lördag 17 september 2011

Mina kriterier för nyinvesteringar

Nyinvesteringar kallar jag köp av aktier i bolag som ej syftar till att få regelbundna utdelningar ifrån i närtid utan där innehavet köpts för att ta del av en förväntad kraftig tillväxt (vinsttillväxt). Det är inga stora bolag med andra ord, ej heller "turn around case" som avses att hittas med kriterierna. Kriterierna avser vaska fram lämpliga kandidater bland de ofta små, okända på gränsen till förhoppningsbolag. Spekulation under lite mer ordnade former.


Dessa kriterier liknar mina andra ratingkriterier, men är enbart sju till antalet. Högsta betyg här är A. Om ett bolag klarar alla kriterier så får det ratingen A och bedöms som en ok investering. Om den missar på ett kriterium så får den ratingen B och jag förhåller mig relativ neutral. Jag både kan och kan inte tänka mig en investering. Om bolaget missar på två eller fler får den ratingen C och anses som underkänd.

Till skillnad från de andra kriterierna som används för större mognare bolag så kan dessa inte få de högre betygen AA eller AAA. Anledningen är för att jag också använder ratingkriterierna som en indikator på hur stor position i portföljen bolag kan tillåtas få. Ett AAA bolag kan jag tänka mig ha ett mycket större innehav i av än ett A-ratat bolag. S.k. nyinvesteringar är spekulativa till sin natur och därför kan jag ej tänka mig ha huvuddelen av portföljen i något sådant bolag.

Nu till kriterierna.

Tillväxtspotential - Verksamheten ska stå inför en relativ kraftig tillväxt/uppvärdering. Detta ska inte enbart handla om att kursen i sig har potential att stiga. Affärsverksamheten ska ha fundamenta att kunna växa starkt också. Avkastningspotentialen ska vara ca 25-30% på årsbasis. Det innebär ungefär en fördubbling på tre år. Varför så höga mål? Jo, då Kinnevik och Ratos har som mål, samt bevisligen klarar av att leverera en IRR på 15-20% är det ingen ide att satsa på investeringar som inte förväntas ge mer. Bättre i så fall att öka i Kinnevik/Ratos vid lämpligt tillfälle i så fall.

Förtroende för ledningen - En kompetent ledning är jätteviktig för att ett bolag ska lyckas. Tillika är en titt bland ägarna av vikt. Stå utanför om ledning eller ägarförhållande ger negativa vibbar.

Ok pris - Bolag som växer, eller förväntas växa betalar man oftast dyrt för. För att det dels ska vara värt risken så ska det vara "billigt" och dels så är en bra investering inte en bra investering om man betalar för dyrt för den. Prognostiserad P/E talet är användbar som indikator.

Håll priset under:

P/E 10 på prognostiserad vinst i närtid
P/E 7 på prognostiserad vinst något år in i framtiden
P/E 5 på prognostiserad vinst 2-3 år i framtiden.

Undvik att köpa på ATH. Oavsett hur starkt "caset" är ha i alla fall en marginal på 10% till ATH på ingångskursen. Tillfällen brukar alltid komma i sinom tid.


Ok balansräkning - Bolaget ska ha en relativ stark balansräkning. Detta beror ju på bransch, situation m.m.

Bedömd av tredje part - Prognoser et.c. ska inte enbart komma från bolaget själv. Det ska t.ex. finnas en extern gjord bedömning enligt erkända internationella mått alternativ kan bolags historiken i sig vara "tredje part". Exempel är gruvbolag där en NI-43 studie eller liknande ska finnas för de redovisade mineralresurserna eller att bolagshistoriken i sig visar att man faktiskt kan tjäna pengar, eller att ledningen håller uppsatta mål m.m. Av bolaget inköpta bolagsanalyser över sina kommande framgångar räknas inte.

Saker på plats - Affärsverksamheten ska ej vara avhängt väntan på ett politiskt beslut, provsvar eller inväntandet av svar om finansiering. Detta ska till de huvudsakliga delarna redan vara på plats så att osäkerhet kring detta till största delen är eliminerad.

Information tillgängligt - Det ska gå att kunna få tag på relevant information om bolaget i form av t.ex. finansiella rapporter regelbundet. Det ska också vara möjligt att kunna få en personlig upplevelse av bolagets produkter, besöka verksamheten eller dylikt. M.a.o. undvik bolag som säljer saker du inte kan köpa alternativt som verkar på ställen du inte har någon egentlig möjlighet att själv besöka.

3 kommentarer:

 1. "P/E 10" - ser inte hur du skall hitta tillväxtcases med PE10 på kortsikt (eller PE 5 inom 2-3 år)... har du möjligen något exempel som illuserar vad du avser som tillväxtcase och som passar in i den här mallen? Det är inte ovanligt att tillväxtcases handlas till PE 20-30+

  SvaraRadera
 2. Javisst jag ska exemplifiera i senare inlägg. Då framgår förhoppningsvis tydligare vad jag menar. Men som exempel redan nu i existerande innehav; NAUR beräknas tjäna ca 6 nok/aktie (P2014). NAUR handlas just nu på 9 nok. G5 Entertainment handlas i nuläget på ca P/E 10 (P2011) men där har jag inte ökat i på ett tag. NGS Group på P/E 5 (P2011).

  Det är inga stora bolag med andra ord, ej heller "turn around case" som avses att hittas med kriterierna. Kriterierna avser vaska fram lämpliga kandidater bland de små, okända på gränsen till förhoppningsbolag. Spekulation under någorlunda ordnade former. :)

  SvaraRadera
 3. Jag gjorde ett förtydligande i inlägget med anledning av frågan.

  SvaraRadera