fredag 8 april 2011

Analys av SCA

En analys utifrån mina investeringskriterier på SCA.


Large eller midcap eller motsvarande: Ja.

Tydlig ägare >20%: Industrivärden kontrollerar 29% av rösterna.

Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar? Ja.

Klarar sig verksamheten undan från påverkan av makro-faktorer så som råvarupriser och börssvängningar? Ja. SCA påverkas visserligen till viss del av råvarupriser så som trä, elpriser etc, men ej till så hög grad att det märkbart påverkat resultatet. De får hälften av sina trä-råvaror från egen skog samt har börjat delta i vindkraftsproduktions-projekt.

Klarar sig verksamheten utan att vara beroende av innovativ produktutveckling? Ja. En viss produktutveckling finns naturligtvis, men ökad försäljning är inte främst beroende av att man gör det bästa toalettpappret. Ökad försäljning är mer beroende på en ökad konsument-köpkraft så att även befolkning i tillväxtregioner så som Latinamerika och Kina får råd att börja använda sig utav toalettpapper, bindor och andra hygienartiklar av engångskaraktär.

Konjunktur-okänslig: Ja SCA har gått med vinst och levererat utdelningar år efter år.

Är räntebärande skulder lägre än eget kapital? Ja, 37 miljarder kr i räntebärande skulder att jämföra med 68 miljarder i eget kapital.

Bättre än index? Nej. totalavkastningen är ej imponerande. Vinsten är förhållandevis stabil på ca 8 kr/aktie. Utdelningen ligger normalt på ca hälften av resultatet d.v.s. ca 4 kr, men tillväxten sker det inte mycket med. Med en direktavkastning på vanligtvis ca 4% hade en högre tillväxt varit önskvärd. Alternativt att direktavkastningen hade varit högre som kompensation för den lägre tillväxten.

Förtroende för ledningen: Ja.

SCA får godkänt på 8 kriterier av 9. Detta leder då till rating: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så har SCA en plats i en långsiktig portfölj. Kanske främst som komplement till tillväxtsbolag. SCA kan sägas stå för stabilitet. Inga enastående tillväxts-skutt förväntas vare sig med vinst eller omsättningstillväxt utan SCA står, och har genom åren stått, stabilt på sin "rot".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar