fredag 29 april 2011

Friedrich von Hayek

Friedrich von Hayek (1899-1992) är en av de mer kända nationalekonomerna och förgrundsfigur till den s.k. österrikiska skolan inom nationalekonomi. Hans teorier ställs ofta i motsatsförhållande till John Manyard Keynes.

Hayek med sina teorier kring hur konjunkturcykler fungerar är bl.a. känd för att ha förutspått den stora depressionen 1929.

På 30-talet flyttade han till London för att där undervisa vid London School of Economics. Där gavs sedan hans böcker ut på engelska och hans teorier fick en bredare spridning.

Kortfattat så menar Hayek att det är staten och dess kontroll över bankväsendet som är orsaken till att ekonomin åker berg och dalbana. När en stat och dess centralbank uppmuntrar och främjar expansion av av bankernas kreditgivning så leder det inte bara till inflation utan också till felinvesteringar. Det finns helt enkelt för mycket pengar i omlopp. Detta leder till stigande och snedvridna priser, högre levnadskostnader och felprioriteringar vad det gäller produktion och investeringar. När detta börjar urarta står staten inför två handlingsvägar. Det ena är att upphöra med penningexpansion och bankkrediter och på så sätt hamna i en lågkonjunktur som återställer balansen, eller fortsätta vilket leder till en galopperande inflation som efter hand förstör valutan och leder till samhälleligt och ekonomiskt kaos.

Andra åsikter av Hayek är att låta valutor verka på en oreglerad, fri-marknad. Där de får fritt konkurrera med varandra baserat på tillgång och efterfrågan. Hayeks ideer har i sin tur lett till upphov till teorier om att banker gör bäst affärer om de får vara fria att själva bestämma finansieringsstrukturer, kapitaltäckning et.c.

M.a.o. Hayek och Keynes teorier och efterföljare står ofta i motsats till varandra.

Vad har Hayek med investeringar att göra? Ja, jag vet inget om hans personliga investeringar, strategi eller förmögenhet. Men däremot så kan man utläsa, om man finner Hayeks terorier för troliga, så står världen just nu inför ett REJÄLT bakslag.

I USA tillåts man ingen "baksmälla". Inom euro-zonen likaså samt så tillåts inga valutor verka fritt egentligen då euro-länder dels har "fast växelkurs" internt och andra länder också genom olika åtgärder försöker påverka sina valutor. Dessutom är världen beroende av tillväxten i ett land som är under hård statlig kontroll. Allt detta laddar för en rejäl kraschlandning enligt Hayeks-teorier.

Vad anser du om Hayeks teorier och utvecklingen framöver?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar