tisdag 26 april 2011

Orc Software Q1

Orc Software har rapporterat Q1.

Neonet går med fortsatt förlust ca -4 milj kr för kvartalet.
Orc Financials, kärnverksamheten, redovisar en vinst på 43 milj kr. Vinst gör även CameronTec på ca 6 milj kr. Bolaget är på så sätt i stort sett i samma läge, efter skatt och andra poster, som för ett år sedan.

Även utdelningen blir i stort sett densamma i kronor totalt sett. Skillnaden från 10 kr till 7 för aktieägares del beror på utspädningen av aktier i och med samgåendet med Neonet. Efter utdelningen bör Orc Software ha kvar ca 40-50 milj kronor kvar i kassan. Än så länge har samgåendet inte gett aktieägarna något av värde. För att det ska ske behöver man vända Neonet till en vinstgivande verksamhet samt få de s.k. synergi-effekterna.

2006 förvärvade Orc CameronSystems. Även konkurrenter till Orc har gjort förvärv så det får nog sägas ligga lite i tiden för branchen att växa genom förvärv. Frågan är vem som kommer lyckas bäst.

Ett orosmoln är kassaflödet. Visserligen rapporteras vinst för kvartalet, men kassaflödet visar något helt annat. Man har fått in 8 miljoner kronor från den löpande verksamheten. Horribelt lite. Samtidigt har man bränt över 30 miljoner kronor i investeringsverksamheten. Förra årets Q1 fick man in 36 miljoner från den löpande verksamheten men behövde enbart lägga 7 miljoner på investeringar.

Nu har Orc Software även historiskt ett väldigt varierande kassaflöde. Vilket gör Orc softwares intjäningsförmåga mer svårbedömd än t.ex. Axfoods som har ett jämnt kassaflöde.

Orc Software äger egentligen inga tillgångar. Balansräkningen är full av goodwill. Det Orc Software har är s.k. "humankapital". Personalkostnaderna är den största utgiftsposten. Man har ej heller någon egentlig skuld och man behöver heller inte massa kapital till tunga investeringar. Vilket gör att det man tjänar delar man i regel ut till sina ägare.

Man kan också använda det man tjänat till förvärv. Vilket bl.a. skedde 2006. Affären då beräknades kosta 245 milj och tog sin tribut på kassan. Neonet löste man med utspädning. Neonet-affären beräknas kosta ca 1300 milj. Det är mycket pengar.

Ur ett kassaflödesperspektiv kommer även Q2 vara negativt för Orc Software då kassan "töms" för utdelningen. Frågan då är dock hur mycket man får in från den löpande verksamheten. Får man in de bokförda intäkterna då tro?

Har för mig också att insider ökade ganska nyligen. Kursen innan Påsk var ca 94 kr.

Tidigare i år trodde jag kursen kunde sjunka till ca 95 kr efter avskild utdelning och då förmodad fortsatt knackig utveckling redovisas. Därefter att, då nya pengar strömmar in, kursen börjar repa sig. Jag kan dock ha gjort en missbedömning. Fara värt om vi inte får se en kurs på under 80 kr till sommaren. Vad "marknaden" värderar Orc til beror antagligen på den redovisade vinsten Q2 och Q3, men hur jag kommer agera beror på kassaflödet från den löpande verksamheten. Jag vill inte se bokförda intäkter. Jag vill se pengarna. Show me the money!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar