lördag 5 oktober 2013

Analys av Atlas Copco

Det är nu lite över två år sedan jag senast tittade på Atlas Copco utifrån de kriterier jag då använde mig utav. De skiljer sig något från nuvarande men lyfter i stora drag fortfarande fram samma saker. Jag kände nu att det var dags att ställa Atlas Copco mot "måttstocken" igen.

Atlas Copco är ett globalt industriföretag med fokus på industriteknik så som kompressorer, bygg- och gruvteknik m.m.

Historiken går tillbaka till företaget Atlas som 1873 bildades av Andre Oscar Wallenberg. Produkterna var främst material för järnvägen; räls, växlar personvagnar m.m. På 1900-talet blev tryckluftsprodukter allt viktigare och man började även med dieselmotorer. 1956 bytte man namn till nuvarande Atlas Copco. Copco härstämmar från ett förvärv av ett belgisk tryckluftsbolag.

Atlas Copco delar upp sig i fyra affärsområden. 

Kompressorteknik  Tillverkar, säljer och servar kompressorer och kunderna utgörs av tillverkningsindustrin, olje- och gas industrin m.fl. Kompressorer och tryckluft har ju stora användningsområden från allt från sjukhusmiljöer till monteringar av bildelar. När det gäller många kompressorer är energiförbrukning en viktig parameter. En stor del av en kompressors kostnad under dess levnadslängd utgörs nämligen av energikostnaden (70%), medan inköpskostnaden enbart utgör en mindre del (30%). Energieffektiva kompressorer är därför viktigt. Ingersoll-Rand är den närmsta konkurrenten inom detta segment men Atlas Copco säljer för tre gånger så mer.

Industriteknik Olika verktyg och monteringssystem. Många kunder inom fordons- och flygindustrin. 50% av försäljningen sker just till motorindustrin. Ungefär var tredje producerad bil i världen har satts ihop med verktyg från Atlas Copco. Även här är Ingersoll-Rand en av konkurrenterna.

Gruv- och bergbrytningsteknik Gruvutrustning för hårda bergarter. Det här är en bransch där maskiner i princip "äter upp sig självt". Beräknad levnadstid är ca 10-15 år för en gruvmaskin. Under denna tid kommer den förnya sig i genomsnitt fem gånger d.v.s. kunden lägger fem gånger mer på service och reservdelar än vad kunden gör på det initiala inköpet. Sandvik utgör den främsta konkurrenten men även Caterpillar och Joy Gloal är några av konkurrenterna.

Bygg- och anläggningsteknik Entreprenadverktyg så som portabla kompressorer, pumpar, generatorer m.m.  Det här segmentet har en hel del Europa exponering.


Atlas Copco har en förhållandevis decentraliserad organisation. Affärsmodellen bygger på att så långt som möjligt ha kontakt med slutkunden. 80% av försäljningen går direkt till slutkund. Det möjliggör också snabb feed-back från kunder och att det är Atlas Copco kunderna (är det tänkt) ska vända sig till även när det gäller service, reservdelar m.m.. 

Atlas Copco outsourcar också mycket av sin tillverkning, till skillnad från t.ex. Sandvik. 75% av produktkostnaderna hänvisas till inköp från underleverantörer. I tuffa tider finns då möjligheten att pressa underleverantörerna lite extra.

60% av försäljningen kommer från tillverkning. 40% från service. Service uppvisar både högre lönsamhet som stabilitet. 


Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE.

Atlas Copco är noterat på large cap i Stockholm.Ägare

Investor kontrollerar 22% av rösterna och 17% av kapitalet. En Wallenbergare grundade företaget en gång i tiden och Atlas Copco är lite av Investors kronjuvel så ägandet får anses vara långsiktigt. Innehavet är precis så stort att det klarar gränsen för betydelse. Näst största ägare är diverse fondbolag så några ägarstrider verkar inte torna upp sig i framtiden heller.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Ja fast konjunkturen svänger så ger man och har gett utdelningar, stigande, över tid. Atlas Copco ger utdelningar och har gett, samt över tid höjda sådana, under lång tid. Utdelningstillväxten har under de senaste 10 åren varit ca 10% i genomsnitt. 2012 var utdelningen på 5,50 kr/aktie. 5-års medel (2008-2012) är på 4,10 kr/aktie att jämföra med vinsten under samma period på i medel 8,73 kr/aktie. Det ger en utdelningsnivå motsvarande ca 47%.
Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Atlas Copco fungerar ju som leverantör till konjunkturberoende industrier, men i jämförelse med många andra liknande bolag så är vinsterna överlag tämligen stabila eftersom service utgör en relativt stor del av intjäningen.Det finns dock en koppling man bör vara medveten om. Därav låter jag inte bolaget klara kriteriet.
Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

R&D behövs för att behålla sin ställning men det är inte riktigt så avgörande som menas med kriteriet R&D utgörs av ca 2,5% av omsättningen men därtill så har ju underleverantörerna sin R&D vilket på så sätt ger viss "hävstång" och gör att R&Dn för Atlas Copcos del minskar. Man har ju möjligheten att beställa från den underleverantör med bäst produkter.

För den uppmärksamme läsaren så gör jag därmed här en annan bedömning än för två år sedan. Anledningen är för att jag (tror mig) fått en bättre förståelse för Atlas Copcos affärsmodell med underleverantörer och styrkorna med det.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja. Resultatet kan variera men utdelningar ges och man gör inga förluster. Under krisåret 2009 föll visserligen vinsten, men andelen vinstkronor från servicedelen kvarstod som innan. Det var på ny-försäljningssidan vinsten sjönk. 2012 var vinsten 11,43 kr/aktie. Vinsten som 3-års medel (2010-12) är 10 kr/aktie. Nuvarande 12 månaders rullande vinst är på 10,71 kr/aktie (Q2 2013).
De historiska rörelsemarginalerna tenderar ligga på ca 20% vilket är oerhört bra för ett bolag i Atlas Copcos bransch.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital är på 35,1 miljarder kr. Räntebärande skulder är på 21,1 miljarder kr och andelen totala skulder på 46 miljarder kr. Debt/Equity 1,31 (ÅR 2012). Goodwill och immateriella tillgångar utgör drygt 1/5 av tillgångarna. Man genomför som så många andra stora globala aktörer en del förvärv samt har patent.

Balansräkningen klarar kriteriet.

Avkastnings- och tillväxtskrav


Bolagets egna mål är att växa med i genomsnitt 8% per år. Vilket man också gjort de senaste 10 åren. Redovisade vinster, rörelseresultat och utdelningar hänger av allt att döma också med.

Avkastningen på det egna kapitalet är högt och tenderar ligga på ca 40%. 

Bolaget bedöms klara kriteriet.

Ledningen

Sune Carlsson är styrelseordförande. Ronnie Leten är VD. Många styrelseledamöter har också säten i andra bolag inom Wallenberg-sfären. I styrelsen sitter naturligtvis även Peter Wallenberg Jr, men också Peter Wallenberg d.ä. som hedersordförande. Det går diskutera ledningens incitament kontra andra aktieägares. Hur saker sköts i vissa bolag, t.ex. Stora Enso, ersättningsfrågor et.c, men i nuläget får ledningen godkänt. Atlas Copco verkar överlag vara ett välskött bolag. Dock kanske det främst beror på att bolaget är decentraliserat till sin struktur och inte topp-styrt... Liksom i Handelsbank/Industrivärden-sfären så finns också fördelar med att tillhöra en större sfär och ha sin egen husbank. I detta fallet SEB.
Information tillgängligt

Informationen som finns tillgänglig är acceptabel. Det sker även tillverkning i Sverige så man kan skaffa sig en egen uppfattning dels kring produkterna och produktionsanläggningar, arbetsförhållanden, personalfrågor. Det är också möjligt att träffa IR-ansvariga, få information på begriplig svenska o.s.v.

Branschen är inte "exotisk" eller "het" så man översvämmas inte av medias rapportering av nya produktnyheter.Marknadsmakt och marknadssituation

Efterfrågan på bolagets produkter beräknas finnas länge än. 

Marginalerna är bland de högsta i branschen och affärsmodellen uppvisar många fördelar. Därtill är man globalt ledande inom många av sina produktområden.Tittar man på service-delen specifikt så utgörs konkurrenterna i många fall av kunderna själva, som vill serva sina egna maskiner. Dock är många reservdelar patenterade och det krävs därmed köp av reservdelar från Atlas Copco.

Marknadsställningen bedöms överlag vara stark. Lägg även till förhållandet till underleverantörer så blir min bedömning att man klarar kriteriet.

Etiska aspekter

Ok.
Atlas Copco får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är min inställning till Atlas Copco positiv. Det ter sig vara ett av de finaste industribolagen vi har i Sverige. Tyvärr sitter det också ofta i värderingen, men man får tålmodigt bida sin tid.

Eftersom det var två år sedan jag senast försökt mig på att värdera Atlas Copco så har jag nu i samband med denna nya rating genomgång även reviderat "värdet" på min bevakningslista. Jag har nu också lyckats uppdatera andra bolag så det inte längre finns några värderingsförsök gjorda så sent som 2011 kvar (vilket var fallet med bl.a. Atlas Copco tills nu).
Noteringar kring nuvarande värdering

Atlas Copco B kurs 4/10 2013: 167 kr (Topp 3 år ca 175 kr, botten ca 115 kr)


PE TTM (Q2 2013) 15,6
PE (2012) 14,6
PE3 16,7

Direktavkastning 3,3% Vad är din syn på Atlas Copco?

4 kommentarer:

 1. En aktie för alla långa portföljer

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja ett kvalitetsbolag så vitt jag kan bedöma.

   Radera
 2. Jag ser också Atlas som ett wonderful Company, men som med de flesta industriföretag så lär köpläge inte komma förrän vi får en ny börskrasch. Simon Blecher har ju tex sagt att han vill köpa Atlas kring hundringen. Har du någon åsikt om konkurrensen från kinesiska företag? Analytikern Peter Malmqvist upplever att den ökar och tror inte bolaget kan behålla samma marginaler i framtiden.

  En helt annan fråga: Vad är din syn på Skåne-Möllan? Bolaget har backat en hel del senaste året, och PE är historiskt lågt efter de två senaste rapporterna som varit rätt usla. Bolagets starka ekonomiska ställning får mig att tro att även om bolaget skulle gå knackigt i ett eller två år nu så kommer utdelningen (4,5% direktavkastning idag) att kunna ökas/behållas. Fast pga bolagets usla kommunikation om varför marginalerna varit så dåliga så blir det förstås lite som att köpa en lott.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja för hundralappen tackar jag ju inte nej.

   Svårt att sia om framtida marginaler och kinesiska bolag. Jag utgår från att marginalerna inte kommer att höjas i alla fall. En del bolag (Mekonomen, MCD m.fl.) har ju haft mycket fin vinsttillväxt p.g.a. marginalförbättringar. Då bör man ta det i beräkningen när man räknar på framtida tillväxt som troligen inte kan fortsätta i samma takt, men för ett bolag som länge legat på samma marginaler förutsätter jag att de kommer bestå på någorlunda samma nivå. Vad det gäller kinesiska bolag så köps det ju en hel del sådana av globala aktörer (CAT, SCA, JOY m.fl.) så om de har en konkurrensfördel för att ligga där så införlivas de fördelarna genom uppköp över tid. M.a.o. jag tror rädslan är överdriven. Marknadsledande bolag med god finansiell ställning bör kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga.

   Skåne-Möllan faller lite utanför min "radar" så kan tyvärr inte hjälpa dig där. :/

   Radera