fredag 4 oktober 2013

Analys av Caterpillar

Jag passar på att köra mina s.k. ratingkriterier mot Caterpillar

Caterpillar utvecklar, tillverkar och  säljer maskiner och motorer. Man är störst i världen på bygg- och gruvmaskiner. Antalet anställda överstiger 120.000. Liksom Deere har sin gröna färg har Caterpillar sin typiska gula och det mesta säljs under varumärket Caterpillar.

Bolagets historia går tillbaka till 1925  och ett samgående mellan två bolag. Man har växt mycket via förvärv och har sedan en lång tid tillbaka en global närvaro. På många håll marknadsdominerande, men just här i Skandinavien så är det lite glest med Caterpillars närvaro.

Caterpillar delar upp sig i fyra affärsområden. 

Resources (gruvutrustning) Caterpillar är världsledande inom maskiner för gruvdrift och detta är också det viktigaste affärsområdet för bolaget. Affärsområdet står för ca 1/3 av vinsterna.

Power Systems (motorer, turbiner m.m.) står för ca 1/3 av vinsterna.

Construction (bygg- och anläggningsmaskiner) står för ca 1/5 av vinsterna.

 Financials (finansiering) står för ca 1/10 av vinsterna.

Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE.

Caterpillar är noterat i New York, NYSE. Ticker CAT.Ägare

Institutionella ägare. State Street Co verkar vara störst med sammantaget en 11%-ig ägarandel.Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?


Ja. Caterpillar ger utdelningar och har gett, samt över tid höjda sådana, under lång tid. Utdelningstillväxten har på senare 10 åren varit ca 10% i genomsnitt sett till per aktie, men tittar man enbart på den senaste 5 års perioden ligger tillväxten på 5% årligen i genomsnitt. 2012 var utdelningen på 1,96 usd/aktie. 5-års medel (2008-2012) är på 1,74 usd/aktie att jämföra med vinsten under samma period på i medel 5,42 usd/aktie. Det ger en utdelningsnivå motsvarande ca 32%. Nuvarande utdelning ligger på årsbasis 2,40 usd/aktie.
Återköpen har, för att vara ett amerikanst bolag, varit ganska små. Ungefär 1% av aktierna återköps årligen i medel.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Caterpillar levererar utrustning till bl.a. gruv- och byggindustrin. Man är inte enbart beroende av konjunkturen utan det finns också ett mer direkt samband mellan råvarors prissättning och hur försäljningen går i en av de viktigaste affärsegmenten. Detta ser vi inte minst i år. 

Den långsiktiga trenden är dock ökande omsättning och ökande vinster, men det går inte komma ifrån att beroendet av gruvindustrin är stort vilket kan skapa stora svängningar i lönsamheten.

Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej inte på det sätt som menas med kriteriet. R&D behövs naturligtvis och ca 4% av omsättningen går till det, men det bedöms ej vara av så stor vikt att det har avgörande betydelse.Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja. Resultatet kan variera men utdelningar ges. 2012 var vinsten 8,48 usd/aktie. Nuvarande 12 månaders rullande vinst är på 6,34 usd/aktie (Juni 31 2013).De historiska rörelsemarginalerna tenderar ligga på ca 10%.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital är på 17,3 miljarder usd. Long Term Debt på 27,8 miljarder usd och andelen totala skulder på 71,8 miljarder usd. Debt/Equity 4,15 (ÅR 2012). Goodwill och immateriella tillgångar utgör drygt 11% av tillgångarna.

Balansräkningen klarar inte kriteriet eftersom man använder en för stor hävstång.

Avkastnings- och tillväxtskrav


Tillväxten har överlag varit god. Ca 7% årligen vad det gäller både omsättning och vinster över tid.

Det egna kapitalet har vuxit och man är en av de stabilaste utdelningsbolagen på börsen med en lång historik av årliga höjningar av utdelningen. Man har även haft vinstutveckling att backa upp utdelningshöjningarna med. 

Bolaget bedöms klara kriteriet.

Ledningen

Douglas R.  Oberhelman är styrelseordförande och CEO. Han har arbetat för Caterpillar hela sitt yrkesverksamma liv. 2010 blev han CEO och styrelseordförande. Jag har ej någon anledning att misstro någon i ledningen.
Information tillgängligt

Informationen som finns tillgänglig är acceptabel även om den inte är optimal. Det kan t.ex. vara problematiskt att själv skaffa sig en egen uppfattning av bolagets produkter. Skandinavien är inte direkt hemmamarknaden för Caterpillar även om deras produkter finns.Marknadsmakt och marknadssituation

Det bedöms finnas efterfrågan på tunga maskiner, turbiner m.m. länge än. 

Marginalerna svänger över tid men inte vad det tycks p.g.a. tuffare konkurrens utan på varierad efterfrågan på bolagets produkter. En variation som kommer sig ifrån makrofaktorer.

Man har en bedömd stark marknadsställning. En av de ledande inom sina affärssegment globalt sett. Även om det är sparsamt med Caterpillar maskiner här i Skandinavien.  
Caterpillar som varumärke och branschaktör bedöms vara stark.


Etiska aspekter

Inga invändningar. Helt ok.
Caterpillar får godkänt på 9 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: B.


Slutsats

Med ratingen B så faller sig min inställning till Caterpillar vara neutral. Bolaget kan vara av intresse i lagom dos under vissa omständigheter.  Det finns en del riskmoment man bör ha i åtanke samtidigt måste man vara beredd på en del svängningar i intjäningsförmågan. Caterpillars stora fördel är att utdelningarna hittills aldrig varit hotade utan istället stadigt stigande, oavsett konjunkturläge.

Noteringar kring nuvarande värdering

Caterpillars kurs 4/10 2013: 84,20 usd (Topp 3 år ca 115 usd, botten ca 75 usd)


PE TTM (Juni 2013) 13,3
PE (2012) 9,9
PE3 12,6

Direktavkastning 2,9% Vad är din syn på Caterpillar?

4 kommentarer:

 1. Notis gällande caterpillar och sverige är ju att caterpillar nyligen köpte upp den svenska propellertillverkaren berg propulsion. Innan så levererade caterpillar enbart motorer / genertor-set till den maritima industrin men nu breddar dom sig mot kompletta framdriftssystem. Vilket förmodligen är klokt. Konkurenterna som rolls-royce och wärtislä kan ju redan idag leverera kompletta system med motorer, växellådor, propellrar, thrustrar, övervknings / styr / dp-system med mera. Så det är ju väldigt liten vits för en redare att plocka ihop ett system baserat på flera olika leverantörer när dom kan köpa allt på samma ställe...

  Det passar även in på caterpillars r&d kostnader. Varför forska fram egna propellrar när man köpa en färdig propellerfabrik?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Där ser man. Caterpillar kommer mer och mer även här då via uppköp och dylikt.

   Radera
 2. Jag tycker CAT är mycket intressant. Det är ett av få blue chips i USA som har en rimlig värdering. Över tid tror jag bolaget kommer att prestera bra men med svängningar från år till år.

  Tack för en mycket bra analys!

  SvaraRadera