torsdag 4 april 2013

Man måste ha pengar för att tjäna pengar

Det här är det första inlägget i en serie inlägg som går under rubriken Investeringstips

Grunden i aktiesparande är en enkel fullt logisk förutsättning. Man måste ha pengar för att tjäna pengar.

Det kanske låter självklart för många, men likväl är det en sak som jag tycker många förringar i sammanhanget. Man måste ha pengar för att tjäna pengar har en djupare innebörd än den självklara anledningen att man köper aktier för pengar, men låt oss ändå börja där.

Man måste ha pengar för att tjäna pengar betyder ur en aspekt att du först och främst måste se till att rätta mun efter matsäck och se till att du hamnar i en situation där du får in/fått in mer pengar än du gör av med. Många tänker i detta fallet på hur man ska kunna öka inkomsterna, men att fokusera på kostnaderna är lika viktigt, om inte viktigare. Ofta går det åt mindre tid och energi att INTE spendera en 500-lapp än att tjäna den, men den är lika mycket värd för det.

Två enkla tips är dels automatiskt månadsparande direkt när lönen kommer så du aldrig får "uppleva" den där summan pengar på ditt lönekonto, dels att gå igenom din ekonomi a la Lyxfällan och se vad de stora kostnadsposterna finns. Finns det något där som går att sänka kostnaderna på? Man kan också arbeta utifrån en budget som man försöker följa.Min erfarenhet är dock att budget fungerar bra på pappret men inte lika bra vid praktisk tillämpning, men alla är vi olika och det beror naturligtvis också på hur man lägger upp det.

Nu till några mer abstrakta anledningarna.

Av någon anledning så går det lättare att tjäna/spara pengar om man redan har pengar. Det är en sak som jag tyckt mig uppleva genom olika skeenden i livet. Det finns tydligen en vetenskaplig tes till detta så det är inte bara min "känsla". Tydligen så menar vissa vetenskapsmän på att självkontroll är en slags förbrukningsvara. Visserligen har olika människor olika stor grad av självkontroll och man kan träna upp den, men likväl en förbrukningsvara. Att det är en förbrukningsvara betyder att varje gång du säger nej för att du måste eller förnekar dig själv något, t.ex. köp av den där nya jackan för att du INTE KAN, du har inte råd, så tär det på din självkontrolls-resurs.  Till slut har du förnekat dig själv så mycket för att du inte kan, så dina sista självkontrollsresurser är uttömda. Du köper de där jeansen...

För den som har pengar så när denne tittar på jackan kan den personen säga. Jag har råd, men jag VILL INTE. I en sådan situation så tär inte det alls på självkontrolls-resurserna. Det är ett aktivt val att avstå. Summa summarum pengarna kan sparas och man mår inte sämre för det, tvärtom, man mår bättre.

Slutsatsen här blir alltså tvåfaldig. Den ena är att du ska inte utsätta dig för frestelser i onödan. Det är kanske inte optimalt att fönstershoppa (såvida du inte måste köpa just ett fönster) när du har ont om pengar. Den andra att när du väl börjat spara undan pengar så får det en ränta på ränta effekt i dubbelbemärkelse, dels på bankkontot dels i ditt huvud och välbefinnande.

En annan aspekt är saken med lånade pengar. UNDVIK DET. Att vara satt i skuld och använda de pengarna till aktier gör att du får svårare att agera rationellt i svåra situationer. För att tjäna pengar måste du ha EGNA pengar. Fel säger kanske några som även kan påvisa exempel på folk som blivit väldigt rika på lånade pengar. Sant, men det är skillnad på folk och folk. Som småsparare så kommer ingen komma till din hjälp när det smäller. Är du belånad och det smäller så kan det gå väldigt, väldigt illa. Har du belånat dig och gjort vinster så riskerar du att belåna dig lite till för att göra ännu lite större vinster och vips så är allt utraderat när något oförutsett händer.

För att tjäna pengar nu och i framtiden så måste du som sagt ha pengar. Det betyder att du inte får förlora dem. Förlorade pengar kan inte ge avkastning. Det ger i sin tur att när vi senare kommer till själva placerandet av pengarna så måste riskerna, sett över tid, vara så låga som möjligt. Förlorar du pengar (större summor) så placerar du dig också i den riskzonen där du vill försöka "vinna" tillbaka dem genom att göra mer riskfyllda placeringar. Detta kan i sin tur urholka ditt kapital än mer vilket leder till en ond spiral.

Så kom ihåg, man måste ha pengar för att tjäna pengar.

7 kommentarer:

 1. MAKING MONEY: The most popular piece I've published in 40 years of writing these Letters was entitled, "Rich Man, Poor Man." I have had dozens of requests to run this piece again or for permission to reprint it for various business organizations.

  Making money entails a lot more than predicting which way the stock or bond markets are heading or trying to figure which stock or fund will double over the next few years. For the great majority of investors, making money requires a plan, self-discipline and desire. I say, "for the great majority of people" because if you're a Steven Spielberg or a Bill Gates you don't have to know about the Dow or the markets or about yields or price/earnings ratios. You're a phenomenon in your own field, and you're going to make big money as a by-product of your talent and ability. But this kind of genius is rare.

  For the average investor, you and me, we're not geniuses so we have to have a financial plan. In view of this, I offer below a few items that we must be aware of if we are serious about making money.

  Rule 1: Compounding: One of the most important lessons for living in the modern world is that to survive you've got to have money. But to live (survive) happily, you must have love, health (mental and physical), freedom, intellectual stimulation -- and money. When I taught my kids about money, the first thing I taught them was the use of the "money bible." What's the money bible? Simple, it's a volume of the compounding interest tables.

  Compounding is the royal road to riches. Compounding is the safe road, the sure road, and fortunately, anybody can do it. To compound successfully you need the following: perseverance in order to keep you firmly on the savings path. You need intelligence in order to understand what you are doing and why. And you need a knowledge of the mathematics tables in order to comprehend the amazing rewards that will come to you if you faithfully follow the compounding road. And, of course, you need time, time to allow the power of compounding to work for you. Remember, compounding only works through time.

  But there are two catches in the compounding process. The first is obvious -- compounding may involve sacrifice (you can't spend it and still save it). Second, compounding is boring -- b-o-r-i-n-g. Or I should say it's boring until (after seven or eight years) the money starts to pour in. Then, believe me, compounding becomes very interesting. In fact, it becomes downright fascinating!

  In order to emphasize the power of compounding, I am including this extraordinary study, courtesy of Market Logic, of Ft. Lauderdale, FL 33306. In this study we assume that investor (B) opens an IRA at age 19. For seven consecutive periods he puts $2,000 in his IRA at an average growth rate of 10% (7% interest plus growth). After seven years this fellow makes NO MORE contributions -- he's finished.

  A second investor (A) makes no contributions until age 26 (this is the age when investor B was finished with his contributions). Then A continues faithfully to contribute $2,000 every year until he's 65 (at the same theoretical 10% rate).

  Now study the incredible results. B, who made his contributions earlier and who made only seven contributions, ends up with MORE money than A, who made 40 contributions but at a LATER TIME. The difference in the two is that B had seven more early years of compounding than A. Those seven early years were worth more than all of A's 33 additional contributions.

  This is a study that I suggest you show to your kids. It's a study I've lived by, and I can tell you, "It works." You can work your compounding with muni-bonds, with a good money market fund, with T-bills or say with five-year T-notes.

  SvaraRadera
 2. Rule 2: DON'T LOSE MONEY: This may sound naive, but believe me it isn't. If you want to be wealthy, you must not lose money, or I should say must not lose BIG money. Absurd rule, silly rule? Maybe, but MOST PEOPLE LOSE MONEY in disastrous investments, gambling, rotten business deals, greed, poor timing. Yes, after almost five decades of investing and talking to investors, I can tell you that most people definitely DO lose money, lose big time -- in the stock market, in options and futures, in real estate, in bad loans, in mindless gambling, and in their own business.

  RULE 3: RICH MAN, POOR MAN: In the investment world the wealthy investor has one major advantage over the little guy, the stock market amateur and the neophyte trader. The advantage that the wealthy investor enjoys is that HE DOESN'T NEED THE MARKETS. I can't begin to tell you what a difference that makes, both in one's mental attitude and in the way one actually handles one's money.

  The wealthy investor doesn't need the markets, because he already has all the income he needs. He has money coming in via bonds, T-bills, money market funds, stocks and real estate. In other words, the wealthy investor never feels pressured to "make money" in the market.

  The wealthy investor tends to be an expert on values. When bonds are cheap and bond yields are irresistibly high, he buys bonds. When stocks are on the bargain table and stock yields are attractive, he buys stocks. When real estate is a great value, he buys real estate. When great art or fine jewelry or gold is on the "give away" table, he buys art or diamonds or gold. In other words, the wealthy investor puts his money where the great values are.

  And if no outstanding values are available, the wealthy investors waits. He can afford to wait. He has money coming in daily, weekly, monthly. The wealthy investor knows what he is looking for, and he doesn't mind waiting months or even years for his next investment (they call that patience).

  But what about the little guy? This fellow always feels pressured to "make money." And in return he's always pressuring the market to "do something" for him. But sadly, the market isn't interested. When the little guy isn't buying stocks offering 1% or 2% yields, he's off to Las Vegas or Atlantic City trying to beat the house at roulette. Or he's spending 20 bucks a week on lottery tickets, or he's "investing" in some crackpot scheme that his neighbor told him about (in strictest confidence, of course).

  And because the little guy is trying to force the market to do something for him, he's a guaranteed loser. The little guy doesn't understand values so he constantly overpays. He doesn't comprehend the power of compounding, and he doesn't understand money. He's never heard the adage, "He who understands interest -- earns it. He who doesn't understand interest -- pays it." The little guy is the typical American, and he's deeply in debt.

  The little guy is in hock up to his ears. As a result, he's always sweating -- sweating to make payments on his house, his refrigerator, his car or his lawn mower. He's impatient, and he feels perpetually put upon. He tells himself that he has to make money -- fast. And he dreams of those "big, juicy mega-bucks." In the end, the little guy wastes his money in the market, or he loses his money gambling, or he dribbles it away on senseless schemes. In short, this "money-nerd" spends his life dashing up the financial down-escalator.

  But here's the ironic part of it. If, from the beginning, the little guy had adopted a strict policy of never spending more than he made, if he had taken his extra savings and compounded it in intelligent, income-producing securities, then in due time he'd have money coming in daily, weekly, monthly, just like the rich man. The little guy would have become a financial winner, instead of a pathetic loser.

  SvaraRadera
 3. RULE 4: VALUES: The only time the average investor should stray outside the basic compounding system is when a given market offers outstanding value. I judge an investment to be a great value when it offers (a) safety; (b) an attractive return; and (c) a good chance of appreciating in price. At all other times, the compounding route is safer and probably a lot more profitable, at least in the long run.

  SvaraRadera
 4. Mycket intressant teori och det är ju bara att hålla med om att attraktionskraften hos VÄLDIGT mycket försvinner när man slutar fundera på om man har råd och istället får avgöra om det är värt pengarna istället.

  För att inte tala om när det går från att vara en fråga om man har möjlighet att få fram så mycket pengar som produkten kostar till avvägningen om den är värt frånvaron av framtida inkomster.

  En ny bil kan ju utan några större utsvävningar kosta 3000kr per månad får dig och all din efterkommande avkomma. Dessutom oändligt mycket mer om avkastningen återinvesteras istället för att att förbrukas kontinuelligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja både pris kontra värde och ränta på ränta aspekterna är något som är värt att tänka på om och om igen, även i vardagliga situationer.

   Radera
 5. Mycket bra inlägg, helt i min smak...
  Genom att föra ett enkelt resonemang får man fram fram några enkla slutsatser och grundregler.
  Att hantera pengar och investeringar är inte speciellt svårt bara man vet hur man gör.
  Det är just det mest fundamentala som många svenskar tyvärr inte förstår, och att den enkla analysen är ofta den bästa.

  Kommentaren om "Compounding" är en klassiker som fler borde läsa. Den är från Dow Theory Letters av Richard Russell, skriven för mer än 40 år sen, finns bl.a. på http://www.thefinancialtrader.net/richardrussell.pdf

  Besser

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja. De saker som är enkla att förstå är dock ofta svåra att praktisera. Det verkar vara ett allmängiltigt mänskligt dilemma och sträcka sig från allt ifrån ekonomi till etiskt handlande så som den gyllene regeln. Jag trillar själv i många fallgropar, om och om igen.

   Radera