söndag 13 oktober 2013

Aktier

Det här är det femte inlägget i en serie inlägg som går under rubriken Investeringstips

Om man är beredd och har intresse för att lägga ned en smula tid så kan direktägande av aktier vara både en lönande som givande form att förvalta sitt överskottskapital på.

Det man i princip gör när man köper en aktie är att köpa en andel av en affärsrörelse. Man köper en andel i någonting som förhoppningsvis skapar välstånd, produkter, tjänster, arbeten, skatteinkomster m.m. En del av produktionsapparaten som gör det möjligt för vårt samhälle att leverera allt det där som får "hjulen att snurra".

Jeremy Siegel har visat att aktier avkastar ca 6,6% i medel sett över 100 år. Många använder detta mått som den förväntade "normala" avkastning man kan få över tid när det gäller aktier. 6-7% slår det mesta. Speciellt när det gäller längre tidsperioder. Andra tillgångsslag kan avkasta bättre från tid till annan, men få kan mäta sig i det längre perspektivet.

Aktier är m.a.o. ett tillgångsslag som man över tid kan förvänta sig (om man tar historiken som en indikator) ca 6-7% årligen i avkastning. Dock kan enskilda år variera väldigt mycket. Det har inte så mycket att göra med att värdet av affärsrörelserna ändras så pass dramatiskt från år till år, nej det är priserna på dem som ändras drastiskt. Allt beroende på hur uppfattningarna om framtiden rör sig fram och tillbaka. Ibland är man allt för optimistisk. Ibland allt för pessimistisk. Ett bolag kan i princip tjäna lika mycket pengar från ett år till ett annat men priset på en av dess aktier (kursen) kan röra sig 50% upp eller ned.

Det här faktumet att priset kan variera väldig, samt att en affärsrörelse oftast adderar värde över tid gör att man ofta försöker utnyttja detta till sin fördel som köpare/säljare av aktier.

Det finns en mängd olika strategier hur man kan/ska/bör gå tillväga när det gäller aktier. Även om jag personligen har mina preferenser så betyder det inte att de passar alla. Nej istället tycker jag du ska ställa dig två frågor.

Vad har fungerat för andra? Läs på om olika strategier och om personer som lyckats. Hur har de agerat för att vara långsiktigt framgångsrika? Vilka metoder har de använt? Det finns en mängd böcker om ämnet. Se gärna Bokhyllan för lästips.

Vad skulle kunna fungera för dig? Vi har alla olika förutsättningar, både vad det gäller privat ekonomiska som personliga egenskaper. Det någon annan kan göra med framgång är inte säkert går lika lätt för dig. Det kan handla om skillnader i vad det gäller personliga intressen och kunskaper. Någon är insatt i banker, någon annan tycker om att läsa årsredovisningar, en tredje gillar företagsbesök o.s.v. Det handlar också om personlighetsdrag. Vilken form av strategi har du lättast att anamma, att hålla fast vid över tid?

M.a.o. oavsett val av strategi när det kommer till aktier så bör den, enligt mig, både vara grundad i ett teoretiskt resonemang, ett beprövat sätt, liksom i en kännedom om sig själv, förutsättningar och personlighetsdrag.

När du kommit någorlunda  nära att formulera ett svar på de ovanstående frågorna så är det dags att börja botanisera bland alla bolag/aktier. Du har antagligen inte ett perfekt svar färdigt (Vem har någonsin det?), men förhoppningsvis har du i alla fall en grund att stå på. En grund som gör direktägande i aktier både lönande som givande. För oavsett hur du "spelar spelet" så är "spelet" över tid riggat till din fördel. Om man tror på Siegel...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar