söndag 7 april 2013

Analys av General Dynamics

En analys av General Dynamics utifrån mina ratingkriterier.

Warren Buffett ägde en gång hela 14% av General Dynamics. Det var en kortare arbitrage-affär vill jag minnas och innehavet avyttrades sedan. Möjligtvis finns det någon restpost kvar. General Dynamics är en av USAs stora försvarskoncerner men också den största aktören inom s.k. business jets via Gulfstream. Gulfstream har ca 1/4 av marknaden av alla s.k. business jets, flygplan för bolag, rika individer m.fl. 

Största delen av General Dynamics försäljning utgörs dock av olika sorters försvarsmaterial. En del kända produkter är stridsvagnen M1 Abrams, Stryker stridsfordon, DDG 1000 jagare och Virgina-class ubåtar. General Dynamics är en av två försvarskoncerner som förser USA med marinfartyg. Konkurrenten i detta segment är f.d. Northrop Grummans varvsdel, Huntington Ingall Industries.  HII är en "spin-off" sedan mars 2011 från NOC.

Indelningen i affärssegment är som följande:

Aerospace (inkl. Gulfstream)
Combat Systems
Information Systems & Technology
Marine Systems

I likhet med t.ex. Raytheon så agerar man ofta underleverantör och samarbetspartner till de andra tre stora aktörerna; Lockheed Martin, Northrop och Boeing. Näst efter Boeing så är man den aktör som har minst beroende av militära produkter och tjänster av de fem stora. Krigsmateriell till USA står för ca 2/3 av omsättningen. 1/10 går till internationella kunder. Resten är civila produkter och tjänster (Gulfstream). Man är trots en relativ stor och framgångsrik civil del djupt beroende av USAs vapengrenar.

Large, mid eller motsvarande på någon av de nordiska börserna eller på NYSE.

General Dynamics är noterat på NYSE.


Ägare

Största ägaren är Longview Asset Management på 9,5%. Näst störst är Evercore Trust Company på ca 8,5%. Ägandet är för litet för att uppnå kriteriet. 


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar fyra gånger per år och har aldrig sänkt dem så vitt jag noterat i alla fall utan de har gradvis ökat år efter år. Utdelningstillväxten sett till per aktie ligger i regel på ca 10%. Just nu ligger utdelningen på årsbasis på 2,24 usd/aktie.
5-års medel ligger på 1,70 usd/aktie samtidigt som vinsten som medel under samma period ligger ca 5 usd/aktie. Det ger en utdelningsandel i av vinsten på 34% i genomsnitt.

Omsättning ligger på samma nivåer genom hela perioden. Även rörelseresultat och vinsten med undantag för 2012 då General Dynamics redovisade förlust p.g.a. av stora nedskrivningar av goodwill i Information Systems & Technology segmentet. Enligt General Dynamics själva så är det segmentet känsligare för svängningar i efterfrågan än de andra segmenten. 

I genomsnitt så har man återköpt ca 2,5% av sina aktier årligen.


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man är, liksom försvarsindustrin i övrigt, i händerna på politiska beslut. Gulfstream rörelsen är av allt att döma relativt konjunkturkänsligt.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Produktutveckling är en viktig del. En trend som börjat verkar vara s.k. fixed-pricing. Detta gör det svårare att föra över kostnaderna på kunden som satt ett "tak" på accepterade kostnader. Vid kontrakt med fixed pricing så förväntas bolaget ta kostnadsökningar på sin bekostnad inte föra över dem på kunden.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Man levererar i regel vinster genom låg- som högkonjunktur, men 2012 är ett undantag. Dock påverkade det inte utdelningen eller utdelningstillväxten då förlusten berodde på nedskrivning av goodwill. Rörelsemarginalerna ligger annars på ca 12-13%. Omsättning- och vinsttillväxten har stagnerat under senare år.
Förlusten 2012 landade på 0,94 usd/aktie.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

General Dynamics Long Term Debt är på 3,9 miljarder usd att jämföra med det egna kapitalet på 11,4 miljarder usd. Debt/Equity på 2,0 (2012). Ytterst gränsfall, men godkänner eftersom LTD i alla fall är lägre ån det egna kapitalet.

Man bär (liksom de andra amerikanska försvarskoncernerna) en hel del goodwill i balansräkningen. Drygt en tredjedel av de totala tillgångarna utgörs av goodwill.


Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på ca 16%. Exkluderar man förluståret 2012 så hamnar den på 20,7%. Book value är på ca 26 usd/aktie (2012).


Direktavkastningen som 5-års medel är på 2,6% och utdelningarna har som sagt stadigt ökat med ca 10% årligen.

Min sammantagna bedömning är att General Dynamics har en acceptabel historiskt uppvisad avkastning och tillväxt samt förutsättningar för att på sikt fortsätta med det.Ledningen

Jag har ej funnit någon anledning att misstro ledningen. Styrelseordförande och CEO är Pebe N. Novakovic. Det är inte alltid man ser bland storbolag som har en kvinna i toppen, men General Dynamics har det.


Information tillgängligt

Ja det är acceptabelt med information även om det inte är optimalt då det är svårt att själv få bilda sig en uppfattning av bolagets produkter och tjänster.


Marknadsmakt och marknadssituation

Man har en ganska bred verksamhet liksom är en av de få stora inom  vissa nischer (business jets, marinfartyg). I en jämförelse med t.ex. Raytheon så är man inte lika geografiskt diversifierad som har en större exponering mot internationella marknader men man har istället en större andel av försäljningen till civila ändamål. En av de trender jag tyckt mig skönja i försvarsfrågor är också en större satsning på marin stridsförmåga hos de länder som ändock rustar upp i nuläget. Detta kan vara något som gynnar bl.a. General Dynamics. I alla fall om USA också följer den trenden. En likhet med Raytheon är att man inte är beroende av några få stora försvarsprojekt utan ofta istället agerar underleverantör och samarbetspartner.

Branschen kan ses "spännande" vilket är en risk. Man kan förvillas av "mediabrus".

Behovet av bolagets produkter överlag bör finnas även många, många år in i framtiden.

Sammantaget så blir dock min bedömning, liksom kring de andra stora amerikanska försvarskoncernerna, att man har en viss form marknadsmakt liksom vissa konkurrensfördelar.


Etiska aspekter

Ja ubåtar och business jets är ok.General Dynamics får godkänt på 9 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: B.


Slutsats

Med ratingen B så är min syn på General Dynamics neutral. Bolaget uppvisaren del intressanta aspekter, men passar troligen inte som ett innehav med en alltför stor portföljexponering. Vid speciella situationer kan det kanske vara intressant, om i lämplig dosering.  Resultatet för 2012 ser jag som lite av ett undantag. Det mest troliga som jag ser det är att man återvänder till den historiska lönsamhetsnivån på ca 6-7 usd/aktie.
Noteringar kring nuvarande värdering

General Dynamics kurs 5/4 2013: 69,60 usd (Topp 3 år ca 78 usd, botten ca 58 usd)

PE neg.
PE3 16,3

Direktavkastning 3,2%


Vad är din syn på General Dynamics?

8 kommentarer:

 1. Jag väntar på Northrops analys för att jag är själv intresserad av bolaget:)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den är näst på tur. Får man fråga varför just NOC tilldrar sig ditt intresse? :)

   Radera
 2. Jag är ganska säker på att du kommer att landa med "C" på alla de stora Amerikanska koncernerna. Ägarmässigt är de väldigt lika och de styrs dessutom av ungefär samma politiska förutsättningar.

  Ett företag jag tycker skulle vara intressant är Finmeccanica som är ett Italienskt konglomerat med bland annat Selex ES i koncernen. Finmecannica syns mindre än BAE, Dassault och Thales men de är en vital del i Europeisk försvarsindustri och levererar bland annat radar och IRST till både Gripen och Eurofightern http://uk.finance.yahoo.com/q?s=FNC.MI .

  Så vill du ha en "krisvärderad" koncern med stor potential tror jag att de kan vara ett bra alternativ.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad handlas Finmeccanica på för börs?

   Radera
  2. Det var en god gissning. ;) I princip så drivs de av samma förutsättningar men det skiljer sig lite i affärssammansättningen mellan dem. Den korta versionen så kommer NOC visa sig ha en stor del tjänster nu då man avyttrat varvsdelen, LMT är den största "juggernauten" inom militära produkter och Boeing är ju enbart till 50% en försvarskoncern och värderas därför ofta till helt andra multiplar.

   Tack för tipset om Finmeccanica.

   Radera
  3. Borsa Italiana i Milano
   http://en.wikipedia.org/wiki/Borsa_Italiana

   Jag måste även påpeka att jag inte har en aning om huruvida de har en god ekonomisk ställning o.s.v. Det jag vet är att de har en viktig kärnkompetens i Selex och att Italienbörsen är nedpressad.

   Radera
  4. Finmeccanica är ett italienskt bolag så Milano bör vara hemmabörsen. Kan dock vara så att den handlas på fler europeiska börser och även pink sheet i USA.

   Radera
  5. Jag är lite av en nörd när det gäller sensorteknik så jag har hyffsad koll på försvarskoncerner. Däremot är det precis som inom bioteknik en i mina ögon dålig marknad för investeringar så jag håller mig borta.

   Om SAAB hade lyckats bättre med sina civila satsningar så hade de varit en klar kandidat. Men efter problemen på Oskarshamn/Ringhals (http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article269558.ece) är jag lite skeptisk till deras förmåga att anpassa sig till en civil marknad.

   Radera