Kan vara så att jag är förblindad av att jag äger aktier i bolaget, men jag hoppas att så inte är fallet!

  Skulle också gärna kika på Järnvargens lista!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för responsen!

   Det kan nog vara så som du skriver angående försäljningen av Beijer Alma aktierna. Kanske har man något prisvärt förvärv på gång redan nu därav den snabba försäljningen. :)

   Bolaget är värt att fortsätta följa enligt mig. Kanske man får anledning att revidera sina ställningstaganden när man grävt lite djupare. Du är antagligen mer insatt än jag i det om du redan äger aktier. Bolaget har haft en fin utdelningstillväxt men jag har svårt att bedöma kassaflöde samt måla upp ett "framtidsscenario" p.g.a. ledningens, för mig, lite godtyckliga agerande.

   Radera
 3. Jag tycker G&L Beijer framstår som lågt värderat. Jag beräknar P/E 5 till 8,6 och pris/EK till 1,9. Priset i förhållande till både vinst och EK är hälften så högt som för Höganäs medan långsiktig lönsamhet är högre (men det är klart att tillväxten är mycket lägre).

  Hur har du beräknat ROE så lågt som 15,2? Jag får det till 19,0 baserat på årsredovisning 2011s femårsöversikt.

  Jag har inte det _fria_ kassaflödet/aktie men kassaflöde från löpande verksamhet per aktie 2007-2011 finns på sid nio i årsredovisningen. VPA speglar dessa flöden och utdelningarna har legat på kanske 50 % av dem.

  SvaraRadera
 4. Tack för uträkningen!

  ROE beräknar jag alltid själv utifrån att ha tagit resultatet och dividerat med eget kapital. Bolagens redovisade ROE-siffror kan ibland skilja sig från det jag får fram. Ett särskilt utstuderat exempel är G&L Beijer och året 2010 där bolaget redovisar en ROE på 17,6% men när jag räknar får det till 10,96%. Jag föredrar att använda mina siffror då jag dels vet hur de kommit fram, dels eftersom jag gör samma på alla bolag och får då något att jämföra med som är beräknat på samma sätt.

  Överlag tenderar mina ROE beräkningar alltid hamna lite under bolagens redovisade ROE, men det gör mig ingenting. Tvärtom.

  SvaraRadera