lördag 6 april 2013

Analys av Raytheon

Jag verkar ha en förkärlek för att läsa på om och fördjupa mig i branscher jag upplever är tillfälligt i bekymmer. En sådan är försvarsindustrin. Nu senast har jag tittat på det amerikanska bolaget Raytheon utifrån mina ratingkriterier.

Raytheon är USAs fjärde största försvarskoncern och har en mix av produkter men förknippas kanske främst med missiler, radar- och elektroniksystem och dylikt. Tidigare delade man in sin verksamhet i sex segment men sedan den 1 April 2013 ska de ha ändrats till fyra: 

Intelligence, Information & Service 
Integrated Defence Systems
Missile Systems
Space and Airborne Systems

Vill man göra en grov och förenklad uppdelning av de fem stora amerikanska försvarskoncernerna så tar Lockheed Martin, Northrop och Boeing ofta ansvar för de stora prestigefyllda projekten. Raytheon och General Dynamics fungerar ofta som samarbetspartner och underleverantörer. Detta gör att Raytheon inte har så stort beroende av enskilda projekt.  

Några av de mer välkända produkterna är dock Tomahawk missiler, Patriot missiler, NASAMS (bl.a. i samarbete med norska Kongsberg), AMRAAM.  Liksom de andra branschkollegorna har man ett stort beroende av USA (som i sig står för nästan halva världens försvarsutgifter). Ca 3/4 av omsättningen härleds till USA. Ganska jämnt fördelat mellan de olika vapenslagen. Ca 1/4 härleds till försäljning internationellt. Ofta via FMS-upplägg (Foreign Military Sale) där försäljningen sköts av USA försvarsdepartement. 

Produktförsäljning står i sin tur för ca 4/5 av omsättningen medan tjänster står för de resterande 1/5.
Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE

Raytheon är noterat på NYSE.


Ägare

Stort institutionellt ägande av bl.a. Barrow, Vanguard, Black Rock m.fl.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar fyra gånger per år och har aldrig sänkt dem så vitt jag noterat i alla fall. Utdelningstillväxten sett till per aktie ligger i regel på 10-15%. Just nu ligger utdelningen på årsbasis på 2,20 usd/aktie.
5-års medel ligger på 1,52 usd/aktie samtidigt som vinsten som medel under samma period ligger ca 4,90 usd/aktie. Det ger en utdelningsandel av vinsten på låga 31%.

Min förmodan är att man kommer fortsätta med utdelningar. En utdelningssänkning är inte troligen man har både vinster som kassaflöde att backa upp utdelningarna med men någon egentlig underliggande tillväxt uppvisar bolaget inte. Utdelningstillväxten kommer sig av återköp av aktier. Man har tidvis de senaste åren spenderat dubbelt så mycket på återköp som på utdelningar.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man är, liksom försvarsindustrin i övrigt, i händerna på politiska beslut. Politiska beslut kan få stor påverkan på affärerna.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Ja det går inte att undkomma att produktutveckling är en viktig del. En av abnormiteterna dock är att dyr produktutveckling inom försvarsindustrin påfallande ofta inte är bolagens problem. Det är/blir kundernas.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja man levererar vinster genom låg- som högkonjunktur. Omsättning- och vinsttillväxten har dock stagnerat under senare år. Den tillväxt som man ser som aktieägare kommer ifrån bolagets aktieåterköp.Vinsten 2012 låg på 5,54 usd/aktie.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Bolagets Long Term Debt är på 4,7 miljarder usd med det egna kapitalet på 8 miljarder usd. Debt/Equity på 2,34 (2012).

Man bär (liksom de andra amerikanska försvarskoncernerna) en hel del goodwill i balansräkningen. Nästan hälften av de totala tillgångarna utgörs av goodwill. De fem stora är alla förvärvare av mindre bolag. Detta märks också i Ratheyons kassaflöden där den absolut största posten bland investeringarna går till just förvärv.

Debt/Equity är för högt.


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på ca 21%. Book value är på ca 24,50 usd/aktie (2012).

Vinst- och utdelningstillväxen sett till per aktie ligger på ca 10% årligen. Omsättning, vinster och marginaler tenderar ligga på samma nivå den senaste tiden d.v.s. inte röra sig i någon egentlig riktning.

Direktavkastningen som 5-års medel är på 3% och utdelningarna har som sagt stadigt hela tiden bibehållts eller ökat.

Min sammantagna bedömning är att Raytheon klarar avkastnings- och tillväxtskravet.

Ledningen

Jag har ej funnit någon anledning att misstro ledningen. 


Information tillgängligt

Acceptabelt, men man ska akta sig för att dra för mycket "slutsatser" ifrån mediarapportering när det det kommer till olika sorters vapenupphandlingar och konflikter.Det styr troligen kurs och synen på värderingar mer än intjäningsförmågan.


Marknadsmakt och marknadssituation

Man har en stabil historik bakom sig , men det går inte förneka att man verkar i en problemfylld bransch. Man påverkas ju av faktorer som man har svårt att styra (eller?).  Raytheon har en bred mix av både produkter som tjänster. Det handlar inte bara om missiler och radarsystem utan också om cybersäkerhet, utbildning av astronatuer o.s.v.. Man verkar också som samarbetspartner med de flesta andra stora västerländska branschkollegor. Min uppfattning är att man får en väldig bred exponering med Raytheon. Beroendet av USA går naturligtvis inte att förneka. Det är naturligtvis på gott och ont då det också innebär att USAs DoD ser till att Raythoen får sälja sina produkter och tjänster utomlands.  Raytheon är förresten den av de fem stora som har störst exponering mot internationella kunder.

Branschen kan ses som lite "exotisk" vilket är en risk. Man kan förvillas av "mediabrus".

Behovet av bolagets produkter överlag bör finnas även 10-20 år in i framtiden.

Sammantaget så blir dock min bedömning att man som en av de fem stora verkar ha både en viss marknadsmakt som vissa konkurrensfördelar. Inte minst via politiskt stöd som jag tror är en av de viktigaste komponenterna för att bedriva en vinstgivande verksamhet inom försvarsbranschen. Något som Raython lyckats med i många, många år.


Etiska aspekter

Ja.Jag har inga etiska bekymmer med vapen vare sig de är avsedda för jakt, polisiärt eller militärt bruk.Raytheon får godkänt på 8 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Raytheon negativ. Bolaget uppvisar visserligen en stabil och imponerande historik, men också en del kvaliteer som jag utifrån mina ratingkriterier ställer mig lite frågande till. Några av dem är av mindre art (noterat utanför Norden) vilket gör att bolaget ändå som helhet ser acceptabelt ut även om det inte är mitt första hands val. Andra är svårare att svälja och förutse (beroende av produktutveckling och politiska beslut). Den låga utdelningsandelen imponerar dock. En andel som är lägre än t.o.m. konsumentgiganterna. Det i kombination med en överlag låg värdering och stora aktieåterköp lockar. Raythoen uppvisar m.a.o. inte kvaliteer som jag skulle vara långsiktigt bekväm med eller ha för stor exponering i.
Noteringar kring nuvarande värdering

Raythoens kurs 5/4 2013: 58,20 usd (Topp 3 år ca 60 usd, botten ca 40 usd)

PE 10,5
PE3 11,1

Direktavkastning 3,8%


Vad är din syn på Raytheon?

6 kommentarer:

 1. Tack för analysen. Jag skulle gärna vilja se flera inom försvarsindustrin. Gärna Elbit.
  Erik

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack själv Erik för responsen. Jag hoppas kunna skriva inlägg om några andra amerikanska försvarsbolag framöver i alla fall.

   Radera
 2. Hatar försvarsindustrin. Hoppas USA minskar allt stöd till den. Faktiskt den största enskilda faktorn till att landets ekonomi är som den är. Irakkriget/Afghanistan/Kuwait och alla andra oroligheter för att inte tala om Vietnam m.m.

  Finns så mycket annat som hellre bör stödjas som t.ex. bra grejer som Wallenstam/ICA/IBM/Kellogs/Coca Cola/Unilever etc.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med om att bolag så som Coca Cola m.fl. i många situationer är lämpligare investeringsobjekt.

   USAs ekonomi just nu liknar väl den situation som rådde efter andra världskriget. Då hade man pumpat in mycket pengar i kriget och dragit på sig stora skulder. Idag så har man pumpat in pengar både i krig som i diverse bankräddningsaktioner och marknadsstimulanser. I båda fallen verkar man vilja hantera situationen med låga räntor och försöka få inflationen att lösa skuldberget. Vi får se om historien upprepar sig på fler sätt.

   Radera
 3. Hej Sparta, du tror inte det är dags för en uppdaterad analys utav Atlas Copco?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja egentligen borde flera av de äldre analyserna behöva uppdateras. Jag har dock inte ändrat åsikt om Atlas Copco. Det är ett mycket fint bolag. Investors flaggskepp. Tyvärr är det i stort sett alltid dyrt. Jag är inte främmande för att köpa aktier i bolaget om ett tillfälle skulle uppenbara sig.

   Radera