tisdag 7 augusti 2012

Analys av Alfa Laval

En analysen av Alfa Laval utifrån mina ratingkriterier.

Alfa Laval har sitt ursprung i AB Separator som grundades 1883 av Gustaf de Laval och Oscar Lamm. Alfa Laval är verksamma inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Dess produkter används för framställning av livsmedel, kemikalier, läkemedel, etanol m.m.Försäljning av produkter inom värmeöverföring står för drygt halva omsättningen. Rent organisatoriskt delar Alfa Laval upp verksamheten i tre divisioner:

Equipment med försäljning av system med regelbundna återkommande efterfrågan.

Process Technology med försäljning av mer kund- och specialanpassade system. 

Operation som står för inköp, tillverkning och distribution.

Alfa Laval har ett brett spektrum av kunder. Många välkända bolag återkommer så som Wärtsilä, Huyndai, MAN, Beijers, Bosch, NIBE, Shell, Nestle, GE mf.l.

De tre enskilt största geografiska marknaderna är i tur och ordning USA, Kina och Indien.
Large, mid eller smallcap eller motsvarande på någon av de nordiska börserna.

Ja.


Ägare

Tetra Laval är största enskilde ägaren med 26,1% av aktierna.


Ger bolaget och förväntas det ge utdelningar?

Ja bolaget ger utdelningar och de har ökat stadigt över tid och aldrig sänkts sedan man började med dem . Utdelningen för 2011 hamnade på 3,25 kr/aktie. 

Finns betydande risk för att bolagets verksamhet starkt påverkas av externa faktorer så som råvarupriser, ränteändringar, politiska beslut och börssvängningar?

Man uppvisar en ganska stabil verksamhet. Historiskt sett så har resultatet inte påverkats mer än ca 10% p.g.a. konjunktursvängningar men med den senaste Finanskrisen som något av ett undantag. Dock inte i så stor utsträckning så att bolaget inte skulle klara kriteriet. Man har av naturliga skäl även en viss exponering mot priserna när det gäller inköp av metaller till produktionen men ej i så stor omfattning så man inte klarar kriteriet.

Min bedömning är att Alfa Laval klarar kriteriet.


Är bolaget beroende av innovativ produktutveckling?

Ungefär 2,5% av omsättningen går till R&D. Man lanserar årligen ca 30-40 nya produkter. Det är en svår avvägningsfråga. Man lägger t.ex. fem gånger så mycket pengar på försäljningskostnader än på R&D och affärsverksamheten är inte omedelbart beroende av att en ny produkt blir en storsäljare, men på lite längre sikt är det i och med konkurrensen avgörande att man inte hamnar efter i produktutvecklingen.


Visad förmåga att gå med vinst genom hög och lågkonjunktur, eller i alla fall visad förmåga att ge utdelningar under dylika perioder


Ja. Vinsten som 5-års medel ligger på 7,48 kr/aktie.Räntebärande skulder lägre än eget kapital

Den finansiella ställningen är god. Debt/equity ligger på 1,28 (2011) och med enbart en liten andel räntebärande skulder i relation till det egna kapitalet. 

Avkastnings- och tillväxtskrav


ROE 5-års medel ligger på 28,5% Eget kapital är på 36,10 kr/aktie (2011)

Rörelsemarginalen ligger som 5-års medel på 19,4%. Vinsten och utdelningarna har över tid stigit. Uppbyggnaden av det egna kapitalet har varit ganska stor. På 7 år har man mer än fördubblat det egna kapitalet/aktie.  Omsättningen har också stigit om än i långsammare takt.

Direktavkastningen är just nu på på 2,8% och utdelningstillväxten har legat på ca 10-15% årligen.
Affärsverksamheten som sådan och dess tillväxt är det inget fel på. Baserat på historiken är min bedömning att bolaget har förutsättningarna för att klara kriteriet. Dock, så som alltid när det gäller aktier, så är avkastningen en funktion av priset. Alfa Laval har ofta en tendens till att handlas till ganska höga multiplar.
Ledningen

Anders Narvinger är styrelseordförande sedan 2003. Lars Renström är VD sedan 2004.

Jag har ej funnit någon anledning att misstro ledningen.  Information tillgängligt

Ja.


Marknadsmakt och marknadssituation

Alfa Laval verkar inte i en "het" bransch. Det är inga stora mediauppbåd som följer utvecklingen utan branschen som sådan ter sig ganska "tråkig" vilket alltid är ett plus.

Alfa Laval är också en av de större aktörerna globalt sett så någonting måste man ju göra rätt även om jag än så länge inte kan sätta fingret på vad deras "edge" är.. Service-bitarna växer och utgör nu nästan en tredjedel av orderingången. Det är bra då det skapar återkommande förtjänster på en såld produkt.Service och support är också någonting man räknar med ska fortsätta växa. I likhet med t.ex. Kone, som också har en växande servicemarknad, så räknar man med att största tillväxtspotentialen finns i tillväxtsländerna.

Vid en jämförelse med två av bolagets branschkollegor så uppvisar Alfa Laval både starkare finanser och stabilare intjäningsförmåga än de båda vilket bådar gott.

Huruvida man har någon prissättningsmakt har jag svårt att uttala mig om. Min bedömning än så länge är dock att bolagets produkter, i likhet med t.ex. Beijer Almas, inte utgör den stora kostnadsbiten för kunderna utan man kan därför ha relativt höga marginaler så länge man levererar det kunderna efterfrågar och löser kundernas "problem".  Priset är därmed inte det viktigaste konkurrensmedlet.

Summa summarum så bedömer jag att bolaget klarar kriteriet.

Etiska aspekter

Helt ok.Alfa Laval får godkänt på 11 kriterier av 12. Detta leder då till ratingen: AA.


Slutsats

Med ratingen AA så är min syn på Alfa Laval positiv. Alfa Laval visar upp flera intressanta sidor samt har en framgångsrik historik bakom sig samt, så vitt jag kan bedöma, ha förutsättningarna att fortsätta utvecklas positivt.Noteringar kring nuvarande värdering

Alfa Lavals kurs 6/8 2012: 120 kr (Topp 3 år ca 145 kr, botten ca 90 nok)

PE 15,6
PE3 16,8

Direktavkastning 2,7%


Jämförelse med branschkollegor

GEA Group PE 13,0 PE3 22,2, Direktavkastning 2,3%
SPX Corporation PE 17,6 PE3 22,7 Direktavkastning 1,6%


Jämförelse med andra bolag

Axfood PE 14, PE3 14,7, Direktavkastning 5%
Beijer Alma PE 12, PE3 14,5, Direktavkastning 5,6%
H&M PE 25,6, PE3 23,9, Direktavkastning 3,9%
Atlas Copco PE 12,45, PE3 16,6, Direktavkastning 3,8%


Vad är din syn på Alfa Laval?

5 kommentarer:

 1. Fint bolag som dock ær konstant lite øverværderat!

  Børjar bli køpvært runt 80-90kr kanske

  SvaraRadera
 2. Bra bolag med potential.Absolut i den långa portföljen,men nu är den för dyr. Hoppas kunna köpa till på kurs under 100 kr.Kanske i höst....

  SvaraRadera
 3. Jag tycker att Alfa Laval är ett fantastiskt bolag. I min egen enkla analys har jag kanske satt en lite väl låg kurs för inköp, men det är för att Alfa har en tendens att gå ner rejält när börsen går ner.Om det inte kommer några riktig sura börsdagar framöver så lär vi inte se så låg kurs heller.
  Riktigt bra blogg du har !
  Mvh/ Stabilekonomi.se

  SvaraRadera
 4. Tror stenhårt på Alfa Laval och Svensk High Tech verkstad, kolla hur kursen gått sista 11 åren, 6xpengarna! Det skulle vara intressant att förstå mer av vad Alfa är värdsledande på, och hur konkurans situation ser ut. Att service delen ökar är mycket positivt! vore kul och veta mer om alla deras patent också, vet du något?

  Japp stort tack för att du delar med dig av din analys, du är bra och det uppskattas!:-)

  SvaraRadera