fredag 3 augusti 2012

Analys av Cramo

Analys av Cramo utifrån mina ratingkriterier.


Finska Cramo tillhandahåller, via uthyrningsavtal, maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till bl.a. byggindustrin. Cramo har verksamhet i 15 länder.


Sverige (45% av omsättningen) och Finland (19%) är hemmamarknaderna för Cramo och även de enskilt största och viktigaste marknaderna. Här har man även egentligen enbart en större konkurrent. De andra marknaderna, där man försöker växa, är mer fragmenterad med flera mindre konkurrenter.

Byggindustrin står för 57% av intäkterna. Därefter följer övrig industri på 21% och offentlig verksamhet på 14%.
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja finns på Helsingforsbörsens mid-cap.


Ägare

Största ägare är Hartwalls med 23,4%. Hartwall är det familjeägda investmentbolaget som även har ägarintressen i t.ex. Konecranes.Hartwell är ett f.d. bryggeri som ägt varumärken som t.ex. läskedrycken Jaffa och öl som Lapinkulta men efter försäljning av bryggeriverksamheten sadlat om till investmentbolag. Majoritetsägandet i Cramo har sin grund i investeringar i bolaget under 2009. 

Om än än så länge ganska oprövat så får Hartwall anses klara kriteriet.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar, men det blev ingen utdelning 2009. Utdelningarnas storlek varierar också väldigt från år till år.

Utdelningen 2011 var 0,30 eur/aktie. 5-års medel ligger på 0,25 eur/aktie samtidigt som vinsten som medel under samma period ligger 0,50 eur/aktie.

Min förmodan är att man kommer fortsätta med utdelningar i olika stor grad men jag är långt ifrån säker på att man har någon större förmåga att ge goda utdelningar i framtiden. Verksamheten har historiskt uppvisat för stor svajighet.Nedan visas utdelning i euro/aktie perioden 2005-2011.Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man är helt klart konjunkturkänsligt. Starkt konjunkturkänsligt skulle jag vilja påstå. I alla fall ser det så ut av resultaträkningen att döma. Huruvida det är råvarupriser, ränteändringar et.c. som påverkar låter jag vara osagt men bolaget påverkas ändock så pass av "externa faktorer" att jag kan inte anse annat än att Cramo inte klarar kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Nej.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder

Nej. Man gjorde förlust både 2009 som 2010. Därtill klarade man som redan påtalats inte av att ge någon utdelning 2009. Nedan vinst/förlust per aktie för perioden 2007-2011.


Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Räntebärande skulder är på 412 milj eur att jämföra med eget kapital på 495 milj eur d.v.s. knappt så man klarar av kriteriet. Totalt sett är Debt/Equity på 1,28 (2011) så den totala "hävstången" är inte så farlig.
Avkastnings- och tillväxtskrav


Senaste 5 åren har uppvisat två ok år, två dåliga och ett mediokert. ROE ligger som 5-års medel i alla fall på 4,7%. De goda åren uppvisar en ROE på ca 16%. Eget kapital på 10,83 euro/aktie (2011)

Svajig intjäningsförmåga sett från ett historiskt perspektiv med ibland slopad utdelning. Ingen egentlig vinstillväxt sett per vinst per aktie eller uppbyggnad av eget kapital per aktie. Omsättningen har växt p.g.a. förvärv. 

Cramo anses inte klara kriteriet.


Ledningen

Stig Gustavson är styrelseordförande. Han återfinns ju även i Konecranes. Vesa Koivula är VD.

Jag har ej funnit någon anledning att misstro ledningen. 


Information tillgängligt

Ja.Helt ok.


Marknadsmakt och marknadssituation

Med över 400 depåer i Nord, Central- och Östeuropa servar man tusentals kunder. Cramo är därmed en av Europas största aktörer inom uthyrning till byggsektorn men jag har inte kunnat identifiera vad man eventuellt skulle kunna ha som konkurrensfördel. 

Jag har full förståelse för att man som t.ex. byggentreprenör hellre hyr in utrustning än står för eget och att uthyrningsbranschen som sådan fyller en viktig funktion för bl.a. kostnadskontroll. Cramo står dock inte ensam utan så vitt jag förstår så är det en hel del priskonkurrens.


Branschen som sådan är heller inte allt för gammal. Samgåenden och uppköp av och mellan olika aktörer i branschen kommer säkerligen fortgå. Cramo själv är ju ett resultat av ett flertal sådana.


Tills jag finner skäl att revidera min bedömning, så finner jag inte att Cramo klarar kriteriet.Etiska aspekter

Ok.Cramo får godkänt på 7 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: C.


Slutsats

Med ratingen C så är min syn på Cramo negativ. Cramo är inte ett bolag som jag med tämligen stor tillförsikt kan tänka mig inneha som en långsiktig investering. I och med den negativa utvecklingen under Finanskrisen så fallerar bolaget på ett flertal punkter. Mina kriterier slår som synes ganska hårt mot Cramo vilket kanske kan vara lite orättvist. Cramo är i sin nuvarande skepnad ett ganska ungt och oprövat bolag. Kanske ska man ha större hopp och tilltro till bolaget och dess framtid. Samtidigt så är det oftast bättre att hellre rata osäkra kort och spara "krutet" än att spendera tid och kraft på att följa bolag som man redan inledningsvis funnit vara relativt mediokra i sina förutsättningar.


Noteringar kring nuvarande värdering

Cramos kurs 27/7 2012: 9,55 eur (Topp 3 år ca 19 eur, botten ca 7 eur)

PE 15,9 PE3 neg. Dir.avk. 3,1%

 

Branschkollegor samma datum

Ramirent PE 15,4 PE3 49,5 Dir.avk. 4,4%
United Rentals Inc PE 18,2, PE3 184 Dir.avk. 0%

Jämförelseobjekt samma datum

Axfood PE 14, PE3 14,7, Dir.avk. 5%
Beijer Alma PE 11,9 PE3 14,4, Dir.avk. 5,7%
H&M PE 26 PE3 24,3, Dir.avk. 3,8%
Atlas Copco PE 12,6, PE3 16,8 Dir.avk. 3,7%

Vad är din syn på Cramo?

4 kommentarer:

 1. Kommer du kolla närmare på Ramirent också?
  Hade varit intressant med en jämförelse...

  Mycket läsvärda analyser du har här!

  SvaraRadera
 2. Ja jag tittade på Ramirent också. Publicerar den nu i helgen.

  Tack. Dina jämförelser mellan de svenska stora byggbolagen är också intressant läsning. :)

  SvaraRadera
 3. Intressant analys och jag håller med dig - inte just nu.

  Man måste även ta hänsyn till Cramos hybridlån som inte räknas till de räntebärande skulderna men som ändå är en skuld. Jag har inte exakta siffran inhuvudet men har för mig att den låg på ca 50 Meur.

  Bra blogg Spartacus.

  SvaraRadera