tisdag 18 maj 2021

Instalco Q1 2021

Senast jag mig veterligen skrev om Instalco var i samband med deras Q2 rapport. Bolaget har uppmärksammats av Mr Market därefter så någon påfyllnad av aktier här har det ej blivit på ett tag i min portfölj.

Instalco är förvärvsdrivet så tillväxten de presterat har varit imponerande. För Q1 2021 var omsättningstillväxten 15,9 %. Helt drivet av förvärv. EBIT ökade med 25 % och marginalen landade på 7,7 % (7,1)

Antalet förvärv fortsätter och under kvartalet gjordes fem till med en total omsättning om 258 milj kr (motsvarande ca 4 % av årsomsättningen). Q1:orna har de senaste åren alltid varit de kvartal då minst förvärv omsättningsmässigt gjorts. Detta kvartalet följde det mönstret.

Ny VD från september kommer vara Robin som nu är CFO. Robin har synts i rutan ibland om man kikat på diverse presentationer. I nuvarande VD ord nämns bl.a. att det nyaste affärsområdet, Teknikkonsult, börjat bära frukt. Annars så sysslar man med installationsverksamhet av VS, el, ventilation m.m. Konsultverksamhet är väl alltid lite lurigt, men har förtroende för att Instalco syr ihop det hela väl. Hittills har bolaget bevisat sig och ledning och ägarfigurer i bakgrunden har jag förtroende för.

Det är många ”fina” bolag där ute som är förvärvsdrivna. En effekt av att pengar är billiga. Det blir en väldigt fin utveckling av det hela då, men det finns också risker. Det man vill för att maximera avkastningen är att det förvärvade bolagets egna kassaflöden ska finansiera köpet. På sätt och viss liknande då man belånar fastigheter för att köpa fler fastigheter. En god affär så länge allt ”rullar på”.

Tittar man på Instalcos kassaflöden den senaste 12 månaders perioden så får de i princip in 700 milj kr. Förvärvar för 600 milj kr. Delar ut 100 milj kr. Låter lånen ”rulla”. Den höga förvärvstakten är möjlig tack vare att det är en väldigt kapitallätt verksamhet. I enlighet med ägares och lednings uttalanden om att det var därför man gick in i branchen.

Om kassaflödet sinar kommer tillväxttakten gå fort ned för den underliggande organiska tillväxten är långt ifrån lika imponerande. Nu ser det inte ut som installationsarbeten kommer sina i närtid. Till och med under värsta coronan rullade det hyfsat på, men konjunkturkänslig är man i dubbel bemärkelse. När pengarna slutar rulla i samhället finns risken att det slutar rulla i dubbel bemärkelse för Instalcos del.

Jag är fortsatt positiv till bolaget, men jag köper naturligtvis inte fler aktier på de multiplar aktien handlas på nu. Man får alltid göra en avvägning på risk, pris och verksamhetsutveckling. PE-tals mässigt ligger väl bolaget nu på ca PE 32 och i mina servettkalkyler på ett forward PE på ca 27. Det är m.a.o., enligt mig, inte längre bland de mer attraktiva på börsen när man väger ihop de tre ovanstående faktorerna.

Några tankar om Instalco?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar