lördag 1 december 2012

Analys av Addtech

Analys av Addtech utifrån mina ratingkriterier.

Industrigrossisten, eller teknikhandelskoncernen som man själva kallar sig, Addtech består av ett hundratal helägda men självständiga dotterbolag. Målet är att dotterbolagen ska vara ledande inom respektive nisch samt då arbeta med komponenter som skapar högt mervärde för kunderna och då ofta görs i kortare serier.

Addtechs ursprung härleds till 1906 och bildandet av grossistbolaget Bergman & Beving. På 60-talet inleddes en förvärvsdriven strategi, något som fortsatt in i vår tid. 1976 börsnoterades Bergman & Beving och 2001 noterades bolagets industridel, som ett enskilt bolag, Addtech. Addtech har fortsatt en strategi med företagsförvärv och i genomsnitt har ca 5 förvärv gjorts per år sedan noteringen.


Addtechs verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Components, Energy & Equipment, Industrial Solutions och Life Science.

Components marknadsför tekniska standardkomponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik och hydraulik till kunder inom tillverkningsindustrin.

Energy & Equipment är inriktat på batterilösningar, produkter för kraftöverföring samt utrustning och material till industrins produktionsprocesser. Kunderna finns inom den kommersiella fordonsindustrin, energi- och telekomsektorn samt verkstadsindustrin.

Industrial solutions omfattar i huvudsak maskinkomponenter, automationslösningar, produkter i polymera material samt kundspecifika produkter inom elektromekanik och förbindningsteknik. Detta affärsområde har en högre andel egna varumärken och produkter som marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.

Life Science säljer instrument, förbrukningsvaror och servicelösningar till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.

De fyra områdena är relativt jämna då det gäller omsättning, resultat och rörelsemarginaler och står därmed för i regel ungefär en fjärdedel var av resultatet.Energy & Equipment är dock det område som visat starkast tillväxt i närtid.

Tyngdpunkten för Addtechs verksamhet ligger i Norden. Sverige står för 42% av omsättningen medan Danmark, Norge och Finland står för ca 13-15% var.
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Addtech B-aktien är noterat på midcap.


Ägare

Anders Börjesson (Styrelseordförande) och Tom Hedelius (Vice styrelseordförande) är de med överlägset flest A-aktier. De kontrollerar, var för sig, ca 15% av rösterna. Lannebo-fonder är en annan storägare med ca 9% av aktierna. Ägarförhållandena är ej riktigt optimala utifrån hur kriterierna är utformade. Det hade varit önskvärt med en majoritetsägare som hade en större post. Det behöver naturligtvis inte vara en nackdel att det är personer verksamma i bolaget som också har störst ägande, tvärtom. Det finns dock också exempel på då det inte är lyckat. 


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar och förväntas kunna fortsätta med det. Utdelningen för 2011/12 (bolaget har delat räkenskapsår) hamnade på 8 kr/aktie.


5-års medel för utdelningen hamnar på 6,40 nok/aktie. Ser man till det fria kassaflödet under den senaste femårsperioden så är den 6,50 kr/aktie i medel. Med andra ord så delar man ut hela det kassaflöde som inte används till investeringar. Den största posten bland investeringar är för förvärv. 


Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Resultatmässigt påminner Addtech om Höganäs. Man fick ett vinstfall strax efter Finanskrisen. Den redovisnings minskade resultatet verkade dock inte påverka kassaflödet nämnvärt  Man är naturligtvis som industrigrossist konjunkturberoende men man verkar dock över tid ha lyckats parera konjunktursvängningar väldigt bra.

Bolaget anses, med viss tvekan, klara kriteriet då det inte är direkt påverkat av de fyra faktorer som avses i kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej. Man har inte det beroendet av att "lyckas" utan produktutveckling sker i samarbete med kunder utefter redan uppstått behov.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja det har man hittills lyckats med. Vinsten 2011/12 låg på 14,65 kr/aktie. Medelvinsten sett till den senaste 5-års perioden är 11,49 kr/aktie.Vinsten har nästan fördubblats på 7 år men fick en kraftig sänkning verksamhetsåret 2009/10 då den sjönk till 6,60 kr/aktie. Även rörelsevinsten följer samma mönster som nettovinsten.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Eget kapital är på 1017 miljoner kr och räntebärande skulder på 389 miljoner kr. Debt/equity ligger på 1,69 (2011/12).

Avkastnings- och tillväxtskrav


Vinst, eget kapital liksom utdelningar har fördubblats under en sjuårsperiod vilket ger en ungefärlig tillväxt på ca 10% årligen för respektive. 

ROE 5-års medel ligger på 30,5%. Eget kapital är på 46,20 kr/aktie (2011/121). Direktavkastningen är just nu på ca 4,4% 

Bolaget anses klara kriteriet.Ledningen

Styrelseordförande Anders Börjesson har suttit på sin post alltsedan avknoppningen och noteringen av Addtech. Han är även en av de största ägarna samt var tidigare koncernchef och VD för Bergman & Beving. Andra uppdrag han har är t.ex. som styrelseordförande i Lagercrantz och vice styrelseordförande i B&B Tools. Bolagets andra storägare, Tom Hedelius, är vice styrelseordförande samt har tidigare erfarenhet från Handelsbanken och Industrivärden. Johan Sjö är Addtechs VD och har funnits med i bolaget alltsedan 2007. 

Jag har ingen anledning att misstro ledningen.Information tillgängligt

Ja det är tillfredsställande.Marknadsmakt och marknadssituation

I ett kortare perspektiv, som det står i årsredovisningarna, så är tillväxten och lönsamheten nära kopplade till industrikonjunkturen och det ekonomiska läget på de marknader där koncernen verkar. Ser man på ett längre sikt så har bolaget, i alla fall historiskt, lyckats ganska bra med att parera konjunkturerna samt med sin förvärvsdrivna strategi.

Marknaden verkar ganska fragmenterad (en förutsättning för att göra många förvärv av mindre bolag) men förutom mindre, ofta familjeägda, företag så kan bl.a. Indutrade, B&B Tools och Latour räknas till konkurrenterna inom vissa nischer.

Jag vill inte sträcka mig till att säga att Addtech har vare sig prissättningsmakt eller egentlig marknadsmakt även om man historiskt lyckats ganska bra med sin affärsverksamhet. Vårdandet av kundrelationer är antagligen en viktig punkt samt att man ses som en aktör som kan snabbt och effektivt kan lösa de behov som uppstår hos kunderna. På detta sätt kan man upprätthålla hyfsat goda marginaler.

Affärerna som sådana får anses som ganska "eviga". Det bör finnas utrymme för industrigrossister även i framtiden utan att branschen ska behöva genomgå några större dramatiska förändringar. Samtidigt så finns inget direkt "medialt brus" kring bolaget heller som stör och påverkar.

Bolaget anses dock ej riktigt klara kriteriet, främst p.g.a. att jag ej kan identifiera några egentliga konkurrensfördelar gentemot andra aktörer.


Etiska aspekter

Ja det är ok.Addtech får godkänt på 10 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: A.


Slutsats

Med ratingen A så är min syn på Addtech lätt positiv. Addtech är intressant men inget självklart val i jämförelse med en del andra alternativ. Det är dock värt att behålla Addtech på bevakningslistan samt fortsätta följa bolaget.

Tittar man på värderingen så syns det tyvärr inte att man förväntar sig fallande vinster och en recession/lågkonjunktur vilket jag kan tycka mig se bland en del andra industriella aktörer. 
Noteringar kring nuvarande värdering

Addtech B kurs 30/11 2012: 180 kr (Topp 3 år ca 200 kr, botten ca 120 kr)

PE 12,3
PE3 16,4
PE TTM 12,4

Direktavkastning 4,4%


Vad är din syn på Addtech?

3 kommentarer:

 1. Hej Spartacus,
  I artikeln så står det att du ger Addtech rating A, men sedan så pratar du om den med rating B, jag antar att det är det senare men det är lite förvirrande, för mig i alla fall :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för påpekelsen Tony. Jag skyller min ihopblandning på julbordet... :)

   Radera
  2. Haha, ingen orsak, snarare så är det jag som ska tacka med tanke på din föredömliga blogg :)

   Radera