fredag 18 oktober 2013

TeliaSonera Q3 2013

TeliaSonera släppte nyligen sin Q3 2013 rapport. Jag köpte på mig en del aktier när Uzbekistan skandalen var på agendan och gör därför en minnesnotering kring rapporten och utvecklingen samt aktuell värdering.

Omsättningen sjönk något för Q3 2013 jämfört med förra årets Q3, men resultatet förbättrades kraftigt. Av allt att döma p.g.a. neddragningar i personalen. Folk har sagts upp och fler ska det bli. Totalt ska 2000 anställda sägas upp och till dags datum har 1460 fått gå.

Tittar man på 9 månaders perioden var omsättningen i princip stillastående och resultatförbättringen för Q3 var inte så märkbar. Rörelseresultatet steg t.ex. med bara nästan 2%.

Telias andel i ryska Megafon ( ca 1/4) har också bidragit till att ha givit resultatet en skjuts uppåt då de uppvisar bättre siffror där i år än förra året.

Johan Dennelind utsågs till ny VD i juni (tillträdde i september) efter Lars Nyberg. Det brukar lyftas fram att han har s.k. operatörserfarenhet m.a.o. mer handfast branscherfarenhet.Med ca 20 års erfarenhet från bl.a. Telenor och Vodacom anses han av många vara den som ska sätta fart på tillväxten hos bolaget. Vi får se vad som händer framöver.

Kursen just nu är i alla fall 52,50 kr/aktie. Vinst TTM 4,54 kr/aktie. Det motsvarar PE TTM 11,6. Utdelning 2,85 kr/aktie (2012) motsvarar en direktavkastning om 5,4%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar