söndag 6 oktober 2013

Kolproduktion och kolkonsumtion

Med anledning av publiceringen av Joy Global gentemot ratingkriterierna slänger jag in ytterligare ett kortare inlägg idag som handlar om den underliggande näring som är av stor betydelse för bolaget. Nämligen kolproduktion och kolkonsumtion.

När det gäller kol så är det viktigaste landet (som i så många andra fall kopplat till råvaror) Kina.


Kolutvinning i Kina på 1600-talet


Kolfyndigheter finns visserligen i många länder samt utvinns i nuläget i ett 50-tal, men den dominerande aktören är Kina.

Kina står för ca 40% av världskonsumtionen av kol och nästan lika mycket av produktionen. Mellanskillnaden löses genom import bl.a. från Australien. Drygt 2/3 av elproduktionen i Kina kommer från kolkraftverk.

Vad det gäller produktion som enskilt land så framträder Kinas betydelse med all tydlighet. Över 3 miljarder ton kol ton per år produceras. USA (näst största producenten) producerar under 1 miljarder följt av Indien och Australien på ca 0,5 miljarder ton/år.

Kinas kolgruvsnäring sysselsätter lika många som hela Sveriges arbetsföra befolkning och får ofta kritik för att vara allt för farlig med många dödsfall årligen. Kolkonsumtionen har vuxit med ca 10%/år under en viss tid nu och förväntas fortsätta växa i den takten då Kina har stort behov av energiutbyggnad. Dock är kinesiska kolkraftverk i nuläget långt ifrån miljövänliga. Nuvarande kolkraftverk beräknas stå för 1/8 av hela världens koldioxidutsläpp. Många fler planeras att byggas. Inhemskt så börjar en del kritik riktas mot detta, men då främst p.g.a. att man upplever smogproblem. Lösningen i nuläget är att fler inte får byggas i anslutning till storstäder utan ska placeras på mindre tätbefolkade ställen.

Nu är inte horisonten helt natt-svart. Steg har delvis tagits till förmån för mer miljövänliga kolkraftverk.Kolanvändning kommerhur som helst, på ett eller annat sätt, fortsätta vara viktigt för Kina. Då man av allt att döma inte vill bli för beroende av oljeimport. USA, Ryssland och Kina sitter gemensamt på hälften av de bevisade kolreserverna i världen. Medan USA har sin nyfunna gas, Ryssland sin gas- och olja så har Kina (än så länge) mest sitt kol.

Vad är din syn på kolgruvsnäringen? Kolkraftverks vara eller icke vara samt Kinas energibehov?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar