måndag 23 juli 2012

Analys av Wärtsilä


Jag försöker hålla uppe takten så sålunda kommer här ytterligare en analys. Turen hade kommit till Wärtsilä som betraktats utifrån mina ratingkriterier.


Finska Wärtsilä har ca 18.000 anställda och verksamhet i 70 länder. Man är en leverantör till marin- och energimarknaderna. Man verkar inom tre segment, Ship Power, Services och Power Plants. Omsättningen var 2011 1022 milj euro, 1816 milj euro respektive 1365 milj euro för de olika segmenten. 

 

Inom Ship Power har man kunder både inom skeppsvarv som rederier och här är bl.a. tillverkning av dieselmotorer en viktig produkt. Man konkurrerar med bolag som Caterpillar, MAN, Mitshubishi, Hyundai m.fl. 


Inom Service segmentet konkurrerar man mest med mindre lokala aktörer beroende på servicekategori men naturligtvis även med de andra globala jättarnas servicenätverk. 60% av serviceintäkterna kommer från marinindustrin och 40% från kraftverkskunder.


Power Plant segmentet, som handlar om bl.a. olje- och gasdrivna turbiner/kraftverk, så är konkurrenter bolag så som MAN, GE och Siemens m.fl. 


Nedan en video från Wärtsilä själva som beskriver deras verksamhet.

Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja finns på Helsingforsbörsens large-cap.


Ägare

Fiskars, via dotterbolaget Avlis, äger 13% och är därmed störste ägaren. Sedan följer en rad fonder och andra institutionella placerare.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar. De varierar något från år till år och från ett historiskt perspektiv delar man ut ca 2/3 av vinsten i genomsnitt. Ibland förekommer det extra utdelningar.

Utdelningen 2011 var 0,90 eur/aktie. 5-års medel ligger på 1,21 eur/aktie samtidigt som vinsten under samma period ligger 1,74 eur/aktie.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man skulle kunna förmoda att bolaget skulle påverkas en del, men det är inget som visat sig i t.ex. resultaträkningen. Tvärtom ser bolaget tämligen stabilt ut. Finanskrisen har t.ex. inte påverkat vinsten. Inte vad som synts än i alla fall. Man säger sig vara beroende av konjunktursvängningar eftersom fartygsindustrin är det, men det har som sagts inte synts än i några siffror.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Det är inte minst inom diesel- och gasmotorer man bedriver utveckling.Man har en uttalad strävan efter att ha ett teknologiskt ledarskap. Det gäller att optimera motorer, generatoraggregat m.m. för att stå sig i konkurrens med andra aktörer. Min bedömning är att man är beroende av att ha en kontinuerlig produktutveckling för att inte förlora marknadsandelar. R&D kostnader ligger på ca 3% av omsättningen vilket närmar sig de ca 4% lastbilstillverkare som t.ex. Scania har.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja, man gör vinst genom hög- och lågkonjunktur. Även om vinsten varierar till viss del så är den ändå ganska konstant.Utdelningar har getts hela tiden även om de varierat en del från år till år. Det har dock inte varit några jättetvära kast. Ibland har extra utdelning getts.


Vinsten som ett 5-års medel är på ca 1,74 euro.
Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Räntebärande skulder är på 652 milj eur att jämföra med eget kapital på 1636 milj eur. Totalt sett är Debt/Equity på 1,81 (2011). Det är en nivå som är i linje med bolagets historiska genomsnitt.
Avkastnings- och tillväxtskrav

Wärtsilä är inget tillväxtscase. Vinsterna, liksom utdelningar, ligger förhållandevis stabila över tid även om det finns andra industrikoncerner som uppvisar än större stabilitet.

ROE ligger som 5-års medel i alla fall på 23,8%.Eget kapital på 8,30 euro/aktie (2011)

Wärtsilä kan vara ett alternativ och ge rimlig avkastning om man söker hög direktavkastning. Det gäller dock då att inte köpa på måfå utan bida sin tid för att köpa till "rätt pris". Söker man hög direktavkastning finns det dock bättre alternativ, vars utdelning är mer förutsägbar. Det är en ganska svår bedömningsfråga men jag landar slutligen i att bolaget inte klarar avkastningskriteriet.Inte allt för sällan så handlas bolaget till ganska dyra multiplar fastän någon egentlig tillväxt inte finns.


Ledningen

Mikael Lilius är styrelseordförande i Wärtsilä. Han tillträdde 2011 och har tidigare erfarenhet från bl.a. Gambro och Fortum.  Även Alexander och Paul Ehrnrooth sitter med i styrelsen här. Björn Rosengren (inte politikern Björn Rosengren!) är CEO. Rosengren har tidigare erfarenheter från bl.a. Atlas Copco. Jag har inget att anmärka. 


Information tillgängligt

Ja.


Marknadsmakt och marknadssituation

Priskonkurrens finns helt klart på den marknad Wärtsilä verkar. Det är också en av de risker bolaget själva lyfter fram i sin riskbeskrivning. Man är helt klart en av de stora globala aktörerna inom sitt gebit, men vilken typ och om man har någon egentlig marknadsmakt har jag svårt att identifiera.


Man har, som det verkar, ingen marknadsmakt på t.ex. prissättningen utan verkar i en hårt konkurrensutsatt bransch.


Bolaget verkar uppvisa många likheter med t.ex. fordonsindustrin men utan allt "stohej" som är i media kring lansering av nya modeller. Man verkar dock ha samma problem när det kommer till produktutveckling.


Jag har svårt att se och bedöma vilken "edge" man eventuellt skulle ha och min bedömning blir därför att man verkar i en väldigt konkurrensutsatt bransch där det är svårt att få någon fördel över andra. Man är hänvisad till att både lägga ned relativt stora resurser på forskning och produktutveckling liksom att hålla nere priserna. Bra ur "konsumentsynpunkt", mindre bra ur "investeringssynpunkt".Etiska aspekter

Ja, ok.Wärtsilä får godkänt på 8 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Wärtsilä negativ. Wärtsilä uppvisar ett par kvalitativa missar som inte gör att förutsättningarna är de bästa för att det ska vara en investering som jag kan tänka mig vara långsiktig i.


Noteringar kring nuvarande värdering

Wärtsiläs kurs 23/7 2012: 24 eur (Topp 3 år ca 31 eur, botten ca 17 eur)

PE 16,7
PE3 13,4
Direktavkastning 3,8%
Jämförelse med branschkollegor samma datum

General Electric PE 16, PE3 18,1, Diravk 3,4%
Caterpillar PE 11, PE3 18,8, Diravk 2,6%
MAN PE 17,1, PE3 31,1, Diravk 2,9%


Jämförelseobjekt baserat på siffror 20/7 2012

Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%
Vad är din syn på Wärtsilä?

2 kommentarer:

  1. Vad är din syn på Avanza?

    SvaraRadera
  2. Negativ, men det säger inte så mycket eftersom jag är negativ till alla banker generellt. :)Det beror mer på mig än har att göra med huruvida de är bra investeringar eller ej. ;)

    SvaraRadera