lördag 13 april 2013

Analys av Boeing

En analys av Boeing utifrån mina ratingkriterier.

Boeing är världens största flygplanstillverkare och näst störst i USA av leverantör av försvarsmateriell. Tidigare fanns det tre stora aktörer inom flygplanstillverkning, Boeing, McDonnell Douglas och EADS via Airbus men sedan Boeing köpt McDonnell Douglas år 1997 återstår nu enbart två, Boeing och europeiska EADS. 

Boeing delar de upp sin verksamhet i tre delar.

Commercial Airplanes
Integrated Defence Systems (IDS)
Capital Corporation

Lämnar vi finansieringsverksamheten därhän så står Commercial Airplanes (flygplanstillverkning för civilt ändamål) brukligt för ca 50% av omsättningen och IDS för den andra hälften. Nuvarande storsäljare inom Commercial Airplanes är t.ex. Boeing 787 Dreamliner. IDS delas i sin tur in i tre delar.

Military Aircraft
Network & Space
Global Service & Support.

Military Aircraft med produkter så som F/A-18 och F-15 står för halva IDS omsättningen medan de andra delar på resten. Network & Space är bl.a. en stor leverantör till amerikanska NASA.

Omsättningen har stigit de senare åren för Boeing, men det är Commercial Airplanes som fått se sin försäljningstillväxt öka. IDS är tämligen stillastående. Nedan syns omsättningen i miljarder usd för de två olika affärsområdena de senaste tre åren.


Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna alternativt på NYSE.

Boeing är noterat på NYSE.Tickern BA.


Ägare

Institutionellt ägande. Capital World Investors, Evercore Trust Company, State Street, Vanguard m.fl. 


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja och man ger utdelningar fyra gånger per år. Någon egentlig utdelningstillväxt har man inte uppvisat de senaste fem åren. I alla fall inte om man justerar för inflation.  Just nu ligger utdelningen på årsbasis på 1,94 usd/aktie vilket möjligtvis indikerar bättre tider för utdelningssuktande investerare då det innebär en 7% ökning från förra året (2012)5-års medel ligger på 1,70 usd/aktie samtidigt som vinsten som medel under samma period ligger 4,08 usd/aktie. Det ger en utdelningsandel i av vinsten på 42% i genomsnitt.

Till skillnad från de andra inom försvarsbranchen så återköper man inte aktier på samma sätt. Medan många av de andra bolagen återköper för ofta dubbelt så mycket som man ger i utdelning så har antalet aktier i Boeing tvärtom ökat från år till år med ca 2-3% årligen. Är det måhända incitamentprogram som spökar?Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Ja man påverkas av politiska beslut. Dessutom verkar det som om man är förhållandevis konjunkturkänslig. 


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Produktutveckling är en viktig del inom både den civila flygplanstillverkningen som inom försvarsindustrin.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Ja detta lyckas man med även om den s.k. finanskrisen (2008-2009) satte sina spår med försämrad lönsamhet. Nu är man dock uppe i samma vinstsiffror som innan.2012 var vinsten 5,11 usd/aktie.När det vill sig väl verkar man leverera vinster på runt 4 miljarder usd vilket omvandlat ger runt och strax över 5 usd/aktie.2007 var t.ex. också ett sådant år då Boeing gjorde 5,26 usd/aktie i vinst.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Boeings Long Term Debt är på 9 miljarder usd att jämföra med det egna kapitalet på 5,9 miljarder usd. Därtill har man en stor mängd andra skulder, inte minst kortsiktiga. Debt/Equity är på hissnande 14,07 (2012). Jag känner mig väldigt främmande för den här typen av balansräkning.

1/20 de totala tillgångarna utgörs av goodwill vilket uppgår till ca 5 miljarder i balansräkningen.


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE är skyhögt p.g.a. den höga hävstången i balansräkningen och därmed en ganska irrelevant måttstock i detta fallet.

Direktavkastningen som 5-års medel är på 2,8% och utdelningarna har som sagt legat relativt still med en ökningstkat på ca 2% d.v.s. i samma nivå som inflationen. 

Med en tämligen låg utdelning i kombination med en låg tillväxt så blir min bedömning att Boeing inte klarar kriteriet.Frågan man kan ställa sig är var Boeings redovisade vinster tar vägen?Ledningen

Jag friar hellre än fäller. Jag har ej funnit någon större anledning att misstro ledningen, men jag funderar lite över hur deras löner och belöningsprogram ser ut eftersom man får se aktieutspädning år efter år.


Information tillgängligt

Ja det är acceptabelt.Det går också att på t.ex. utlandsresor få uppleva att flyga med något av deras flyplanstyper.


Marknadsmakt och marknadssituation

Boeing har både på den civila som på den militära sidan en oligopolsituation. EADS är den enda egentliga konkurrenten i nuläget vad det gäller produktion av stora flygplanstyper. Inom militärt flyg så konkurrerar man främst med Lockheed Martin och Northrop Grumman när det gäller de mer prestigefyllda projekten, men det förekommer också samarbeten. 

Man har en i relation till de andra försvarskoncernerna en verksamhet som är väldigt mycket inriktad mot just flyg, även om man enbart beaktar den militära tillverkningen så är huvudfokus på flyget.

I likhet med de övriga så kan branschen anses som exotiskt och "spännande" vilket är en risk och man kan förvillas av "mediabrus".Behovet av bolagets tjänster och produkter bör finnas i många, många år. Jag tror inte vi slutar att flyga än på ett tag. Möjligtvis kan man tycka det bör finnas en trend mot att göra långa flygningar (och i förlängningen behovet av stora flygplanstyper) i och med miljöaspekter och dylikt men det är ingenting jag egentligen märkt av i alla fall.

Sammantaget så blir min bedömning att man har en sådan marknadsställning i både USA som internationellt att man har en viss form av marknadsmakt.Etiska aspekter

Ok.Boeing får godkänt på 7 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Boeing negativ. Det ska mycket till för att jag ska lockas investera i ett bolag som enbart får 6 poäng av 12 möjliga. Vill man ha en stor exponering mot just flygtillverknings-sektorn så skulle Boeing dock passa utmärkt med sin stora marknadsdel av både civilt som militärt flyg. Frågan är dock varför man skulle vilja ha det? Värderingen lockar ju inte direkt heller. Till skillnad från de andra amerikanska försvarskoncernerna så verkar "Mr Market" nämligen inte tycka att Boeing förtjänas handlas till låga vinstmultiplar. Detta verkar genomgående vara fallet även historiskt. Boeing värderas inte på samma sätt som de andra.Noteringar kring nuvarande värdering

Boeings kurs 12/4 2013: 88,90 usd (Topp 3 år ca 88 usd, botten ca 60 usd)

PE 17,4
PE3 17,9

Direktavkastning 2,3%


Vad är din syn på Boeing?

2 kommentarer:

 1. Jag trodde att Boeing kanske skulle vara intressant tack vare att de har en högre andel civil verksamhet.

  Men usch vad deras balansräkning och värdering ser illa ut. Känns som att fondförvaltarna har värderat in Dreamlinern väldigt högt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Boeing är den av de fem som uppvisar sämst marginaler. Tydligen är det mer lukrativt med produktion för militärt bruk. Jag upplever Boeing som en gigantisk tjänstemanna styrd koloss. En "humla" som man undrar hur den kan hålla sig flygande. Bolaget sticker också ut genom att ge låg utdelning, återköper inte aktier utan tvärt om så tillkommer det fler år efter år. Historiskt sett så svänger dock inte multipelvärderingarna så för Boeing som för de andra där de kan variera mellan 10 och 20 beroende på omvärldssituationen. Boeing ligger mer stabilt runt 15-16 över tid.

   Det finns naturligtvis aspekter jag missat, men av det som framkommit så hamnar inte Boeing i toppen på min lista av bolag jag gärna följer och fördjupar mig i närmre.


   Jag gör slag i saken och publicera analysen av den sista, LMT, redan idag också.

   Radera