söndag 21 april 2013

Vad är värdet?

Det får bli ett till inlägg idag, ihopplitat efter eftermiddagskaffet. Lite filosofiskt men det är ju ändå söndag.

Värdering är som så mycket annat mer konst än vetenskap, men som jag ser det så finns det i grund och botten två sätt att närma sig det. Skalar man av allt som erbjuds i olika modeller och går till "pudelns kärna" så finns det i sak två olika utgångspunkter när det gäller värdering.Den ena är att värdet av någonting är en funktion av utbud och efterfrågan. Någonting är värt si eller så mycket bara för att köpare och säljare är beredda att betala si eller så mycket för det. Här passar t.ex. konstföremål in. Värdet på olika konstföremål varierar över tid beronde på popularitet. Fråga inte minst frimärkssamlare. Här placerar jag även in prissättning på ädelmetaller så som t.ex. guld och även många andra råvaror. Värdet är en funktion mellan utbud och efterfrågan där andra aktörer än en själv har en avgörande påverkan för att definiera värdet. Även när man talar om multipelexpansion på t.ex. aktier så hamnar man i grund och botten i denna fållan. Värdet realiserar först då andra också inser "det rätta värdet" och efterfrågan på aktien stiger.

Den andra utgångspunkten är en funktion av avkastningen. Någontings värde baseras på den avkastning den ger till sin ägare. Vi pratar då utdelningar, kassaflöden som kommer aktieägaren tillgodo, hur stor avkastning man kan få från åkerlappen et.c.. Vad någon annan värderar tillgången till har här mindre betydelse för värdet definieras inte av det utan vad du som ägare kan få ut från tillgången.På ett visst plan blir värdet också en mer personlig fråga eftersom vad person A kan få ut av någonting kan skilja sig från vad person B kan få ut från detsamma. Ok tänker du visst kan värdet variera på t.ex. en traktor för person A som kan använda den i syfte att tjäna pengar och person B som inte vet vad han eller hon ska göra med den, men tjänar inte alla samma på just aktier? Förvisso, men alternativen, förförståelsen och möjligheterna är ändå olika från person till person även när det kommer till en och samma aktie vilket gör att värdet trots det sitter i betraktarens öga.

När man gör en värdering tror jag det kan vara bra att ha ovanstående i bakhuvudet. På vilken grund baserar jag min värdering, är det det ena eller det andra. Kanske en kombination?

Hur ser du på problematiken kring värdering?

7 kommentarer:

 1. Värdering är min största huvudvärk när det gäller aktier. Personligen försöker jag göra mina värderingar baserat på utdelning eftersom det minskar min exponering mot marknadens nyckfullhet så länge jag inte behöver sälja mina aktier p.g.a penningbehov.

  Jag tycker även att det är lite lustigt att man delat ut ett "Nobelpris" till ekonomer som bevisat att utdelningar inte skapar värde I mina ögon är det här dock ett argument mot ekonomer snarare än mot utdelningsinvesteringar =).

  Om ett företag kan bedrivas enligt deras antaganden anser jag nämligen att det definitionsmässigt är en dålig investering. För att ett bolag ska kunna bibehålla en god lönsamhet är det nämligen nödvändigt att icke-finansiella faktorer ska vara gränssättande för tillväxten. H&M är det klockrena exemplet på den här typen av begränsningar. Pengar har man i överflöd men för att växa krävs det hyreskontrakt, butikschefer, produktionskontrakt och annan infrastruktur som krävs för en butiksöppning.

  Om endast pengar var en begränsning så skulle hela marknaden översvämmas av investerare som satsar pengar i konkurrerande butikskedjor för att maximera sin ROI. Men som marknaden ser ut i dag finns det ett fåtal stora kedjor som klarar av att expandera och ta plats i de mest attraktiva affärslägena samtidigt som de kan distribuera kläder till alla butiker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag är också väldigt präglad av utdelningar. Dess storlek och utveckling utgör oftast en grundstomme i hur jag ser på en aktie.

   Radera
 2. ”Den största av alla gåvor är förmågan att förstå saker och tings rätta värde.” – La Rochefoucauld

  Ska man tillämpa fundamental analys för att värdera en tavla av den holländske mästaren van Gogh skulle till exempel tavlan Trottoarcaféet på Rijksmuseum i Amsterdam inte vara värd mer än, säg, 400 kronor. Eftersom tavlan inte avskiljer en räntekupong eller ger utdelning går det inte att värdera den i vanlig bemärkelse. Då skulle man värdera vad duk och ram skulle betinga i pris på antikvitetsgatan Niuwe Spiegelstraat ett par kvarter längre bort från Rijksmuseum. Man skulle kunna säga att teknisk analys har en liknande ansats, och bortser från företagets inneboende värde. En aktie har inget riktigt värde, enligt den tekniska analysen. Det är endast vad köpare är villiga att betala i kombination med vad säljare vill ha betalt som styr prissättningen.

  Anser man att teknisk analys är det bästa sättet att förvalta sitt kapital på så är det naturligtvis inte så intressant att plöja årsredovisningar, bolagsrapporter och prognoser. Istället försöker man analysera marknaden. Den tekniska analysen tar inte alls i beaktande hur företaget utvecklas, utan tittar på enbart hur marknaden handlar i företagets aktie; hur efterfrågan och utbudet förväntas skifta över tiden. Det är ju ändå det som styr priset på kort sikt. Den tekniska analysen vilar på olika matematiska modeller som till exempel glidande medelvärden för att försöka definiera trend och trendbrott.

  Teknisk analys ger intryck av att vara en exakt vetenskap. Man slipper göra antaganden, och det går att formulera tydliga köp- och säljregler. En regel lyder till exempel så här: ”Om 5-dagars glidande medelvärde skär 34-dagars underifrån är det en stark köpsignal.” Enklare än så kan det knappast uttryckas. Bland de mer komplicerade reglerna finner vi: ”Om 200-dagars glidande medelvärde övergår till att bli horisontell efter en fallande trend, eller är stigande, och samtidigt bryts underifrån av dagskursen är det en köpsignal.” Liknande definitioner ligger bakom all programvara i teknisk analys.

  En investerare som enbart använder teknisk analys som beslutsunderlag i sina investeringar kan således anse en aktie vara mer köpvärd vid kursen 175 kronor än vid till exempel 80 kronor, bara för att en viss formation har inträffat, eller momentum eller trenden har förändrats eller det glidande medelvärdet har skurit ett annat glidande medelvärde på det ena eller det andra sättet. Följaktligen kan samme investerare, utan att så mycket som blinka eller dra ett darrande andetag, lämna köprekommendation vid kursen 175 och säljrekommendation vid kursen 80.

  För en värdeinvesterare är detta naturligtvis hårresande. En hundralapp med ett fundamental motiverat värde på 127 kronor är alltid mer köpvärd vid 80 kronor än vid 175 kronor. Oavsett vad flocken har fått för sig. Men visst finns det ett slags logik i den tekniska analysen. Om aktiekursen på någon grund, oavsett vilken tvivelaktig grund detta är, förväntas stiga från 175 till 200 kronor är den självklara rekommendationen på kort sikt att köpa aktien såklart. Liksom rekommendationen blir sälj, om aktiekursen förväntas falla från 80 till 60 kronor. Det är, som bekant, först på lång sikt som marknaden visar sin effektivitet. Även för den kortsiktige tradern eller den övertygade flockanalytikern är det dock värdefullt att känna till grunderna i den fundamentala aktieanalysen. Det är trots allt betydligt farligare att vara långsiktigt investerad i ett övervärderat bolag än i ett undervärderat. Och på lång sikt är korrelationen mellan vad som sker i företaget och vad som händer med dess aktie 100 procent.

  Jonas Bernhardsson
  Investeraren.se

  Tycker hans analysskola håller än.
  Kalle56

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för citatet.

   Och jag håller med att teknisk analys är på sitt sätt fullt logiskt. Som jag ser det så är det en form av värdering man gör utifrån utbud kontra efterfrågan. Egentligen inte till sin natur så olik den man gör om man försöker förutspå att ett bolag ska handlas för P/E 15 istället för P/E 10 i sinom tid. Det är mest tidsaspekten och analysverktygen som skiljer sig åt.

   Radera
 3. Hej!
  Jag vore jätteglad om du kunde göra en något djupare kommentar om Fortum, de har nya uttalade mål, kvartalet gick hyfsat men så blev inte utsläppsrätterna dyrare, vad tror du om aktien? Det vore också intressant att läsa en kommentar om Yara.
  MVH

  SvaraRadera
 4. Fortum är en av grundfundamenten i min egen portfölj. Nu har jag dock inte ökat på ett tag då jag redan är nöjd med dess storlek. Det är ju inget tillväxtsbolag, men å andra sidan så anser jag utdelningarna är tämligen goda och förutsägbara. Jag har inte hunnit kolla på den senaste kvartalsrapporten än.

  Yara är jag positiv till. Visst kommer intjäningen variera över tid men bolaget är skuldfritt och sitter på en god kassa samt genomför återköp av aktier. Kursen ligger väl nu på ca 260 nok. Jag räknar med att de kommer tjäna ca 30 nok/aktie 2013 och kassan är strax över 40 nok/ aktie i nuläget. De kommer dela ut 13 nok/aktie snart. X-datum tror jag var den 14/5.

  SvaraRadera
 5. Hej Spartacus!

  Jag tror det är viktigt att vi tänker i termer av "kundvärde" när vi är inne på det du skriver om. Och kundvärdet fluktuera ju lika mycket som marknaden själv och är även väldigt individuellt för var person. Kundvärde skapar ju det mervärde som går att ta ut utöver en produkt/tjänst kostnader och är därmed skaparen av vinstmarginalen själv.
  Kontentan av vad jag försöker säga är att bolagets finanser kan vara hur bra som helst men förstår vi inte det värde som bolaget ger sina kunder blir investeringen svår att rättfärdiga (eller borde i alla fall vara). Det är här cirkel of competens kommer in samtidigt som det är otroligt viktigt att hålla sig ödmjuk emot det man tror sig veta är bolagets värde (och här kommer även margin of safety in). Vilket värde du sätter på till exempel H&M behöver inte överensstämma med det värde som marknaden ser av bolaget (trotts att du kanske har mer rätt). Den eviga kampen mellan pris och värde kommer därmed evigt leva vidare, vilket kanske är tur för oss som tror oss kunna avgöra någon form av företagsvärden för bolag genom fundamental analys. :)
  Det var mina filosofiska tankar om ämnet värde.

  Mvh Analysakademin

  SvaraRadera