fredag 23 september 2011

Piotroski´s 9 F

Piotriski´s 9 F, eller F-poäng, är nio ganska enkla kriterier man kan kolla ett bolag med. Klarar bolaget ett kriterium så blir det ett poäng. Piotriski´s F-poäng är som synes inte en heltäckande analys, men en inledande som med fördel kan användas innan man gör en mer ingående fundamental analys och värdering.

Kriterierna är:

1) Går bolaget med vinst (netto)?
2) Är kassaflödet från den löpande verksamheten positiv?
3) Är förhållandet nettovinsten/totala tillgångar dividerat med samma siffra föregående år positivt?
4) Är kassaflödet från den löpande verksamheten större än den redovisade vinsten?
5) Har förhållandet långsiktiga skulder dividerat med genomsnittliga tillgångar varit stabilt eller minskat?
6) Har förhållandet omsättningstillgångar dividerat med kortsiktiga skulder ökat?
7) Har man undvikit att öka det egna kapitalet via nyemission.
8) Har bruttomarginalen ökat?
9) Har förhållandet försäljning dividerat med tillgångar ökat från föregående år?

Läs mer ingående om Joseph Piotroski´s analysmetod här: Value Investing: The use of historical financial statement information to seperate winners from losers

Fördelen med Piotroski´s 9 F är att det är att man använder sig av "hårda" faktorer, siffror. Det är inga "mjuka" bedömningsfaktorer som spelar in utan grunden är historiska siffror som man kan hitta i årsredovisningarna. Bolag som får många poäng anses vara av bra kvalitet. Bolag med få poäng bör man undvika.

2 kommentarer:

  1. Många av kriterierna är: "Har x ökat", men då kan ju bolag som har taskiga nivåer ändå förbättra sig relativt sett. Mjuka faktorerna är tyvärr nästan viktigare än de hårda. Belåningsgrad, lönsamhet (ROE etc.) ledningens ägade i bolaget är punkter jag tycker saknas.

    Maddox

    SvaraRadera
  2. Tack Maddox för kommentar. Själv tittar jag också mycket på skuldsättning och ROE. Även jämförelser med konkurrenter, utdelningarnas förutsägbarhet et.c. är viktiga för mig personligen. Piotroski´s 9 F kan fungera som komplement till övrig analys om man så vill. De 9 F:n anger mycket riktigt relativ "färdriktning". Färre än 3 poäng ska tydligen vara ett allvarligt varningstecken om jag minns rätt. Bolag på kraftig uppgång får maximalt med poäng. Vore kanske intressant att kolla Apple eller liknande utifrån Piotroski´s 9 F.

    SvaraRadera