söndag 11 september 2011

Analys av BAE Systems

Enligt förslag. En analys av en av försvarsindustrins aktörer utifrån mina ratingkriterier. Valet föll på BAE Systems.


BAE systems är ett brittiskt bolag noterat på London Stock Exchange, men det går också att köpa ADR´s i New York Där 1 ADR = 4 aktier. BAE systems är den största försvarskoncernen i Europa med över 100.000 anställda. Projekten rör sig från stridsflyg, atomubåtar till hangarfartyg och mycket mycket mer. BAE systems har dotterbolag i Sverige; Bofors, Hägglunds och C-ITS. Dessutom är BAE Systems näst största ägaren i Saab Group, efter Investor.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja storlekskriteriet uppnås.

Tydlig ägare >20%: Nej. BAE Systems ägs av institutionella instanser. Största ägaren är franska AXA med ca 9%. Näst största ägaren Barclay som äger 4%.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja. Utdelningstillväxten har varit 11% årligen i genomsnitt under den senaste 5-års perioden. Ungefär 50-70% av vinsten delas i regel ut. Just nu ligger direktavkastningen på 6,4%. Vanligare är dock runt 5%.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser, ränteändringar och börssvängningar? Ja. Detta verkar i sak inte påverka bolaget.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Nej. Man måste satsa mycket på utveckling. Det positiva dock för bolag inom försvarsindustrin är dock att man opererar inte på en vanlig marknad där man lägger ned massor av resurser för att sedan få en produkt som kanske "floppar" när den släpps på marknaden. Man gör upp kontrakt i förväg och man kan och får betalt för sin kostsamma och tidsödande produktutveckling så länge man har politiskt stöd för detta.

Konjunktur-okänslig: Sett till kassaflödet så är BAE Systems konjunkturokänsligt.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Jag tog en titt på debt/equity ration och den låg på 3,4. Med en ROE på ca 21% så ligger den i nivå med många andra i tillverkningsbrancher men andelen långfristiga skulder och till största del räntebärande är trots allt ganska stor. De uppgår till ca 7 miljarder GBP och eget kapital till 5,4 miljarder GBP. Man kan också se det som att verksamheten är förhållandevis så pass stabil så man har råd med "hävstång", men kriteriet uppnås trots allt inte.

Bättre än index? Redovisade vinster varierar men sett till kassaflöde och EBITA så har t.ex. EBITA-resultatet växt med 17% årligen under de senaste 5-åren. Stora avskrivningar 2009 ledde till en redovisad förlust, men ingenting som påverkade utdelningarna. Relativt god direktavkastning i kombination med 11% i genomsnittlig utdelningstillväxt den senaste 5 års perioden visar på en helt ok avkastning.

Förtroende för ledningen: Ja. Har jag ingenting specifikt så brukar det vara ok här.


BAE Systems får godkänt på 6 kriterier av 9. Detta leder då till rating: B.


Slutsats

Med ratingen B så får BAE Systems enligt mitt sätt att se på det en neutral rek. Läsvärt kan också vara någonting som jag har varit inne på det tidigare, att försvarsindustrin inte följer "normala" affärsmässiga parametrar: Försvarsindustrin - en abnormitet Dock går det inte att säga annat än att BAE Systems uppvisar god direktavkastning samt god utdelningstillväxt. Uppbackat av att affärerna faktiskt gått och går bra. Den senaste 10-års perioden har ju också varit goda för försvarsindustrin som helhet. Sedan 11 september 2001 så har ju bl.a. USAs försvarsbudget fördubblats. Samma tendens har vi sett hos andra länder. Oavsett konjunkturläge så är krigsmateriell någonting man ständigt verkar prioritera. Kommer det fortsätta så?

Vad är din syn på BAE Systems?

Forum BAE Systems

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar