onsdag 5 december 2012

Peter Benson

Jag hade nyligen nöjet att lyssna till ett föredrag av Peter Benson. Peter är ekonomijournalist, frilansande skribent, och sysslar även en hel del med aktieanalyser, styrelsearbeten och investeringar. Peter har tidigare tagit emot stora journalistpriset och eftersom jag oftast tycker att det han skriver i sina krönikörer, i bl.a. Aktiespararnas medlemstidning, är intressanta och i hög grad sunda så var det med stor förväntan jag gick till föredraget.

Föredraget handlade vad aktiemarknaden egentligen är samt dess historiska utveckling och vad man kanske, eller kanske inte , bör förvänta sig av den.

Grundtesen är att det man egentligen köper när man köper en aktie är en del av ett produktions- eller tjänsteproducerande bolag. Antagligen inget nytt för de flesta, men i vissa sammanhang glöms nog detta bort i allt "brus" som förekommer kring börsen. I detta sammanhanget lyfte Peter också fram den s.k. siegel-konstanten d.v.s. den slutsats Jeremy Siegels presenterar i sin bok Stocks for the Long Run om att den långsiktiga förväntade avkastningen från aktiemarknaden, enligt historiska mått, är 6,6% i reala termer.

Ganska tidigt in på föredraget lyfte Peter också fram "Pris är vad man betalar, värde är vad man får." Vilket är ett välbekant citat taget från Warren Buffett. Det brukar alltid båda gott tycker jag med en föredragshållare som skiljer på dessa. Resonemanget löd också att priset på aktierna visserligen varierade kraftigt, något som i högsta grad gällt det senaste deceniumet, men värdet på de produkter och tjänster som skapats hela tiden ökat och därmed gett ägare avkastning, oavsett prisfluktationer.

Tittar man tillbaka historiskt så har även bolagens vinster fluktuerat över tid men alltid återvänt till ett normalläge. De senaste 10-20 åren har dock bolagens vinster sett till andel av BNP ökat och ligger över det historiska medlet. Är detta ett uttryck för att vinsterna snart kommer tvingas att krympa igen för bolagen eller har vi en ny sorts ekonomi nu där t.ex. löntagare istället för företag får sänka sina "avkastningskrav" d.v.s. gå med på sänkta löner så att företagens vinster kan bibehållas? Eller är det staten som stå tillbaka och får sänka skatterna får dem båda och låta en större andel av vinsten stanna hos bolag och löntagare? Vi får se hur utvecklingen blir. Vad tror du?

Peter pratade också en hel del om det allmänna "bruset.  Peter är ju en anhängare av att man ska försöka bortse från sådant så mycket man kan. Prisfluktationer på aktier påtalades och hur de egentligen inte skapar något av värde över tid. Börskrascher och börshausser tar ut varandra i reala termer.

En annan intressant aspekt var befolkningsutvecklingen. Kanske kan man inte ta siegel-konstanten som "sanning". Vi har ju, globalt sett, haft en god befolkningstillväxt och det är ju trots allt människor som konsumerar och producerar som är grundbulten i vad som ofta brukar kallas "tillväxt". Om befolkningstillväxten stagnerar, som den nu börjat göra på en global skala, så är de senaste 200 årens utveckling kanske en parantes i det stora hela. Tillväxten per capita räknat under denna period har ju inte varit 6,6% utan ca 2%. Kanske är det istället 2% som är det "nya normala"?

Peter tog också upp Japans situation. Där har utvecklingen på börsen varit negativ i 20 år. Ca -6,2%/år. Från en hög värderingen och med bolag som haft hög skuldsättning har bolagen där nu under en tid fått amortera ned sina skulder och trimma sin affärer. Där är det ju den japanska staten som fått ta på sig en större skuldbörda istället. Är Japans börsutveckling det "nya normala"? Troligen inte. Värderingen liksom bolagens finansiella situation var något helt annat i Japan  1990 än den är i t.ex. Europa idag. Utifrån hur mycket pengar bolagen tjänar idag, och hur starka deras balansräkningar är, så är de inte övervärderade här. Tvärtom. Det hot som i så fall finns här idag är drastiskt höjda räntor eller att vinsterna faller kraftigt för bolagen (till en mer historisk nivå?).

Andra saker som togs upp var företagsobligationer, som Peter upplevde började se ut som en bubbla. Han ställde sig också frågande till råvaror. " I en okej framtid är råvaror en steril tillgång" d.v.s. de tillför inget i värde på samma sätt som ett välskött bolag gör.

Slutligen presenterade han några aktier som han hade i sin portfölj. Jag tolkade det som att Peter räknade på "normaliserade" vinster när han gjorde sina beräkningar d.v.s. tittade på ca 5 års sikt. Peter kommenterade bl.a. Avanza lite närmre som var ett av hans innehav och PA Resources som han var starkt skeptisk till samt så passade jag på att ställa lite frågor kring G5 Entertainment eftersom han varit styrelseledamot i bolaget under sin tid i Traction.

Sammantaget en väldigt intressant stund och Peter gav ett sakligt men samtidigt ödmjukt intryck inför svårigheten med att analysera bolag och aktier, men det är ju också svårigheten i det hela som gör det så intressant.

Vad är dina tankar om ovanstående?

3 kommentarer:

 1. Hej Spartacus vad sa han om g5? Mvh alexus

  SvaraRadera
 2. Kortfattat så hade han stor respekt för personerna bakom bolaget och ansåg dem vara väldigt duktiga entreprenörer. Det är ett spännande bolag med fortsatt intressanta framtidsutsikter. Dock hade han själv sålt sina aktier i bolaget främst med hänvisningen till att man kan inte "ha i allt" och ibland måste sålla (Peters portfölj bestod i nuläget av ca två dussin bolag om jag minns rätt). Det finns dock risker också. Konkurrensen hårdnar och marknadssituationen är inte riktigt densamma som för bara ett år sedan. Mängden appar (utbudet på marknaden för konsumenterna) som finns nu är så mycket större nu än bara för ett tag sedan och utbudet växer snabbt. Det är en bransch som är väldigt föränderlig och kan ändras snabbt. Svår att förutsäga.

  Mellan raderna så tolkade jag honom som att han inte haft aktierna lika länge som du Alexus eller jag haft utan att han antagligen köpt in sig i bolaget i samband med att Traction gjorde det. Kanske var han nöjd med den dryga fördubbling av kursen som skedde i våras? Kanske sålde han när han lämnade styrelsen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stort tack för svaret Spartacus. Mvh Alexus

   Radera