söndag 1 juli 2012

Analys av Clas Ohlson

En titt på Clas Ohlson utifrån mina ratingkriterier.

Clas Ohlson är ett detaljhandelsföretag med huvudkontor i Insjön. Bolaget grundades 1918 av dess namne, Clas Ohlson och har sedan dess aldrig haft ett förlustår. Försäljningen sker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och består av en mängd olika artiklar inom el, fritid, bygg, multimedia och hem. De finns alla beskrivna i den årligt kommande produktkatalogen. Fram till 1980-talet var bolaget, förutom butiken i Insjön, ett rent postorderföretag. 1989 öppnades första butiken i Stockholm. Läget var centralt och framgångarna där har sedan lett till affärskonceptet att ha butikslägen i mycket goda, centrala, lägen.

Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Clas Ohlson är ett mid-cap bolag. 

Ägare

Mary Haid är den enskilt störste ägaren med sin kontroll av 33,4% av rösterna. Mary är äldsta barnet till grundaren Clas Ohlson. Hon ärvde aktierna efter sin far. Hennes syskonbarn Helena och Johan Tidestad kontrollerar 16,9% respektive 13,3% var. M.a.o. kontrolleras en majoritet av bolaget av Clas Ohlsons barn och barnbarn.Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja, Clas Ohlson har gett utdelningar en längre tid och förväntas ge utdelningar framöver. Min bedömning är att största delen av det fria kassaflödet delas ut. En del går visserligen troligen till att bekosta den 10% tillväxt man har som mål. 

Utdelningstillväxten ligger på ca 7% sett till den senaste 7-årsperioden medan vinsttillväxten varit ca 3%. Det egna kapitalet har också verkat växa med ca 7% årligen. Utdelningstillväxten har m.a.o. varit större än vinsttillväxten vilket inte är optimalt.

Utdelningen har varit 3,50 kr/aktie sett till ett 3-årsmedel att jämföra med ett bedömt fritt kassaflöde på ca 4 kr och en redovisad vinst på  6 kr under samma period.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Nej inte i den mån som krävs för att inte klara kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej inte i den mån som avses. Man köper in produkter, mestadels från Kina, marknadsför dem och säljer dem. Man har ett brett produktutbud.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja. Man har aldrig uppvisat förlust. Vinsten per aktie för 2010/11 var  5,71 kr/aktie och rörelseresultatet 7,95 kr/aktie att jämföra med 3-årsmedel för vinsten som är 6 kr/aktie och rörelseresultatet 8,28 kr/aktie (2008/9-2010/11).

Som synes i diagrammet ovan så ökar försäljningen ganska stadigt, men vinsten tillika rörelseresultatet står och stampar. Marginalerna pressas m.a.o. Det som slår negativt mot marginalerna är troligen satsningen på nya marknader, inte minst i Storbritannien. För den mer långsiktige så är naturligtvis förhoppningen att satsningar ska löna sig i framtiden.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital uppgår till 1656,8 milj kr. 465,9 milj kronor är de långfristiga skulderna. Debt/Equity är på 0,94 (2010/11)

Trenden har varit att bolaget tagit på sig ökande skulder. Jämför t.ex. med bokslutet 2004/05 då räntebärande skulder var obefintliga och Debt/Equity låg på 0,51. Sedan dess har skuldsättningen sakta men säkert ökat. Än så länge klarar man kriteriet, men det kan vara värt att hålla ett öga på detta.


Avkastnings- och tillväxtskrav

Ja Clas Ohlson klarar kravet. ROE var i nedre skalan 2010/11 och låg på 22%. 3-årsmedel är på ca 24%. Direktavkastningen nu på ca 4,4%är ok om man klarar av att uppfylla sitt långsiktiga mål om ca 10% tillväxt och under förutsättning att marginalerna inte pressas än mer. Vinsterna måste kunna växa i takt med försäljningsökningen, inte stå stilla. Det är dock ett frågetecken huruvida detta kommer gå, eller när vi eventuellt får se en "ketchup effekt".

Ledningen

Klas Balkow är VD sedan 2007. Han har tidigare varit verksam i bl.a. Axel Johnson koncernen och Procter & Gamble. Styrelseordförande sedan 2004 är Anders Moberg. Anders har tidigare varit koncernchef för IKEA samt varit med och lanserat IKEA framgångsrikt utomlands. Han har även styrelseroller i bl.a. Husqvarna och Byggmax. Sedan 1990 sitter även en dotterson till Clas Ohlson i styrelsen, Björn Haid.

Sammantaget har jag inte hittat några negativa saker om de främsta ledningspersonerna. Så vitt jag kan bedöma är det en kompetent ledning väl värt förtroendet.   


Information tillgängligt

Ja det finns gott om information tillgängligt på bolagets webbplats och vill man själv uppleva någon av bolagets produkter så är det bara att besöka en butik. Jag har även lyssnat till en företagsrepresentant på en företagspresentation en gång och den möjligheten kan säkert återkomma.  M.a.o. information finns i rik och varierande mängd tillgängligt.


Marknadsmakt och marknadssituation


Enligt min bedömning så kommer bolaget kunna fortsätta med sin affärsmodell och köpa in och sälja produkter på liknande sätt många, många år in i framtiden. Inköpen görs från producenter i lågkostnadsländer och man har fördelen att snabbt kunna byta leverantör när man så önskar. Clas Ohlson binder ej heller upp sig med fastigheter utan hyr sina butiksfastigheter på långa kontrakt. Man har därmed en flexibilitet både som inköpare och vad det gäller marknadsnärvaro. 

En viktig aspekt i affärerna för Clas Ohlson är logistiken. I Insjön har man sin distributionscentral. Tydligen skickas allt dit innan det sedan distribueras ut till butikerna och till distansköpare. Jag är inte riktigt insatt i hur pass effektiv man är i förhållande till konkurrenter, men tydligen ska distributionscentralen vara en "state of the art" anläggning. Till Insjön åker även all nyanställd personal för en introduktionsutbildning och för att få "Clas Ohlson-andan".Ur ett geografiskt perspektiv så utgör Sverige huvuddelen av marknaden med ca 50% av omsättningen följt av Norge på 40%. Resterande del utgörs av de tämligen nya satsningarna Finland och Storbritannien.  Förhoppningen är att i alla fall Finland ska skjuta fart snart medan Storbritannien antagligen behöver "bearbetas" ett tag till.

Julhandeln är viktig för detaljhandlare som Clas Ohlson. Kvartal 3 (Bolaget har brutet räkenskaps år) brukar nämligen stå för halva vinsten/rörelseresultatet.

På hemmamarknaderna Sverige och Norge så är Clas Ohlson ett tämligen välkänt varumärke. Frågan är dock hur väl det kommer gå att lansera sig i andra delar av Europa? Konkurrensen är tuff. 

Sammantaget godkänner jag Clas Ohlson på kriteriet. Den ändock tämligen goda historiken tyder på att det finns något i affärsmodellen som gett framgångar men jag är ändå osäker på om man egentligen har någon "edge" eller "moat" gentemot andra aktörer. I Norden ja, men i resten där framtida tillväxt (större än inflationen) ska ske? Vid sin lansering i Storbritannien så tryckte man en hel del på "svenskheten". IKEA har använt en liknande strategi med framgång och även Fenix Outdoor försöker sig på den strategin vad det gäller varumärket Fjällräven i bl.a. USA. 


Etiska aspekter

Jag har inga problem med de etiska aspekterna här.


Brasklapp

Frågetecken kring hur lyckosam expansionen, etablerandet av varumärket Clas Ohlson i övriga Europa och framtida marginaler kommer vara i kombination med en långsam men tydlig försvagning av balansställningen gör att jag skjuter in en brasklapp. Situationen är i egentligen inget unikt för Clas Ohlson, men det bör noteras att det blir extra känsligt då man dels finansiera expansionen med balansräkningen samtidigt som butikskonceptet och varumärket är ganska oprövat utanför Norden.


Clas Ohlson får i sak godkänt på 12 kriterier av 12, men med en brasklapp. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är Clas Ohlson utifrån de kvalitativa aspekterna en fullt värdig kandidat till portföljen. Bolaget har dock inte en fantastisk tillväxt och står inför en del frågetecken.  

Jämför med t.ex. H&M (som med sin affärsmodell uppvisar vissa likheter med Clas Ohlson) så har H&M redan visat sig att kunna expandera framgångsrikt på utomnordiska marknader samt sköta denna expansion utan att försvaga finanserna. Vinsten har heller inte stått stilla på samma sätt i H&M som i Clas Ohlson. I ett val mellan H&M och Clas Ohlson så står H&M som ett klart säkrare kort.Det betyder dock långt ifrån att jag inte kan tänka mig Clas Ohlson i portföljen, tvärtom. Till rätt pris så trycks det antagligen på köp-knappen. Jag behöver dock fundera ett tag till på vad "rätt pris" kan vara...


Noteringar kring nuvarande värdering

Clas Ohlsons kurs 20/7 2012: 104 kr (Topp 3 år ca 145 kr, botten ca 70 kr)

PE 18,2
PE3 17,3
Direktavkastning 3,6%

Jämförelseobjekt samma datum

Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%Vad är din syn på Clas Ohlson?

2 kommentarer:

  1. Är själv inte imponerad av Clas Ohlson. Produkterna har för dålig kvalitet och verksamheten är oprövad utanför norden. Jfr hur många som känner igen Hm eller Clas Ohlson utanför Norden t.ex. (som du är inne på).

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jo visst är det nog si och så med kvaliten. Man riktar ju in sig mot "hemma användaren" och konkurrerar med andra lågprisaktörer så som Biltema, Rusta m.fl.

      Radera