torsdag 11 april 2013

Analys av Northrop Grumman

En analys av Northrop Grumman utifrån mina ratingkriterier.

Northrop Grumman var för inte så länge sedan den största aktören inom marin försvarsmateriell i USA. I mars 2011 gjorde man dock en "spin-off". Varvsdelen samlades under bolaget Huntington Ingall Industries. Anledningen till "spin-offen" var att just varvsdelen varit den del i NOC som gått sämst. Istället för de mer inom försvarsindustrin brukliga 10% i rörelsemarginaler överlag så hade Northorp Grummans varvsdelen länge dragits med ca 5%.   

Fokuserar vi på Northrop Grumman av idag så delar de upp sin verksamhet i fyra delar.

Aerospace
Electronic Systems
Information Systems
Technical Services

Till omsättningen är Aerospace störst med ca 1/3 av försäljningen men vinstmässigt så har Electronic Systems lika stor betydelse. De två segmenten står för ca 2/3 av rörelseresultatet. Electronic Systems har m.a.o. högre marginaler. 

Några av produkterna man har är de strategiska bombflygplanen B-2 och attackflygplanen A-10. Northrop har dock en stor service- och tjänstesektor. Bolaget ser t.ex. till att USAs ICBMs (InterContinental Ballistic Missiles) är up to date och redo samt är den största leverantören av IT-tjänster till de federal myndigheterna. 45% av omsättningen kommer ifrån tjänster och 55% från produkter. Northrop Grumman i sin nuvarande skepnad är den försvarskoncern med störst inriktning mot tjänster.

Large, mid smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE

Northrop Grumman är noterat på NYSE.


Ägare

Institutionellt ägande. Capital World Investors, Vanguard, Washintong Mutual Investors m.fl. 


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja och man ger utdelningar fyra gånger per år och har inte sänkt dem. I alla fall inte under 2000-talet. Utdelningstillväxten sett till per aktie ligger på ca 10%. Just nu ligger utdelningen på årsbasis på 2,20 usd/aktie.5-års medel ligger på 1,84 usd/aktie samtidigt som vinsten som medel under samma period ligger ca 5,79 usd/aktie. Det ger en utdelningsandel i av vinsten på 32% i genomsnitt.

Omsättning ligger på nästan samma nivåer genom hela perioden, men har sjunkit det sista. Dock får man då även beakta att man gjort en "spin-off".
Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Ja som försvarsindustrin i övrigt är man i händerna på politiska beslut.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Produktutveckling är en viktig del inom försvarsindustrin. I NOCs fall kan man dock fundera på om den stora exponeringen mot tjänster- och service gör dem mindre beroende. Kanske. Någon produkt-storsäljare inom t.ex. Aerospace segmentet har de mig veterligen inte haft på sistone utan det har varit Boeing och Lockheed Martin som kammat hem de senaste stora projekten. Tills jag finner anledning att revidera så är min bedömning att bolaget inte klarar kriteriet. 


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Vinst och rörelseresultat ligger något bättre nu än för fem år sedan. Inte bara sett till per aktie utan även som helhet. Man redovisar bättre siffror nu än i mitten av 2000-talet också. Det verkar som om "spin-off:en" varit rätt väg att gå. I alla fall för NOC. Man levererar i regel vinster genom låg- som högkonjunktur.Ökad vinst ihop med stora återköp av aktier har gett ett ganska stort utslag på vinsten per aktie. Nästan 15% tillväxt över tid årligen om man ser till de senaste åren.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Northrop Grummans Long Term Debt är på 3,9 miljarder usd att jämföra med det egna kapitalet på 9,5 miljarder usd. Debt/Equity på 1,79 (2012).

Nästan hälften av de totala tillgångarna utgörs av goodwill.


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på ca 15%. Dock inkluderas då naturligtvis år då man drogs med varvsdelen som inte genererade någon hög ROE. Den senaste tiden så hamnar ROE på ca 20%. Book value är på ca 40 usd/aktie (2012)

Direktavkastningen som 5-års medel är på 3,4% och utdelningarna har som sagt stadigt ökat med ca 10% årligen.

Min sammantagna bedömning är att Northrop Grumman klarar kriteriet.Ledningen

Wes Bush är sedan 2010 CEO och styrelseordförande. Det är tydligen under hans ledning som NOC ska få en lite annorlunda inriktning mot affärsverksamhet som erbjuder högre marginaler. Jag har ej funnit någon anledning att misstro ledningen.


Information tillgängligt

Ja det är acceptabelt.


Marknadsmakt och marknadssituation

Man har en i relation till de andra försvarskoncernerna en verksamhet som är ganska mycket inriktad mot tjänster och service. Det var ett tag inte säkert att man skulle få göra en "spin-off" och dela ut HII, men det gick slutligen igenom. En farhåga man hade från federalt håll var att varvsdelen (nuvarande Huntington Ingall Industries) skulle få det svårt att stå på egna ben genom år då ekonomin var ansträngd och varvsindustrin pressas av höga stålpriser. Hur detta fortlöper återstår att se, men för NOCs del så verkar det varit ett lyckat drag än så länge.


I likhet med de övriga så kan branschen anses som "spännande" vilket är en risk och man kan förvillas av "mediabrus".Behovet av bolagets tjänster och produkter bör finnas i många, många år.

Sammantaget så blir dock min bedömning att man har en sådan ställning i USA att man har en viss form av marknadsmakt. Service och support på känsliga IT-system lämnar man kanske inte till lägsta-priset-leverantörer. Samma sak med t.ex. interkontinentala missiler eller annan viktig utrustning som kräver teknisk support regelbundet.Etiska aspekter

Ok.Northrop Grumman får godkänt på 9 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: B.


Slutsats

Med ratingen B så är min syn på Northrop Grumman neutral. Vill man ha en relativ stor exponering mot service riktat mot USAs militär och federala myndigheter så kan antagligen Northrop passa in bra i den intresserades portfölj.  Noteringar kring nuvarande värdering

Northrop Grumman kurs 11/4 2013: 72,60 usd (Topp 3 år ca 72 usd, botten ca 52 usd)

PE 9,3
PE3 10,1

Direktavkastning 3,1%


Vad är din syn på Northrop Grumman?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar