onsdag 12 maj 2021

Addlife

Addlife är ett s.k. förvärvsdrivet, decentraliserat, konglomerat. Man är nischad mot företag som säljer instrument, utrustning, förbrukningsvaror och tjänster till sjukvården. Även företag som har försäljningen av laboratorieutrustning, analysinstrument m.m. som används för diagnostik eller biomedicinsk forskning. Addlife är, som man kan ana av namnet, en avknoppning från Addtech. Avknoppningen skedde 2016.

Deras finansiella mål är en resultattillväxt om ca 15 % per år och vi får se hur man kommer landa över tid. Historiken som eget noterat bolag är ju kort. Förutsättningarna verkar dock vara goda.

När det var dags för inköp i den s.k. konglomeratportföljen, som är en modellportfölj som går följa via de sporadiskt utskickade nyhetsbreven, så landade det på inköp i Addlife senast. Jag har även nu passat på att ta en s.k. bevakningspost i bolaget i min egentliga, aktivt, portfölj.

Detta kan se väldigt konstigt ut då multiplarna verkar skyhöga. Om man däremot räknar med de förvärv man ganska nyligen gjort så förändras bilden.  Det här kommer ju tiden få utvisa men om 4 kvartal lutar det åt att Addlife kommer prestera ca 9 kr i vinst/aktie d.v.s. i linje med ledningens prognoser efter nyligen gjorda förvärv.

Naturligtvis är inte det någonting som är okänt för Mr Market, men Mr Market har också en tendens att vara som ett gummisnöre. Ibland spänt före, ibland spänt efter. Framåtblickande PE 22-23 är inget direkt fynd heller, därav en s.k. mindre bevakningspost. En eller ett par gånger per år så skakar börsen brukligen till lite. Hur som helst. Jag rör som vanligt portföljen med små steg.

Några tankar om Addlife?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar