söndag 4 september 2011

How to think like Benjamin Graham and invest like Warren Buffett

How to think like Benjamin Graham and invest like Warren Buffett är skriven av Lawrence Cunningham.


Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen, "A tale of two markets", behandlar om marknaden prissätter kurser effektivt eller ej. Svaret blir nej och allt pekar på att utvecklingen fortsätter så i framtiden, d.v.s. att börsens svängningar får allt mindre och mindre att göra med värdet på bolagen i sig.

Den andra delen, "Show me the money" handlar om hur man slår marknaden. Fokus ligger här på det man kan lära sig från just Graham och Buffett.

Den tredje delen, "In managers we trust", handlar om ledningen i bolag. Riktigt intressant. För att summera den delen så ska man investera i bolag vars ledning man gillar, har förtroende för och beundrar. Det talas om; att gå igenom bokföring och göra en värdering av bolaget i relation till priset kan enbart säga en del. Det tredje "benet" man ska titta på då det gäller investeringar är just ledningen.

Flertalet tips ges också så som:

Tålamod över tid är inte lika värdefullt som nogrannt undersökande innan köp.

Över en viss tid kan man få diversifikation i sin portfölj, men det är ej ett självändamål.

Sannolikheten att det går bra ökar genom att medvetet välja några än att chansa på några.

En av bokens roligaste delar är en satirisk beskrivning hur en ledning i ett påhittat bolag, E -America Dot.Com, kan använda kreativ bokföring för att med vad som egentligen inte är någonting bygga en chimär av ett väldigt välmående bolag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar