onsdag 21 september 2011

Contrarian Investment Strategies

Passar på att skriva och tipsa om ännu en bok. Contrarian Investment Strategies som är skriven av David Dreman.

En av de intressantare sakerna i boken är att Dreman menar på att det är ganska vanskligt att försöka utläsa framtiden både utifrån FA (Fundamental Analys) som TA (Teknisk Analys), oavsett hur mycket information man har.

"Respect the difficulty of working with a mass of information. Few of us can use it successfully. In depth information does not translate into in depth profits."

Däremot menar Dreman att mänskligt beteende är extremt förutsägbart. Mänskligt beteende i form av att människor återkommande över-reagerar. Dreman menar därför på att marknaden hela tiden över-reagerar på nyheter och att detta kan användas för att få bättre avkastning till mindre risk. Framförallt lyfts det fram hur icke populära aktier ofta presterar bättre än de som är populära.

I boken kan man dels ta del av en mängd statistik, dels för Dreman olika resonemang som mynnar ut i 41 olika "regler".

"Rule 13 - Favored stocks underperform the market, while out of favor companies outperform the market, but the reappraisal often happens slowly, even glacially"

"Rule 15 - Dont speculate on highly priced concept stocks to make above average returns. The blue-chip stocks that widows and orphans traditionally choose are equally valuable for the more aggressive businessman or -woman."

"Rule 29 - Political and financial crises lead investors to sell stocks. This is precisely the wrong reaction. Buy during a panic, dont sell."


Dreman behandlar också ämnet avkastning, risk och volatilitet; "In the first place it has been known for decades that there is no correlation between risk, as academics define it, and return. Higher volatility does not give better results, nor lower volatility worse."

Det finns en hel del om psykologin bakom det hela;

"The greater the anxiety and the more indeterminate the situation, the more readily we rely on others treating the information we recieve as no less real than if we had directly observed it from physical reality. We forget its personal and tentative nature."

"When the dependence upon physical reality is low, the dependence on social reality is correspondingly high. An opinion, attitude or belief is correct, valid and proper to the extent that it is anchored in the group pf people with similar beliefs, opinions and attitudes."


Liksom ett helt kapitel om small-cap investering. Vad mer kan tilläggas? Jo, Dreman är anhängare av att ha ett diversifierat innehav.

Har du läst boken och vad tycker du i så fall om den?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar