måndag 25 april 2011

Tele2 och utdelningen på 27 kr

Tele2 kommer göra en rekordutdelning på 27 kr/aktie. En bra bit över vad de tjänat in eller har i kassa. Liksom Telia tidigare gjort extra utdelningar så gör nu Tele2 detsamma. Bloggaren defensiven har också gått igenom telias ökade skuldsättning i inlägget:
Vad beror telias försvagade finanser på

Liksom Telia belånat sig så gör nu Tele2 detsamma för att kunna ge lånade pengar vidare till sina ägare.

En av Tele2s styrkor, enligt mig, var att de kraftigt har betalat av på sina skulder och därmed har en (fram till det kommande utdelningstillfället) stark balansräkning. Det som nu sker i och med utdelningen är att i stort sett samma summa som man amorterat duktigt under 2010 och 2009 måste lånas upp igen.

Varför belånar man sig för att ge pengarna till "någon annan"?

Det finns två anledningar till att göra på detta sätt så vitt jag kan se. Antingen BEHÖVER huvudägaren få in pengar p.g.a pengabekymmer eller så VILL huvudägaren få in pengar för att man tror sig kunna använda dem på bättre sätt än att återinvestera dem i den i belånade verksamheten. Dessutom är det, får man förmoda, mindre riskfyllt att be någon annan ta lån för att få loss pengar än att göra det själv...

Tittar vi på Telias huvudägare, svenska staten, så kan man förmoda att staten gärna använt Telia som "bankomat". Att låta Telia belåna sig istället för att själv ta upp mer statsskuld får väl anses sunt. I alla fall från statens sida. Som bloggaren Defensiven nämner så belånade sig Telia tungt 2007 och 2008 för att kunna pytsa ut detta till ägarna. Smart tänkt. Belåna, ta pengarna och sälj sedan... Nu fick staten visserligen inte sälja sin andel i Telia utan man fick ju komma upp med en annan konstruktion för att få loss en del pengar även nu.

Tittar vi på Tele2 så är Kinnevik storägaren där. Första frågan man då ställer sig är om Kinnevik är i någon finansiell knipa eftersom de väljer att belåna Tele2 för att få loss pengar?

Kassan är visserligen inte stor, men inte ovanligt liten heller. Kinneviks egen utdelning höjdes till 4,50 kr/aktie men genom att ta emot någorlunda "normala" utdelningarna från sina innehav så bör man ha klarat av även det åtagandet. Skuldsättningen för Kinnevik är heller inte anmärkningsvärd så jag ser inga behov av att snabbt få ned den. Dock skulle "normal" utdelning inte skapat mycket handlingsutrymme för Kinnevik. Det hade gått runt, men man hade inte haft mycket att "handla" för.

Jag förmodar därför att Kinnevik tänker sig belåna Tele2 i syfte att använda dem till investeringar som man tror kan förränta sig bättre än investeringar i Tele2 självt. Detta kan ju slå väl ut; det får tiden utvisa.

Effekten av detta för Tele2 blir dock, att givet att verksamheten kommer fortsätta som förut och ca 6 kr i årlig utdelning så kommer det ta över 3 år av ytterligare kraftiga amorteringar för att bli av med denna skuld. Är detta verkligen det bästa för Tele2s övriga aktieägare? Jag vet inte. Jag ställer mig dock tveksam till det.

Jag är öppen för att vissa bolag används för att ge "kassaflöden" dvs att man inte förväntar sig att att de själva ska investera och växa starkt. Istället tänker man sig att den genererande vinsten kan tas till utdelningar som då kan användas till andra investeringar som ägaren har i åtanke.

Jag är dock tveksam till om man ska belåna sig kraftigt för att göra extra utdelningar. Påminner lite om som om man skulle höja hus-lånet för att kunna åka på solsemester... men i ovanstående fallet så går ju pengarna inte ens till en själv utan till någon annan. Vore det inte långsiktigt bättre att fortsätta med verksamheten och istället för att belåna sig för en stor extra utdelning nu, successivt kunna höja den över tid då inte lika mycket behöver gå åt till räntor och amorteringar? Eller är det jag som är fast i fel tänk?

7 kommentarer:

 1. Jag är också tveksam till extrautdelningar som sker genom belåning. Extrautdelningar är nog bäst lämpat för företag med kraftigt svajande intjäning eller där någon stor engångsvinst gjorts.

  Jag hade hellre sett att Tele2 (och Telia) behållt sin starka finansiella ställning (kanske kompletterat med en något högre ordinarie utdelning). Med högre belåning blir utdelningen osäkrare, resultatet mer svajigt och manöverutrymmet för framtida investeringar minskar.

  SvaraRadera
 2. Mycket intressant och lärorikt blogginlägg måste jag säga. Tack!

  SvaraRadera
 3. amorteringen kommer av att de byggt upp balansräkningen för att kunna betala en skatteskuld på 13 MDR. Eftersom de vann tvisten och slapp betala tar de helt enkelt tillbaka belåningen till samma nivå som tidigare:

  http://www.e24.se/business/it-och-telekom/vinst-i-skattetvist-lyfter-tele2_2568779.e24

  ingen ökad skuldsättning utan tillbaka till business as usual mao

  SvaraRadera
 4. @Anonym - Tack för infon och länk! Jag tycker dock det är fortsatt konstigt att man tar belåning för belåningens skull. En sak hade varit om de använt det själva till investeringar, men att belåna sig för att skänka bort... Bra för Kinnevik, Ja, men för Tele2?

  SvaraRadera
 5. Att ett stort företag har belåning är inte konstigt, tvärtom, det är nästan konstigt om bolaget är helt skuldfritt. Varför? 1. Det tar tid och prioriteringskostnader att amortera. 2. Genom att ta lån, eller i alla fall ha en skuldsättning så uppstår det en hävstångseffekt hos bolaget. Ett väldigt simpelt exempel. Du lånar 100 000 kr till en räntesats om 4 %. Du investerar och uppnår en avkastning om 6-7%. Vinsten blir nettot. Så, att Tele2 har ökat skuldsättningen till marknadsnivå torde inte vara något jättekonstigt. Visst, jag hade också sett att skuldsättningen var lägre men frågan är inte varför utan vad de kan göra med skuldsättningen på sikt.

  SvaraRadera
 6. Tack för kommentar. Jag klagar egentligen inte. Jag äger Kinnevik inte Tele2. Kinnevik kommer kunna förränta pengarna de fick från Tele2 bra. För Kinneviks del är det naturligtvis bättre att ett underliggande innehav belånar sig än Kinnevik självt. Det är själva agerandet i sig jag tycker är värt att reflektera över. Hade jag varit Tele2 ägare hade jag inte gillat det eftersom jag personligen är så pass "allergisk" mot lån. Speciellt om lånet inte går till investeringar i bolaget. Nu går ju stora delar av lånet till investeringar som görs i Kinneviks regi vilket för mig som Kinnevik ägare får anses som ok.

  SvaraRadera