tisdag 26 juli 2022

Volati Q2 2022

Prismässigt så drog Volati iväg och signalerade ”dyrt” ihöstas, sedan i våras kom den ned igen och signalerade ”ok” igen. Man kan ju undra om försäljning och intjäning svänger lika mycket, men nej som så ofta så tuggar det på sakta uppåt. Kurser svänger långt mycket mer och fortare än underliggande fundamenta.Volati är sedan 2019 en liten nyfunnen pärla. Nyfunnen för mig för Volati grundades 2003 och sattes på börsen 2016. Historiken är m.a.o. kort och det talar alltid för att man ska vara lite försiktig.

Storägare är grundarna Karl Perlhagen och Patrik Wahlen. Tillsammans kontrollerar de ca 67 % av rösterna. Vi pratar här alltså om pilotskolan de lux.

Det gör också att förtroende för dessa personer är A och O om man ska köpa aktier i bolaget. Under de få år jag följt bolaget har jag dock inte funnit att man inte sett även till små aktieägares bästa. Bolaget utvecklas dessutom hela tiden steg för steg och, så vitt jag kunnat bedöma, utan att nyttja för stora finansiella risker.

Nog med försnack. Till rapporten.

Omsättningen ökade med 33 %, EBITA med 18 % och rörelseresultatet med 12 %. Rörelsemarginalen landade på 9,4 % (11,1). M.a.o. en viss marginalpress som man också kommenterar.

Likaså kommenterar man att man förbereder sig för en inbromsning av ekonomin. Dessutom har man detta kvartal börjat exportera igen till Ukraina. Man är bl.a. stora inom spannmålshantering (Tornum).

Det mer intressanta är dock att man fortsatt med förvärv. Volati är förvärvsdrivet.  Så ingen stopp där. Totalt har man de senaste tolv månaderna adderat förvärv med en årsomsättning motsvarande 1100 milj kr. Rullande 12 månaders omsättning är f.n. ca 7.300 milj kr för Volati så mellan tummen och pekfingret adderas 15 %. Nu har det även gått ett år sedan man knoppade av Bokus som visserligen hade fina försäljningssiffror, men lägre marginaler.

12-månaders rörelsemarginal för Volati i skrivande stund är ca 9 %. Jag har gjort det enkelt för mig och tidigare antagit en rörelsemarginal på ca 10 % för Volatis nuvarande verksamhet då det är den  bransch det är. Ser ingen anledning att ändra det. Addera dessutom en tillväxt något högre än det om man tror på fortsatt organiskt tillväxt över konjunkturcyklerna samt förvärv.

Volati själva har som mål att växa EBITA med 15 %  över en konjunkturcykel. Balansräkningen vill de ha nettoskuld till justerad EBITDA mellan 2 och 3, aldrig över 3,5. Nu ligger den på 2,2.

När jag kör min checklista så är balansräkningen en akilleshäl. Även om det inte är ovanligt, för många bolag passerar inte den. Checklistan är inte till för att helt diskvalificera bolag utan för att bestämma vad jag kan tänka mig för största position i bolaget, om någon (d.v.s. mäter risk, mer riskfyllt ska ha mindre summor investerat). Det är dock inte så att jag känner någon egentlig oro.

Kikar vi bara på april-maj så har förvärv gjorts motsvarande en årsomsättning på 675 milj kr. Vi pratar om utrustning och tankar för pappers- och massaindustrin, infästningslösningar till tex solpaneler och köks- och inredningsbeslag. Ser inte annat än att det också är typiska 10 % marginal verksamheter som kommer adderas till resultat och kassaflödena vad det lider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar