onsdag 14 september 2011

Återköp av aktier

Ett återköp av egna aktier är i princip ett sätt att dela upp tårtan på ett färre antal. Man ska m.a.o. som aktieägare få mer av framtida vinster utan att behöva köpa fler andelar.

Tittar vi på det grundläggande förhållandet så när ett bolag gör vinst kan bolaget i princip välja på tre saker:

1) Investera pengarna.
2) Dela ut pengar till sina ägare.
3) Återköp av egna aktier.

Investera pengar ska ett bolaget i princip göra med så stor del som det är rimligt att man kan få god avkastning ifrån. T.ex. H&M hinner med att analysera, utvärdera, bedöma nya marknader och bygga upp logistikkedjor, butiker et.c. i en takt som tillåter återinvestering av ca 10-20% av vinsten årligen. För att växa med lönsamhet så är det ungefär den nivån man klarar av. De pengar av vinsten som man därför inte "kan" förvalta bra på detta sätt delar man istället ut till sina ägare. Så långt allt väl.

Tittar vi på återköp så är de också logiska. Man använder en del av vinsten för att öka framtida vinster per aktie et.c. för att gynna sina ägare och låta sina ägare få ut mer av "kakan" utan att själva behöva köpa mer.

Problemet med återköp är dock flera.

För det första kan man som investerare förledas att tro att det går allt bättre och bättre för bolaget i fråga eftersom vinst och utdelning per aktie ökar. Ett exempel är AstraZeneca. Det går inte alls bättre och bättre för AstraZeneca. Tvärtom kämpar man för att behålla det man har, men i och med att man använder det man har till återköp så "dopas" resultaten och vinst och utdelning per aktie ökar. Detta högre resultat per aktie betyder dock inte att affärsverksamheten i sig går bättre och bättre. Något man bör vara medveten om.

För det andra så visar tydligen de flesta historiska exempel att bolag är ganska kassa på att göra återköp. Ofta gör man det när kurserna är höga, men håller igen när kursen är låg (då det egentligen vore mest rationellt att göra återköp). Anledningen kan vara att i olika konjunkturtrender så är det lättare/svårare att göra dem beroende på psykologi samt egen finansiell styrka.

För det tredje så utgör återköp sällan bolagens kärnverksamhet och man kan ifrågasätta om det verkligen är det man ska lägga ned energi på. Som investerare kanske man investerat i en klädbutik för att de tillverkar och säljer kläder som få andra, inte för att de ska bestämma över när man ska köpa mer av den egna aktien. Det vill man kanske helst avgöra själv.

Summa summarum så är jag personligen inte en stor beundrare av återköp, även om jag förstår hur det både i teorin och praktiken kan vara värdeskapande. Jag tar heller inte kategoriskt avstånd från bolag som gör återköp, men jag tycker att det ibland är ett tveksamt sätt att använda sina pengar på och när det sker så kan det vara bra att titta närmare på vilka motiv bolaget må hända ha. Det är ju ingen ovanlighet att återköp är mest frekventa i bolag där ledningspersoner fått många optioner.

I mina funderingar är jag naturligtvis inte ensam. Jag är ju påverkad av sådant jag bl.a. läst. Andra investerare som också har en del tveksamma tankar kring just återköp är kända värdeinvesterare så som Warren Buffett och Benjamin Graham.

Hur tänker du kring återköp av aktier?

4 kommentarer:

 1. Är det inte egentligen fråga om ett nollsummespel detta. Den kassa som man använder till återköp är väl pengar som borde återspeglas som del i aktiens värde. Eller?

  SvaraRadera
 2. Tack Tore för kommentar. Jo det kan nog hålla med om rent bokföringsmässigt. Det är ju i sak ingenting som tillkommer eller försvinner.

  Frågan blir väl mer hur man använder sin kassa för att generera maximalt med värde till ägarna. Det finns ju som sagt både för- och nackdelar med återköp, inte minst om man tittar på "mjuka" faktorer.

  Att hålla nere utdelningar och istället fokusera på återköp kan eller kan inte vara en bra strategi för att skapa värde för ägarna beroende på förhållandena. Att hålla nere utdelningar och återköpa aktier är alltid en bra strategi för en ledning som innehar många optioner och vill befrämja sitt eget imperiebyggande. De behåller så mycket som möjligt under sin kontroll samtidigt som de ökar värdet på sina "tillgångar".

  Återköp av aktier kanske befrämjar "värdet" för ledning inkl. ägare om det görs rätt men på lång sikt kanske ett bolag hade genererat mer genom att satsa på forskning, expansion, nyinvestering eller utdelning (så ägarna får chans att investera i något som generar mer). Då märks det inte direkt i bokföringen eller att man får till en höjning mätt per aktie. Men som sagt, det finns många dimensioner på det. Jag är själv inte helt klar med vad jag tycker i alla situationer kring återköp.

  SvaraRadera
 3. Om vi höjer blicken utanför själva bolaget, finns det inte en skatteimplikation som gör att det kan finnas fördelar, för de som ska ta del av förmögenhetsfördelningen, att göra återköp?

  Skattelagstiftningen (dvs skattebelastningen för den enskilde (jur/fys person) kan dessutom variera beroende på i vilken sorts "kappa" du som innehavare har valt att ha dessa aktier i, och varierar dessutom mellan olika länder.

  Kan det finnas samverkande faktorer mellan valet av utdelningsform och storägarens/-nas skattesituation som fäller avgörandet?

  SvaraRadera
 4. Tack för kommentar!

  Ja det kan ofta vara skattemässigt fördelaktigt för aktieägarna att bolaget använder återköp.

  Jag har själv inte tittat på det i relation till storägares skattesituation, men det du påtalar låter rimligt.

  I teorin är återköp i många fall att föredra. Återköp är just därför ett intressant ämne då något som verkar så enkelt i teorin att använda sig av för att "maximera värdet" ändå visar sig vara så svårt att få till bra.

  SvaraRadera